İçinde YIĞ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "yığ" olan, toplam 82 tane kelime bulunuyor. İçerisinde yığ bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu yığ ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında yığ olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

DENİZŞAKAYIĞI

12 harfli kelimeler

TAVŞANBIYIĞI, YIĞILIVERMEK, YIĞLINDIRMAK

11 harfli kelimeler

YIĞILIVERME, YIĞIŞDIRMAH, YIĞIŞTIRMAK

10 harfli kelimeler

İMAMKAYIĞI, YIĞILIŞMAK, KIYIĞLAMAĞ, YIĞABİLMEK, YIĞADURMAK, YIĞINAĞACI, YIĞINTILIK, YIĞIŞTIRMA, YIĞIVERMEK

9 harfli kelimeler

YIĞDIRMAK, YIĞILIŞMA, YIĞABİLME, YIĞINKAYA, YIĞINTEPE, YIĞIVERME, YIĞIYANIT, YIĞLINMAK, YIĞMATEPE, YIĞNAŞMAK, YIĞRIKMAK, YIĞSIKMAK, YIĞŞIRMAK

8 harfli kelimeler

YIĞDIRMA, YIĞILMAK, YIĞIŞMAK, YIĞIMLIK, YIĞINCAH, YIĞINÇAL, YIĞINTAŞ, YIĞLAMAK

7 harfli kelimeler

YIĞILCA, YIĞILMA, YIĞINAK, YIĞINLA, YIĞINTI, YIĞIŞIK, YIĞIŞIM, YIĞIŞMA, AYIĞIŞİ, KAYIĞAN, YIĞAMAT, YIĞANAK, YIĞILIM, YIĞIMSA, YIĞINAH, YIĞINLI, YIĞINOT, YIĞIRIK

6 harfli kelimeler

YIĞILI, YIĞMAK, YIĞICI, YIĞINÇ, YIĞMAÇ, YIĞMAN, YIĞNAH, YIĞRIH, YIĞRIK

5 harfli kelimeler

YIĞIN, YIĞIŞ, YIĞMA, GIYIĞ, KIYIĞ, SIYIĞ, YIĞAÇ, YIĞAK, YIĞAL, YIĞAN, YIĞAR, YIĞDA, YIĞIL, YIĞIT

4 harfli kelimeler

AYIĞ, YIĞA, YIĞI

3 harfli kelimeler

YIĞ

Bazı kelimelerin anlamları

YIĞ

İğ. Saçlar arasındaki tarak geçecek boşluk. Mil, derelerin getirip yığdığı kum, çamur. Yeğ.

TAVŞANBIYIĞI

Bir tür yonca.

YIĞIŞTIRMA

Bir gözlem değeri ya da bir kümenin sıklığını kendisini önceleyen tüm öteki sıklıkların toplamı olarak gösterme.

YIĞINTILIK

Yak yüklüğü. (Saçıkara İslahiye Gaziantep).

KIYIĞLAMAĞ

Terslemek.

YIĞIŞTIRMAK

Çekindirmek, sakındırmak, men etmek.

YIĞIŞDIRMAH

Toplamak.

YIĞABİLMEK

Yığma imkânı veya olasılığı bulunmak.

YIĞINAĞACI

Buğday demetlerini bir araya getirmek için kullanılan bir ucu daha uzunca olan çatal ağaç. (Arok Şarkikaraağaç Isparta).

DENİZŞAKAYIĞI

Kayalıklara yapışık olarak yaşayan, dokunaçları çok ve uzun, güzel renkli bir tür polip (Anemonia actinia).

YIĞILIVERME

Yığılıvermek işi.

YIĞILIŞMAK

Bir yerde birikmek, toplanmak.

YIĞILIVERMEK

Ansızın yığılmak.

YIĞADURMAK

Geri çeker durumda olmak.

YIĞLINDIRMAK

Çekindirmek, sakındırmak, men etmek.

İMAMKAYIĞI

Tabut.

  -   -   -  

Anlamında YIĞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YIĞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DÖKMEK

Sıvı veya tane durumunda olan şeyleri bulundukları kaptan başka bir yere boşaltmak. Bir şeyi yok etmek için atmak. Kullanmak, harcamak, sarf etmek. Maden, mum eriyiği veya çimento, alçı vb.ni kalıba akıtarak biçim vermek, döküm yapmak. Saçmak, serpmek. Çok söylemek. Teninde kızamık, kızıl, suçiçeği hastalıklarında olduğu gibi kırmızı lekeler çıkmak. Üstünde bulunan bir şeyi düşürmek. Bir yere çokça bir şey yığmak, taşımak. Açığa vurmak, söylemek, ortaya koymak. Belli bir yere boşaltmak. Bir işte veya bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik yapmak. Sulu hamuru kızgın yağ veya tepsinin içine akıtarak pişirmek. Çok sayıda öğrenciyi sınavda veya bir üst sınıfa geçirmede başarısız saymak. Yakmak, tutuşturmak. Salmak, bırakmak. Bol bol vermek, ödemek, sarf etmek. Akıtmak, düşürmek.

DENİZŞAKAYIKLARI

Denizşakayığını içine alan sölenterler alt sınıfı.

ÇEÇ

Tahıl yığını. Tahıl elenen kalbur.

BİRİKMEK

Toplanıp yığılmak. Birbirine eklenip çoğalmak. Bir araya gelmek, toplanmak.

BIYIKLANMAK

Bıyığı çıkmak, bıyıklı duruma gelmek.

BIYIKSIZ

Bıyığı olmayan, bıyığını tıraş etmiş olan.

BORDA

Geminin veya kayığın yanı, alabanda karşıtı.

ETEK

Bedenin belden aşağısına giyilen, değişik biçimlerde, genellikle kadın giysisi, eteklik. Yağmur sularının, çatının bazı yerlerinden içeri sızmasını önlemek için yapılmış olan saç örtü. Dağ, tepe, yığın vb. yamaçlı şeylerin alt bölümü. Giysinin alt kenarı. Çadır, kanepe örtüsü gibi kumaştan olan şeylerin yere sarkan bölümü. Giysinin belden aşağıda kalan bölümü. Edep yeri.

BIYIKLI

Bıyığı olan.

BULUT

Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığın. Keder, endişe. Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın.

BİRİKİM

Birikme, bir yerde toplanıp yığılma. Biriktirilen mal ya da para. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim. Bilim veya sanat alanında sahip olunan bilgi, repertuvar. Herhangi bir aşınma sürecinde veya taşıma işi yapılırken alüvyonlu maddelerin bırakılması. Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci.

ÇAPAR

Postacı, ulak. Takadan büyük, baş ve kıç tarafı yukarı kalkık bir tür Karadeniz kayığı. Benekli, alacalı (hayvan ve bitki). Akşın. Çiçek bozuğu yüz.

BİRİKTİRMEK

Toplayıp yığmak. Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek. Öğrenme, yarar sağlama vb. sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek, koleksiyon yapmak.

ALÜVYON

Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ.

FUTA

Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, kik.

DOKURCUN

Ot ya da ekin yığını. Dokuztaş oyunu. Çizgili şayak kumaş, tokurcun.

ÇEKBERİ

Harman yerinde yığınları çekmeye yarayan alet, gelberi.

DÖKME

Dökmek işi. Dökme yük. Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış. Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan. Kapların içinde olmayan, yığın biçiminde ortaya dökülmüş olan.

BAYGIN

Bayılmış, kendinden geçmiş. Gönül vermiş. Yığılmış, dökülmüş. Süzgün. Bayılmış, kendinden geçmiş bir biçimde. İnsanı kendinden geçirir gibi olan.

CEPHE

Bir şeyin veya yapının ön tarafta bulunan bölümü. Üzerinde savaşın sürdüğü bölge. Yan, yön, taraf. Farklı ısıdaki iki su kütlesi arasındaki sınır. Belli bir düşünce, istek çevresinde sağlanan beraberlik. Yerde veya daha yükseklerde sıklık, sıcaklık bakımından iki ayrı hava yığınının karşılaştıkları yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük