İçinde ZUL geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "zul" olan, toplam 103 tane kelime bulunuyor. İçerisinde zul bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu zul ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında zul olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ARZULAYABİLMEK

13 harfli kelimeler

ARZULAYABİLME

12 harfli kelimeler

BOZULABİLMEK, BOZULUVERMEK

11 harfli kelimeler

BUZULLAŞMAK, BENZULFURON, BOZULABİLME, BOZULUVERME, HUZULLANMAK, ÖNBUZULTAŞI, ZULUMKARLIH

10 harfli kelimeler

BUZULLAŞMA, KUZULAŞMAK, MEBZULİYET, ARZULANMAK, ARZULATMAK, BOZULAŞMAK, BOZULMAMAK, BUZULBİLİM, COZULAŞMAK, GUZULDAMAK, KARAKUZULU, KAVZULAMAK, KUZZULKURT

9 harfli kelimeler

ARZULAMAK, KUZULAMAK, KUZULAŞMA, ZULMETMEK, ARZULANMA, ARZULATMA, AZULANMAK, BOZULAMAK, BOZULAŞMA, BUZULAMAK, COZULAMAK, FEVZULLAH, FEYZULLAH, GUZULGURT, HAYAZULCU, HIFZULLAH, MAZULAMAK, MOZULAMAK, MUZULAMAK

8 harfli kelimeler

ARZULAMA, BOZULMAK, BUZULSUZ, KUZULAMA, TEVAZULU, ZULMETME, AKKUZULU, BENZULİT, BOZULACI, BUZULACI, KUZULACI, KUZULUCA, PUZULMAK, YOZULMAK, ZAVZULUK, ZULFİKAR, ZULUMLUG

7 harfli kelimeler

BOZULMA, BOZULUŞ, BUZULLU, KAZULET, KUZULUK, MEVZULU, NÜZULLÜ, ARZULAR, BAZULAK, BOZULUM, GURZULA, GUZULUH, GUZULUK, KOZULUK, KUZULCA, MAZULAK, UZULMAK, YOZULAK, ZULADAN, ZULAMAK, ZULBARA, ZULUMBA

6 harfli kelimeler

ARZULU, FUZULİ, KUZULU, MEBZUL, ZULMET, EZULUN, ZULFAR

5 harfli kelimeler

BUZUL, NÜZUL, ZULÜM, AZULU, BEZUL, NOZUL, ZULAK, ZULLA, ZULUF, ZULUM, ZULUP

4 harfli kelimeler

ZULA, ZULT

3 harfli kelimeler

ZUL

Bazı kelimelerin anlamları

ZUL

Başa bela. Alınyazısı.

BOZULUVERME

Bozuluvermek işi.

ÖNBUZULTAŞI

Buzulların duralama döneminde, akıntı yönünde oluşmuş taş parçalarından bileşik yüzey ve dip morenleri yığını.

MEBZULİYET

Çokluk, bolluk.

ARZULAYABİLMEK

Arzulama imkânı veya olasılığı bulunmak.

BOZULABİLMEK

Bozulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

KUZULAŞMAK

Kuzu gibi uysal ve zararsız duruma gelmek.

BENZULFURON

Beyaz sarı renkte, kokusuz, katı, suda pratik olarak çözünmeyen, sülfonilüre türevi bir madde.

ARZULAYABİLME

Arzulayabilmek işi.

BUZULLAŞMA

Buzul durumuna gelme. Geniş veya dar bir bölgenin buzullarla örtülmesi olayı.

BOZULABİLME

Bozulabilmek işi. fesih kaabiliyyeti, nisbi butlân (bk. bozdurulabilme).

BOZULUVERMEK

Çabucak bozulmak.

ZULUMKARLIH

Arapça kökenli zulm: zülumkarlık; zalimlik.

HUZULLANMAK

Rahatlamak.

ARZULANMAK

İstenmek, kendisine istek duyulmak.

BUZULLAŞMAK

Buzul durumuna gelmek.

  -   -   -  

Anlamında ZUL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZUL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKMAN

Bozulmamış, saf, temiz.

ASBEST

Tremolitin bozulmasından oluşan, lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

AŞERMEK

Hamilelikte bazı yiyeceklere karşı aşırı düşkünlük göstermek, çok arzulamak veya nefret etmek, tiksinmek.

AĞIRLAŞMAK

Ağır duruma gelmek. Sıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak. Güçleşmek, zorlaşmak. Gökyüzü bulutlu ve karanlık, iç karartıcı bir hâl almak. Ağırbaşlı olmak. Yavaşlamak. Yiyecek bozulmaya yüz tutmak. Gebe kadın doğurması yaklaşmak. Hasta tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak. Organ görevini yapamaz duruma gelmek.

ARIZASIZ

Aksamayan, bozulmadan işleyen. Engebesiz, düz. Huzurlu, rahat, mutlu bir biçimde.

BADANASIZ

Badana edilmemiş. Badanası bozulmuş.

ARIZALANMAK

Arıza yapmak, aksaklık göstermek, bozulmak.

ABDESTLİ

Abdest almış (kimse). Abdest alarak, abdest almış olarak. İyi adam. Abdesti bozulmamış olan (kimse).

ARIZA

Aksama, aksaklık, bozulma. Bir notanın sesini yarım ton yükseltmek, alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanın soluna konulan diyez, bemol ve bekar işaretlerinin ortak adı. Engebe.

ATOM

Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

AYRIŞTIRMAK

Bütünün bozulmasına sebep olmak. Ayrışmasını sağlamak.

ARZULAMA

Arzulamak durumu.

AVANTAJ

Üstünlük. Kazanım. Yarar. Teniste eşitliğin bozulması için alınan ilk puan.

AKORTSUZLAŞMAK

Akordu bozulmak.

ARIZALI

Aksayan, işlemeyen, bozulmuş (araç vb.). Engebeli. Yarım yamalak.

AYRIŞMAK

Birbirinden ayrılmak, birliği bozulmak. Moleküller, türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalın atom veya moleküllere bölünmek.

ARIZALANMA

Arızalanmak işi, bozulma.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

AĞDIRMAK

Ağmasına sebep olmak. Aşağı inmek, yük veya terazide denge bozularak bir yanı ağır gelmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük