İÇGERÇEKLEME Nedir?

İÇGERÇEKLEME kelimesi ilk harfi İ ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında i sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi i , ikinci harfi ç , üçüncü harfi g , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi ç , yedinci harfi e , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi m , onikinci harfi e şeklindedir. Başı i sonu e olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

İÇGERÇEKLEME anlamı

Bir gözlem yordamı ya da bir ölçme aracına alınan yanıtların geçerliğini ölçmek üzere, yanıtları kendi içinde tutarlılık süzgecinden geçirme, bk. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması.

İÇGERÇEKLEME hakkında bilgiler

İÇGERÇEKLEME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük