İçinde ZEK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "zek" olan, toplam 170 tane kelime bulunuyor. İçerisinde zek bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu zek ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında zek olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

YELPAZEKANATLILAR

16 harfli kelimeler

TELEREZEKTOSKOPİ

15 harfli kelimeler

ÖZEKSELLEŞTİRİM, ÖZEKSİZLEŞTİRİM, ZEKİMÜRENGÖBEĞİ

13 harfli kelimeler

HİPOFİZEKTOMİ, ÖZEKLENDİRMEK, YELPAZEKUYRUK, ZEKİMÜRENDİŞİ

12 harfli kelimeler

ZEVZEKLENMEK, SÜZEKYAPMASI, ZEVZEKLEŞMEK

11 harfli kelimeler

ZEVZEKLENME, BEZEKLENMEK, GİZZEKLEMEK, ÖZEKDIŞILIK, ÖZEKKAÇLAMA, ZEKERİYAKÖY, ZEKKİRDEMEK

10 harfli kelimeler

BEZEKLEMEK, ÇEMİŞGEZEK, REZEKSİYON, BEZEKÇİLİK, SEZEKLEMEK, ŞİZEKENOSİ, URĞULHIZEK, ÜSTÖZEKKAÇ, ZEKASIZLIK

9 harfli kelimeler

BEZEKLEME, MÜZEKKERE, ZEVZEKLİK, ABDÜZZEKİ, EBZEKÖGET, ERKEKÖZEK, GANCIÖZEK, GERZEKLİK, KÖMZEKLİK, ÖZEKAĞACI, ÖZEKÇİLİK, ÖZEKLEMEK, ÖZEKLENİK, ÖZEKLEŞİM, VAZEKTOMİ, ZEKALILIK, ZEKİNİMEK, ZEKLENMEK

8 harfli kelimeler

MÜZEKKER, TEZEKKÜR, ALABEZEK, BEZEKÇİL, CIZEKMEK, ÇÖZEKMEK, DİLBEZEK, DİZEKMEK, FİRZEKTE, GAZEKİYE, GEZEKLİK, GÖZEKAYA, GÜLBEZEK, MÜZEKERE, ÖNEZEKÇİ, RİZEKENT, TAZEKENT, TÖZEKMEK, ZEKERİYA, ZEKİNMEK, ZEKLEMEK, ZEKNABUT, ZEKNİMEK, ZEVZEKÇE, ZOBZEKİL

7 harfli kelimeler

BEZEKÇİ, BEZEKLİ, TAZEKAN, ALTÖZEK, BELEZEK, BEZEKCİ, BEZEKLÜ, BEZZEKE, DEMEZEK, FERZEKH, GEBEZEK, GEZEKÇİ, KEZEKÇİ, MEZEKÖY, MEZZEKİ, NEZEKET, ÖZEKÇİL, ÖZEKDEŞ, ÖZEKKÖY, ÖZEKSEL, SEZEKÇİ, TAZEKÖY, TEZEKÇİ, TEZEKER, TÖGEZEK, ZEKASIZ, ZEKAVET, ZEKİLİK, ZEKTEKE, ZOBZEKİ

6 harfli kelimeler

GAZEKİ, GENZEK, GERZEK, ZEVZEK, ABEZEK, BEZZEK, ÇEZEKE, EMEZEK, EMİZEK, FERZEK, GAZEKE, GEZEKİ, ĞAZEKİ, KAZEKİ, KEVZEK, KEZEKA, KEZZEK, KÖMZEK, MEZEKE, ÖNEZEK, ÖZEKAN, ÖZEKES, ÖZEKLİ, TEZZEK, TÖMZEK, TÖNZEK, ÜZEKES, ZEKALI, ZEKGUM, ZEKİCE, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BEZEK, DİZEK, SÜZEK, TEZEK, ZEKER, CİZEK, ÇEZEK, ÇİZEK, ÇÖZEK, EMZEK, GEZEK, GÖZEK, HEZEK, HIZEK, HİZEK, HÖZEK, KEZEK, MEZEK, MİZEK, NİZEK, ÖMZEK, ÖRZEK, ÖZZEK, PEZEK, SEZEK, VEZEK, YEZEK, YÜZEK, ZEKAİ, ZEKAT, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ÖZEK, ZEKİ, OZEK, ZEKA

3 harfli kelimeler

ZEK

Bazı kelimelerin anlamları

ZEK

Tarlada ekin, fide, fidanlar arasında yetişen zararlı ot. Nemli.

YELPAZEKUYRUK

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ötleğengiller (Sylviidae) familyasından, 10 cm kadar uzunlukta, sırt tarafı, kanatlar ve orta kuyruk tüyleri siyahımsı kahverengi, tüylerin kenarları hafif sarımsı kahverengi olan, Türkiye'de Marmara, Ege sahilleri ile Doğu Akdeniz bölgesinde yaşayan, böcek, böcek larvaları ve küçük Salyangozlarla beslenen yerli bir tür.

BEZEKLENMEK

Süslenmek.

ZEVZEKLEŞMEK

Sululaşmak.

ZEVZEKLENME

Gevezelenme.

ÖZEKSELLEŞTİRİM

Bir ülkede nüfusun, ekonomik ve toplumsal etkinliklerin, ekin kuruluşlarının tek bir özekte toplanma eğiliminin yaratılması ve güçlendirilmesi yönünde benimsenen dizgeli yönelti.

ÖZEKLENDİRMEK

Toplatmak.

SÜZEKYAPMASI

Süzgeçte buğuyla pişirilen et ve bulgurdan yapılan yemek.

YELPAZEKANATLILAR

Genellikle başka böceklerin asalağı olarak yaşayan, dişileri kanatsız, gözleri çıkık ve iri böcekler takımı.

ZEVZEKLENMEK

Gevezelenmek.

ÖZEKSİZLEŞTİRİM

Nüfusun, işleyim ve tecim, etlkinliklerinin, ekin kuruluşlarının, yığılmış bulundukları özeğin dışında yerleşmelerini amaçlayan ve bunu özendiren dizgeli yönelti. bk. işleyimsel özeksizleştirim. Kişilerin, bir kentin özeğinden çevresindeki kesimlere ya da yörekentlere göçüp yerleşmeleri.

ZEKİMÜRENDİŞİ

Örme fanilalarda görülen bir süs. (Yalvaç Isparta).

HİPOFİZEKTOMİ

Hipofiz bezinin ameliyatla çıkarılması.

GİZZEKLEMEK

Kışkırtmak, üzerine saldırtmak.

TELEREZEKTOSKOPİ

Meme başı kanalında bulunan üremelerin endoskopik yöntemle tedavisi.

ZEKİMÜRENGÖBEĞİ

Kadın süeteri üzerine yapılan bir süs. (Yalvaç Isparta).

  -   -   -  

Anlamında ZEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BEZEN

Bezek, süs.

BUDALA

Zekâca geri olan (kimse), alık. Ahmak, bön. Bir şeye aşırı düşkün.

ANLAKLI

Zeki.

APTALLAŞMAK

Zekâsını işletemez olmak, alıklaşmak, ahmaklaşmak.

BEZEYİCİ

Bezekleme yapan ressam.

AHMAKLIK

Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık.

BİLİŞSEL

Bilişle ilgili, zekânın işleyişiyle ilgili, kognitif.

ANLAYIŞ

Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

DEHA

İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey, dâhilik. Dâhi.

AFACAN

Zeki ve yaramaz (çocuk).

ÇOKBİLMİŞ

Her şeye aklı eren, zeki, akıllı. Her şeye aklı eren, zeki, akıllı bir biçimde.

BİLGİ

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim.

BEZGİ

Süs, bezek.

BEZELİ

Bezesi olan. Bezeği olan, bezekli.

ANLAYIŞLI

Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki. Hoşgörülü bir biçimde. Hoşgörülü.

ANLAK

Zekâ.

CİN

Dinî inanışa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratık. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. Akıllı, zeki, uyanık kimse. Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir alkollü içki türü, ardıç rakısı. Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon.

BEZEKLEME

Bezeklemek işi.

APTAL

Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık. Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü.

BASMA

Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük