Sonu İÇİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "içi" olan, toplam 36 adet kelime bulunmaktadır. Sonu içi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında içi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde içi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

ESKİDAĞİÇİ, YENİDAĞİÇİ

9 harfli kelimeler

BOSTANİÇİ, ÇEVRİMİÇİ, HILIKKİÇİ, SANDIKİÇİ

8 harfli kelimeler

KAVUNİÇİ, BOĞAZİÇİ, ÇAYIRİÇİ, ÇUBUKİÇİ, GÖKÇEİÇİ, ORMANİÇİ, SAHANİÇİ

7 harfli kelimeler

ALANİÇİ, DEREİÇİ, DOLMİÇİ, KAYAİÇİ, MEŞEİÇİ, ÖRENİÇİ

6 harfli kelimeler

DÜZİÇİ, BAĞİÇİ, ESKİÇİ, GOZİÇİ, GÖKİÇİ, KEBİÇİ, KÖYİÇİ, PATİÇİ

5 harfli kelimeler

ATİÇİ, ÖZİÇİ

4 harfli kelimeler

BİÇİ, ÇİÇİ, GİÇİ, HİÇİ, KİÇİ, MİÇİ

3 harfli kelimeler

İÇİ

Bazı kelimelerin anlamları

İÇİ

Bir memleketin saygı duyulanı, ileri geleni. İçin.

ALANİÇİ

Bitlis ili, Narlıdere bucağına bağlı bir yerleşim yeri. İzmir ili, Emiralem bucağına bağlı bir yer. Muş ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

BOĞAZİÇİ

Aydın ilinde, Çakırbeyli bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Burdur şehri, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Çorum şehrinde, Alaca ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Denizli şehrinde, Baklan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Düzce şehrinde, Konuralp nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Erzincan şehri, Kemah ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Gaziantep ili, İslâhiye belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Muğla şehri, Eşen nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Muğla şehrinde, Güllük nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Nevşehir ili, Kozaklı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Rize ili, Çamlıhemşin ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Samsun ilinde, Kavak ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

YENİDAĞİÇİ

Tokat ilinde, Zile ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KAVUNİÇİ

Pembeye çalan sarı renk. Bu renkte olan.

DEREİÇİ

Artvin ilinde, Kemalpaşa bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Artvin ilinde, Meydancık nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Artvin ilinde, Yusufeli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Batman ilinde, Gercüş ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Batman kenti, Sason ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Konya ili, Üçpınar bucağına bağlı bir yer. Mardin ilinde, Savur ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Van şehrinde, Başkale ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SAHANİÇİ

Bir çeşit helva.

ÇAYIRİÇİ

Trabzon şehri, Tonya ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ORMANİÇİ

Adıyaman şehri, Kuyucak bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Balıkesir ili, Sındırgı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Malatya şehri, Pütürge ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Mardin şehri, Dargeçit ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Şırnak şehrinde, Fındık bucağına bağlı bir bölge. Trabzon ilinde, Maçka ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

ÇUBUKİÇİ

Kütahya ili, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ÇEVRİMİÇİ

Giriş verilerinin oluştuğu yerde, anında girildiği, çıkış verilerinin gereksenen yerde, anında kullanıma sokulduğu herhangi bir donanım ve benzerleri kaynağın bu niteliğine ya da bu tür kullanım biçimine değgin. Süreç denetim, endüstride çevrimiçi bilgisayar kullanımı için önemli bir örnektir.

ESKİDAĞİÇİ

Tokat şehri, İğdir nahiyesine bağlı bir yer.

BOSTANİÇİ

Van ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

HILIKKİÇİ

Alaycı.

GÖKÇEİÇİ

Çanakkale şehri, Yiğitler nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SANDIKİÇİ

Kadının sandıkta bulunan özel eşyası.

  -   -   -  

Anlamında İÇİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İÇİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ABES

Gereksiz, yersiz, boş. Akla ve gerçeğe aykırı. Gereksiz bir biçimde.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

AÇIKÇA

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde, alenen, aşikâre.

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

AÇIT

Bir duvarda kapı, pencere, kemerleme vb. bölümler için bırakılmış açıklık.

ACIMASIZCA

Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, acımasızcasına, zalimce, zalimcesine, zalimane.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AÇILMA

Açılmak işi. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. Çatlama.

AÇINSAMAK

Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak, istikşaf etmek.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük