İçinde ZÖL geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "zöl" olan, toplam 11 tane kelime bulunuyor. İçerisinde zöl bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu zöl ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında zöl olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

SAKKAROZÖLÇER

11 harfli kelimeler

ÇAPRAZÖLÇER

10 harfli kelimeler

ZÖLZÖBELEK

9 harfli kelimeler

YÜZÖLÇÜMÜ

8 harfli kelimeler

GAZÖLÇER, HIZÖLÇER, BAZÖLÇÜM, DOZÖLÇER

7 harfli kelimeler

YÜZÖLÇÜ

5 harfli kelimeler

ZÖLVE

3 harfli kelimeler

ZÖL

Bazı kelimelerin anlamları

ZÖL

Uzun (insan için).

YÜZÖLÇÜMÜ

Bir cismin, uzunluk birimi üstikisi ila ölçülen yüzeyi.

YÜZÖLÇÜ

Düzlemsel bir bölgenin ya da uzayda bir oyutun yüzeyini ölçme Bu ölçme sonucunda ortaya çıkan nicelik, Anlamdaş. alan II, yüzölçüsü.

GAZÖLÇER

Belirli basınç altında gelen gazın hacmini ölçmeye yarayan araç, gazometre.

ZÖLZÖBELEK

Sırılsıklam.

ZÖLVE

Öküzün boyunduruktan çıkmaması için, boyunduruğa geçirilmiş eğri değnek.

HIZÖLÇER

Motorlu araçlarda hız ölçüm aygıtı, takograf, takometre, takigraf.

BAZÖLÇÜM

Bir çözeltideki baz niceliğini, ölçün asit çözeltisiyle eşdeğerleyerek belirleme.

ÇAPRAZÖLÇER

Elde veya makinede çaprazlanan dişlerin eğimini denetlemede yararlanılan yardımcı alet.

SAKKAROZÖLÇER

Sakkaroza göre derecelenen ve bir sıvının kuruluğunu tespit eden yoğunlukölçer, sakkarometre.

DOZÖLÇER

Soğrulmuş dozu ölçmeye yarayan ışınım aygıtı.

  -   -   -  

Anlamında ZÖL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZÖL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DOZİMETRE

Dozölçer.

TAKİGRAF

Hızölçer.

TAKOGRAF

Hızölçer.

TAKOMETRE

Hızölçer. Kameraya takılan ve çekim sırasında geçen kare sayısını ölçen aygıt.

DÖRDÜLLEME

Dört köşeli yüzey, kare. Yüzölçüsü verilen bir yüzeyin yüzölçüsüne eşit olan bir dördül bulma süreci. Yüzölçümü, verilen yüzeyin alanına eşit olan bir kare bulma süreci.

SAKKAROMETRE

Sakkarozölçer.

GAZOMETRE

Gazların toplanması, belirli basınç altında dağıtılması için kullanılan depo. Gazölçer.

KADRON

Başkesit alanı kare biçimli ve yüzölçümü 2,8 cm2 -9,8 cm² arasında değişen yapı kerestesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük