Sonu İÇİK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "içik" olan, toplam 9 adet kelime bulunmaktadır. Sonu içik ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında içik olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde içik olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

ÇİFTBİÇİK

8 harfli kelimeler

TİLKİÇİK

6 harfli kelimeler

APİÇİK

5 harfli kelimeler

BİÇİK, ÇİÇİK, GİÇİK, HİÇİK, PİÇİK

4 harfli kelimeler

İÇİK

Bazı kelimelerin anlamları

İÇİK

Aceleci.

ÇİÇİK

Meme.

PİÇİK

İnek yavrusu, buzağı.

TİLKİÇİK

Kağnıda koşu ile tekerleği birbirine bağlayan eğri ağaç.

GİÇİK

Küçük, ufak.

HİÇİK

Göz ağrısı.

ÇİFTBİÇİK

Bir ışık kaynağının iki görüntüsünü oluşturan taban tabana vermiş üçgensel, ince, saydam biçik çifti.

APİÇİK

Köpekleri çağırma ünlemi.

BİÇİK

Sel yatağı, dere, dere yatağı. Kadınların meme uçlarında, çocukların ayaklarında, hayvanların ayak parmaklarıyla bileklerinde ter, pislik, çamur v.s. sebeplerden ileri gelen sulu yara. Bir tane, bir tanecik. Dağda, iki kaya arasındaki boşluk. İki derenin birleştiği yer. Kesik, biçilmiş. Denize doğru uzanmış kara parçası, burun. Dağlarda, tepelerde sellerin açtığı yarıntı. Su yolu. Dana. Kuyruğu düğümlü koç. Köşe, bucak, uç, açı. Buzağı. Sığır yavrusu, buzağı. Nergiz çiçeğinin yetiştiği kaya oyuğu. Dana, sığır yavrusu. Buzağıdan büyük yavru. Işığı renklerine ayırmak için kullanılan üçgen kesitli altı yüzlü saydam nesne. Kesik, kesilmiş.

  -   -   -  

Anlamında İÇİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İÇİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

İÇİKMEK

Ağlarken hıçkırmak. Çok sevinmek: Babamın geldiğini duyunca içiktim. Korku ile iç çekmek. Dehalet etmek, aman dilemek.

BİÇİKSEL

En az altı düzlemsel yüzeyi olan üçgen kesitli saydam biçikle ilgili.

KOŞUTYÜZLÜ

Tüm yüzleri koşutkıyılı olan biçik. Tabanları birer koşutkıyılı olan biçme.

PİÇİKCİ

Kışkırtıcı : O piçikcinin biridir.

AYRILIM

Yol kavşağı, iki yolun ayrıldığı yer. Ak ışığın bir mercekten ya da bir üçgen biçikten geçerken, kırılım imleçleri değişik olan renklerin değişik açılarda kırılarak birbirlerinden ayrılmaları.

İZGEGÖZLER

İzgelerin çözümlenmesinde kullanılan, bir koşutaç, bir biçik ya da bir ışık ağı ve bir uzgözlerden oluşan düzenek.

İÇİKSİNMEK

İçe sinmek: Ben bu işi içiksinmiyorum.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük