İçinde ZÖN geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "zön" olan, toplam 10 tane kelime bulunuyor. İçerisinde zön bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu zön ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında zön olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

ZÖNGÜLDEMEK

8 harfli kelimeler

BOĞAZÖNÜ, HORAZÖNÜ

7 harfli kelimeler

ÖZÖNDER

6 harfli kelimeler

YAZÖNÜ, ZÖNGÖN, ZÖNGÜR

5 harfli kelimeler

BOZÖN

4 harfli kelimeler

ÖZÖN

3 harfli kelimeler

ZÖN

Bazı kelimelerin anlamları

ZÖN

Şişman.

ZÖNGÜLDEMEK

Sallanıp sarsılmak.

YAZÖNÜ

İlkbahar.

HORAZÖNÜ

Geceyarısı ile imsak arasındaki zaman: Horazönünde geldim.

BOZÖN

İçel ili, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ÖZÖNDER

Gerçek önder.

ZÖNGÜR

İri, hantal.

ZÖNGÖN

Çok şişman.

ÖZÖN

Gönlü geniş kimse.

BOĞAZÖNÜ

Bitlis ilinde, Kavakbaşı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Çorum kenti, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında ZÖN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZÖN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANDEÇ

Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık.

ANNA

Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. Hayır:-Oğlum bu gün pazara git.-Anna gitmem. Dirseğin iç kısmı: Anna*mı acıttın. Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık.

AMAK

Tepenin en sivri yeri: Şu dağın amakına kadar çıktım. Almak. Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık. Atmak. Eğmek.

ANNACIK

Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık.

ANNAK

Tepenin en sivri yeri. At, eşek, tavuk, keklik gibi hayvanların yatıp yuvarlandıkları tozlu yer. Anlayış, duygu. Anlayış, bellek, zekâ. Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık. Görülebilen yer. Karşı, ön taraf. Doruk, gözetleme yeri, siper. Duygu. Hatıra. Alan, meydan.

ANAYÖNLER

Güneşin 21 mart ve 23 eylül ılımları sırasında doğduğu noktanın gerçek doğu olduğu gözönünde tutularak, birbirini 90° lik açılarla kesen dört yönden her biri.

ABANIK

"Samit" kelimesinden çevirme olan "sessiz" teriminin dilbilim bakımından yanlış olduğu bilinmektedir. Esasen sesli ve sessiz kelimeleri voisé ve invoisé terimlerinin tam karşılığıdır. (bk. Sesli ve Sessiz). Bu sesler, yani samitler, söylenirken ses aygıdmda herhangi bir kısmın başka bir kısma abanarak yolu daraltması veya kapamasıyla meydana geldikleri için fizyolojik olay gözönünde tutulup bunlara "abanık" denilmiştir. Bu bakımdan abanıklar DARALTILI (Constricitive) ve KAPANTILI (Occlusive) diye iki sınıfa ayrılır (bk. Daraltılı ve Kapantılı). Abanıklar boğumlanma noktalarına göre de ayrı bir sınıflamaya uğrarlar: AĞIZDIŞI (Eixtrabuccale), AĞIZİÇİ (Intra - buccale) ve AĞIZARDI (Post - buccale) ; (Bu kelimelere bakınız). Bundan başka dilin boğumlamayı sağlıyan kısmı bakımından bir sınıflama daha yapılıyor. bk. Dilönü, Dilortası ve Dilardı abanığı.

ANNAÇ

Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık. Yan taraf: Bizim evin amacında bir ağaç var. Cevap, karşılık: Mektubumun annacını çabucak yolla. Karşı. Karşılık, yanıt: Mektubumun arınan geldi. Tam karşı.

ANGAÇ

Hatıra, hediye, armağan. Budak deliğinin etrafı. Dokumalarda direzi arasından geçen iplik. Zakkum ağacı. Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık. Şanlıurfa şehrinde, Ovacık nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

TEPEKENT

Eski Yunan ve Mezopotamya'dan Yirminci Yüzyıl İskoçya'sına dek pek çok yerde, daha çok din, savunma ve sağlık etkenleri gözönünde tutularak kurulmuş kent. Tepe biçiminde toprak yığılmış, eski uygarlıklardan kalma yerleşme türü.

SADILAMAK

Sözü ağzında gevelemek, şaşırıp sözü uzatmak, istediğini tam anlatamamak. Sayıklamak, uykuda konuşmak. Duraksamak, kararsızlık göstermek: Ne sadılayıp duruyorsun, ne söyleyeceksen söyleyiver. İncelemek, araştırmak. İmgelemek, gözönüne getirmek. Bir sözü yinelemek.

ALABİLİRLİK

Bir yapının boyutları gözönünde tutularak saptanan ve barındırabileceği en çok insan sayısı.

KENTBİLİM

Geniş anlamda, kentlerin değişmesine, büyümesine, gelişmesine, bayındırılmasına ve düzenlenmesine yön veren, kentsel çevreyi, yaşamın toplumsal, ekonomik, ekinsel yönetkil ve güzelduyusal gereklerini gözönünde tutarak düzenleyen uğraşı, bilim ve sanat dalı. Dar anlamda, yerleşim yerleri için düzentasarlar hazırlamanın yöntemlerini öğreten bilim dalı ve bu dalda yetişmiş kimselerin uğraşısı. Kent bilimlerinden biri.

ANNUK

Nane, dağnanesi. Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık.

ANLAÇ

Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık.

ANLAMBİLİM

Dilleri oluşturan simgelerle anlamları arasındaki ilişkileri inceleyen bilim. Kelime anlamlarını başka kelimelerinkilerle karşılaştırarak veya onların zaman içindeki gelişimlerini gözönünde tutarak inceliyen bilim, ki birincisine DURALI ANLAMBİLİM (Sém. statique) , ikincisine de EVRİMLİ veya YÜRÜMLÜ ANLAMBİLİM (Sém. évolutive ou dynamique) denir. Sözcükleri anlam yönünden inceleyen dilbilim dalı. Sözcüğün gereken duruma, yani anlatımın özüne yakışması yollarını araştıran bilgi dalı.

ANLAŞ

Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük