İçinde ZEM geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "zem" olan, toplam 145 tane kelime bulunuyor. İçerisinde zem bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu zem ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında zem olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

HİPERAMİLAZEMİ, HİPERMAGNEZEMİ, ZEMBEREKÇİBAŞI

13 harfli kelimeler

HİPOMAGNEZEMİ, ZEMBİLİGOZGOZ, ZEMBİLİGÖZGÖZ

12 harfli kelimeler

ZERZEMBİLDEK

11 harfli kelimeler

BENZEMEKLİK, BENZEMEZLİK, BEZEMECİLİK, GİZEMSELLİK, FOSFATAZEMİ, GALAKTOZEMİ, NOZEMATOZİS

10 harfli kelimeler

GİZEMCİLİK, ZEMBEREKÇİ, ZEMBEREKLİ, BAKIRZEMİN, FRUKTOZEMİ

9 harfli kelimeler

ZEMMETMEK, AMİLAZEMİ, DİLTİAZEM, EBEZEMZEM, EBİZEMZEM, GLİKOZEMİ, MAGNEZEMİ, NOZEMOZİS, ÖKÜZEMEĞİ, SEDİREZEM, TÖKEZEMEK, ZEMBELDEK, ZEMBİLDEK, ZEMZEMİYE, ZERZEMBER

8 harfli kelimeler

BENZEMEK, BENZEMEZ, BEZEMECİ, BEZEMELİ, DİZEMSİZ, GİZEMSEL, HEMZEMİN, ZEMBEREK, ZEMİNLİK, ZEMMETME, BİZEMSEK, DEZEMGİL, GİZEMSİZ, GÜLZEMİN, HÖRZEMEK, MAHZEMİN, NİZEMİYE, ZEMBELEK, ZEMBİREK, ZEMPEREK, ZERZEMBE, ZERZEMBİ, ZERZEMİK

7 harfli kelimeler

AMFİZEM, BENZEME, BEZEMEK, DİZEMLİ, DÜZEMEK, GİZEMCİ, GİZEMLİ, GÖZEMEK, MALZEME, ZEMHERİ, ALZEMİN, BEZEMAH, BEZEMCİ, DÜZEMEÇ, EKZEMEK, GEZEMEG, GEZEMEK, KEZEMEK, PEZEMEK, TÜZEMEN, ZELZEME, ZELZEMİ, ZEMFERİ, ZEMHEDİ, ZEMİNLİ, ZEMPERİ, ZEMZEME, ZERZEME, ZERZEMİ

6 harfli kelimeler

BEZEME, DÜZEME, GÖZEME, ÖZEMEK, ZEMBİL, ZEMZEM, AZEMET, BIZEME, BİZEME, CİZEME, ÇİZEME, DİZEME, GERZEM, KEZEME, MAZEME, MEZEME, MUEZEM, MÜLZEM, ÖZEMEÇ, ÖZEMÜK, SEZEMİ, ŞEZEMİ, ÜZEMEK, YERZEM, ZELZEM, ZEMANE, ZEMANİ, ZEMBİK, ZEMBÜL, ZEMENE, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

DİZEM, DÜZEM, ELZEM, GİZEM, ÖZEME, ZEMİN, ALZEM, AZEME, BEZEM, BÜZEM, ÇİZEM, ERZEM, GEZEM, GÖZEM, GÜZEM, HEZEM, ZEMAN, ZEMER, ZEMIH, ZEMİK, ZEMİL

4 harfli kelimeler

AZEM, İZEM, ZEMİ, ZEMK

3 harfli kelimeler

ZEM

Bazı kelimelerin anlamları

ZEM

Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi.

HİPERMAGNEZEMİ

Kanda yüksek miktarda magnezyum bulunması, magnezemi. Kanda magnezyum düzeyinin normalin üzerinde olması, magnezemi.

ZEMBİLİGOZGOZ

Ceviz. Sepet. Simit, kandil simidi, çöreği.

BEZEMECİLİK

Bezemecinin yaptığı iş.

BENZEMEKLİK

Benzer olma durumu.

HİPERAMİLAZEMİ

Kan serumunda amilaz düzeylerinin yüksek bulunması. Kan serumunda anormal olarak yüksek amilaz düzeyleri.

BENZEMEZLİK

Benzemez olma durumu.

ZERZEMBİLDEK

Habersiz, eli boş (çıkagelme için).

ZEMBİLİGÖZGÖZ

Simit, kandil simidi, çöreği.

GALAKTOZEMİ

Galaktoz metabolizmasındaki enzim eksiklikleri sonucu galaktozun glikoza metabolize edilememesi ve kanda galaktozun artmasıyla belirgin metabolizma bozukluğu.

GİZEMSELLİK

Gizemsel olma durumu, mistiklik.

NOZEMATOZİS

Nosema cinsi protozoonların neden olduğu enfeksiyon, nozemozis. Ensefalitozoonozisin eski adı. Arı dizanterisi.

GİZEMCİLİK

Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm, mistiklik.

FOSFATAZEMİ

Kanda alkalen fosfataz bulunması.

ZEMBEREKÇİBAŞI

Zemberekçi ortası komutanına verilen san.

HİPOMAGNEZEMİ

Kanda magnezyum düzeyinin normalin altına inmesi. Kanda magnezyum düzeyinin normalin altına düşmesi.

  -   -   -  

Anlamında ZEM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZEM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BENZEYİŞ

Benzeme işi.

BEZEYİŞ

Bezeme işi.

BEZEMECİ

Bezeme yapan oymacı veya nakkaş.

ARABESK

Arap müziğini andıran, genellikle karamsarlığı konu edinen bir müzik türü. Girişik bezeme.

BAKMAK

Bakışı bir şey üzerine çevirmek. Yoklamak, incelemek, denemek. Anlamak, farkına varmak. Gözetmek, korumak. İlgilenmek. Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak. Beslemek, geçindirmek. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek. Renklerde benzemek, andırmak. Bir iş birinden beklenmek. Hastayı muayene etmek. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak. Tedavi etmek için ilgilenmek. Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak. Aramak. Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle uğraşır olmak. Uğraşmak, meşgul olmak.

BAKIRLAŞMAK

Bakır rengini almak, rengi bakırın rengine benzemek.

BENZEME

Benzemek işi.

AYDINLIK

Bir yeri aydınlatan güç, ışık. Kolay anlaşılacak derecede açık olan, vazıh. Kötülükten uzak, temiz, saf. Bir yapının ortasına gelen oda ve öbür bölümlerin ışık alması için damın ortasından zemine kadar açılan boşluk. Işık alan.

BENZEŞMEK

Birbirine benzemek, müşabih olmak.

AMBAR

Genellikle tahıl saklanan yer. Kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp ölçek. Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge. Geminin yük koymaya ayrılmış yeri. Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer. Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

BAŞKALIK

Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik.

AYRIK

Ayrılmış. Ayrık otu. Düzgün ve uygun olmayan, çarpık. Ayrı tutulan, başkalarına benzemeyen, ayrıcalı, müstesna. Kural dışı.

BLOKAJ

Bloke etme işi. Bir şeyin hareketine engel olma, hareketini durdurma. Sivri taşların toprak zemine dikine çakılarak üzerine beton dökülmesiyle yapılmış olan dolgu. Bankacılıkta bir varlığın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafından kullanılamaması durumu.

BAZA

Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak. Dolap gövdesinin zemine düzgün oturmasına yarayan çerçeve şeklindeki kaide. Yatağın yerden yüksek olmasını sağlayan veya sandık olarak kullanılan boş bölmesi.

AMBALAJ

Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik vb. malzeme.

BEZENMEK

Bezeme işine konu olmak, süslenmek.

BETON

Çimentonun su yardımıyla kum, çakıl vb. maddelerle karışması sonucu oluşan sert, dayanıklı, bağlayıcı yapı malzemesi. Bu malzemeden yapılmış.

BEZETMEK

Bezeme yaptırmak, süsletmek.

ATKUYRUĞU

Atkuyruğugillerden, kök sapı ömürlü olan, genellikle nemli yerlerde yetişen ve ilaç olarak kullanılan bir bitki, zemberek otu (Equisetum arvense). Genç kızların saçlarını başlarının arkasına toplayarak uç bölümünü kaldırıp serbest bıraktıkları saç biçimi.