İçinde YÜKÜN geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "yükün" olan, toplam 10 tane kelime bulunuyor. İçerisinde yükün bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu yükün ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında yükün olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

IŞILYÜKÜNLEŞME, YÜKÜNLEŞTİRİCİ

12 harfli kelimeler

ÖZYÜKÜNLEŞME

11 harfli kelimeler

YÜKÜNDÜRMEK

10 harfli kelimeler

YÜKÜNDÜRME, YÜKÜNLEŞME

8 harfli kelimeler

YÜKÜNMEK, YÜKÜNSEL

7 harfli kelimeler

YÜKÜNME

5 harfli kelimeler

YÜKÜN

Bazı kelimelerin anlamları

YÜKÜN

İyon.

ÖZYÜKÜNLEŞME

Öğecik ya da özdeciğin kendi kendine yükünleşmesi olayı.

YÜKÜNDÜRMEK

Yükünme işini yaptırmak.

YÜKÜNLEŞME

Özdeciklerin parçalanması, öğecik, özdecik topaklarına eksicik katılması ya da çıkarılmasıyla yükün oluşturulması. Moleküllerin ayrışması, atom ve molekül kümelerine elektron katılması ya da çıkarılmasıyla yükün oluşturulması.

YÜKÜNLEŞTİRİCİ

Bulunduğu ortamda yükünler oluşturan özdek. (Genellikle ışınımlar için kullanılır.).

YÜKÜNDÜRME

Yükündürmek işi.

YÜKÜNSEL

Yükünlerle ilgili.

IŞILYÜKÜNLEŞME

Özdeciğin ışık etkisiyle eksicik çıkarıp bir alt yüküne dönüşmesi olayı.

YÜKÜNME

Yükünmek işi.

YÜKÜNMEK

Birinin önünde, saygı göstermek için eğilmek veya yere kapanmak.

  -   -   -  

Anlamında YÜKÜN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YÜKÜN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AVARYA

Bir deniz yolculuğunda geminin veya yükünün gördüğü zarar. Çeşitli sebeplerle dayanıklılığını ve esnekliğini kaybetmiş yapağı ve yün.

CA

Suyun aktığı delik: Bizim banyonun ca yolu tıkanmış. Büyük bez veya deri torba, tuluk. Parmaklık, korkuluk. Lavabo, banyo. Çorap şişi. Kağnının yan taraflarına, yükün düşmemesi için konulan ağaçlar. Ekin taşımaya yarayan kızakların altına konulan çatal ağaçlar. Korkutma ve sürpriz ünlemi. Öküz, manda, keçi ve benzerleri hayvanları kovalama ve yürütme ünlemi. Un, tahıl ve benzerleri konulan büyük çuval (Çayağzı). Kolun döner kemiği. Cağ, üzerinde pekmez yapılacak armutların ezildiği tekne. Kalsiyum elementinin simgesi. Kalsiyum. Canlı ağırlık.

KRİKO

Ağır bir yükün kaldırılmasını veya alt tarafında yapılacak bir çalışmada otomobil vb. taşıtların yerden yükseltilmesini sağlayan alet, kaldırıcı.

İYON

Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.

MAKARA

Üzerine iplik, tel, şerit vb. sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir, bobin. Sürme kapak rayları üzerinde hareket edecek biçimde metal veya plastikten yapılmış değişik tiplerdeki sürme kapak aleti. Bir yükün yukarıya kaldırılmasını sağlayan araç. Ağır yüklerin kaldırılma ve indirilmesinde kullanılan, birbirine paralel iki veya daha çok tabla arasında dönen, kenarı çepeçevre oluklu tekerlek veya tekerleklerden oluşmuş mekanik alet.

COULOMB

Elektrik yükünün uluslararası standart, birimi (C). 1 C = 3.10(üzeri 9) esyb.

AVSAK

Aldatma. Hafif topal, aksak. Hayvan yükünün bir tarafa hafif meyletmiş, avmış durumu. Ava istekli, av isteklisi: Benim tazı çok avsaktır.

BOŞALMA

Boşalmak işi. Elektrik yükünün başka bir iletkene geçişi veya sıfıra düşmesi, deşarj. Derdini birine açarak ferahlama, rahatlama, deşarj.

AĞDIRIKLI

Dengesiz, eğik, bir yana devrik (yük). Aksak, sarsak, topallıyarak yürüyüş. Yüklenmiş yükün bir yanının daha ağır olması.

ÇAKAK

Kağnının yan taraflarına, yükün düşmemesi için konulan ağaçlar. Çakıllı yer. Yere çakılan kalın kısa kazık.

BAZLI

Sudaki çözeltilerinde hidroksil yükünü, OH¯ veren bileşikler ve bunların çözeltilerinin genel özelliği.

BURKANAK

Kağnının ağaç veya tahta yüküne sarılan zincirin gevşememesi için kullanılan kazık.

AĞDURMA

Hayvana yüklenen bir yükün dengesini sağlamak için bir tarafa konulan taş.

TAHFİF

Hafifletme, yükünü azaltma.

ÇA

Lavabo, banyo. Kağnının yan taraflarına, yükün düşmemesi için konulan ağaçlar. Öküz, manda, keçi ve benzerleri hayvanları kovalama ve yürütme ünlemi. İri taş parçası. Uzakta olan bir yeri göstermek için "ta" anlamında kullanılır. Eninde sonunda. Çarşamba. Bebek, çocuk. Banyo (Kırşehir). Çay. Ev içinde taş banyo. Yaş. Vakit. Şâbaş, âferin, yaşa.

CAĞA

Gösteriş, caka. Büyük bez veya deri torba, tuluk. Kağnının yan taraflarına, yükün düşmemesi için konulan ağaçlar. Bebek, çocuk.

ASİTLİ

Sudaki çözeltilerinde hidronyum yükünü H3O+ veren bileşikler ve bunların çözeltilerinin genel özelliği.

ŞANZIMAN

Motorlu taşıtlarda motorun yükünü azaltarak güç aktarma organlarına veren, arabanın istenen hızda hareket etmesini sağlayan dişliler topluluğu.

DOK

Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz. Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılmış olan büyük depo.

SIRTLAMAK

Sırtına alıp yüklenmek. Birinin, bir şeyin sorumluluğunu, yükünü veya geçimini üzerine almak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük