İçinde VO geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "vo" olan, toplam 197 tane kelime bulunuyor. İçerisinde vo bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu vo ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında vo olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

VOLKMANNKANALLARI

16 harfli kelimeler

GİNGİVOGLOSSİTİS

14 harfli kelimeler

DEVOKALİZASYON, FLAVOBACTERİUM, MAKROEVOLÜSYON, MİKROEVOLÜSYON, SANGUİNİVORLUK, VULVOVAJİNİTİS

13 harfli kelimeler

VOLEYBOLCULUK, PARVOVİRÜSLER, PROVOKATÖRLÜK

12 harfli kelimeler

BAYILIVORMAK, DENATÜRASVON, ELEKTRONVOLT, FLAVOBAKTERİ, FLAVOKSANTİN, FLAVOPROTEİN, LEVOROTATORİ, OVOVİVİPARUS, PARVOVİRİDAE, VOMBATGİLLER, VOMİTURİSYON, VULVOVAJİNAL

11 harfli kelimeler

LAĞVOLUNMAK, PROVOKASYON, VOLONTARİZM, INSECTİVORA, KOEVOLUSYON, KONVOLUSYON, OVOVİTELLİN, VODURDANMAK, VOLFRAMTAŞI, VOLONTARİST, VOLTAMOGRAM

10 harfli kelimeler

ESPRESSİVO, PROVOKATÖR, VOLEYBOLCU, VOLTAMETRE, VOYVODALIK, GİNGİVOZİS, HİPOVOLEMİ, İNSEKTİVOR, İNVERTİVOR, İNVOLUKRUM, İNVOLÜSYON, KARNİVORUS, KONVOLUTUS, LAĞVOLUNMA, LAVOTLAMAK, OVOVİVİPAR, PİVOKSİKAM, PLANKTİVOR, POLİVOLTİN, SEVOFLURAN, VODURDAMAH, VOLTAMETRİ, VOLVULOZİS, VORTİCELLA, VORTİKOZUS, VOYNUKBEYİ

9 harfli kelimeler

DEVONİYEN, EVOLÜSYON, LAĞVOLMAK, MAHVOLMAK, VOKABÜLER, VOLTAMPER, VOLTMETRE, ATIVORMEK, AVOPARSİN, DİKLORVOS, FAVORİSİZ, İZOFLAVON, LEPİDOVOR, OVOFLAVİN, OVOTESTİS, SUVOYMALI, TRİVOLTİN, VOMİTARYA, VOZURTDAK

8 harfli kelimeler

DÖMİVOLE, KARNİVOR, KİLOVOLT, MAHVOLMA, REVOLVER, VOKALİST, VOLEYBOL, VOLKANİK, FAVORİLİ, GARAVOLA, HERBİVOR, KIRDOVOÇ, LAĞVOLMA, LARVİVOR, LEVODOPA, OKUVOMAK, OVOGENEZ, RAVOKAİN, RİNGVOMP, SOLVOLİZ, VARTİVOR, VOLATMAK, VOLTAJLI, VOLVULUS, VOZDİREK, VOZİLDEK

7 harfli kelimeler

AVOKADO, OMNİVOR, PROVOKE, VOLFRAM, VOYVODA, ALGİVOR, LİMİVOR, PİSİVOR, SALİVON, TELEVON, TELİVON, VOKALİS, VOLARİS, VOLEMİK, VOLTLUK, VOLUTİN, VOLVOKS, VOMERİN, VOMİTUS, VORTEKS, VOZVOZU

6 harfli kelimeler

FAVORİ, KONVOY, OVOGON, OVOLİT, VODVİL, VOLKAN, VOLTAJ, VOMBAT, BRAVVO, HOVORA, OVOLİZ, PIRAVO, TALVOR, VOLTAN, VOLTİN, VOLUME, VOLUTE, VORMAK, VOVOLA, VOYNUK, VOZANA

5 harfli kelimeler

BRAVO, GAVOT, SALVO, VOKAL, VOLAN, VOLTA, VONOZ, VOTKA, VOYVO, AVORT, ÇAVON, DAVOL, KOVOZ, LAVOT, LİVON, LİVOR, OVONK, SAVOH, SUVOY, ŞİVOR, TAVOH, VOHAH, VOLAR, VOLİV, VOLVA, VOMER, VORUK, VOYBU, ZAVOT

4 harfli kelimeler

VOLE, VOLİ, VOLT, AVOÇ, DUVO, HAVO, LEVO, SEVO, VOHA, VOKS, VOLA, VORE, VOYN

3 harfli kelimeler

AVO, VOA, VOH, VOL, VOV, VOY, VOZ

2 harfli kelimeler

VO

Bazı kelimelerin anlamları

VO

Üzüntü, şaşkınlık ünlemi. Koşum hayvanlarını durdurma ünlemi. Şaşma bildiren ünlem.

MİKROEVOLÜSYON

Mutasyon ve rekombinasyonlar sonucu gen frekanslarında, kromozom yapı ve sayılarında değişiklerle oluşan, coğrafik ırklar, alt türler arasındaki farklılıkların meydana gelmesine sebep olan ve kısa sürelerde meydana gelen evrim.

FLAVOBAKTERİ

Fakültatif anaerop, oksidaz pozitif, Gram negatif, sarı pigment oluşturan çomak biçimli bir bakteri cinsi.

PARVOVİRÜSLER

Kedilerin panlökopenisi ve köpek parvovirüs enfeksiyonları virüsleri gibi yapılarında yaklaşık 5.2 kb ve tek iplik DNA genomu bulunduran, zarfsız ve 20-25 nm çapında büyüklüğe sahip virüslerin oluşturduğu bir virüs ailesi, Parvoviridae.

SANGUİNİVORLUK

Vandellia gibi cüce kedi balıklarında görülen kanla beslenme.

FLAVOBACTERİUM

Gram negatif, aerobik, hareketsiz, çubuk biçiminde olan ve türleri, soğukta saklanan tavuk, yumurta, tereyağı, süt ve benzerleri gıdaların bozulmasına neden olan bakteri cinsi.

ELEKTRONVOLT

Boşlukta, 1 voltluk potansiyel değişiminden geçen elemanter yüklü bir parçacığın enerji değerine eşdeğer olan enerji birimi (eV). 1eV = 1,60219x10¯19 J.

DEVOKALİZASYON

Ses oluşumunda önemli payı olan ses tellerinin kesilerek bölgedeki anatomo-fizyolojik fonksiyon kompozisyonunun bozulmasıyla hayvanın çıkardığı sesin ton ve gücünün belirli oranda azaltılması, ventrikülo kordektomi.

MAKROEVOLÜSYON

Cins ve daha yüksek taksonların evolusyonuna yol açan, jeolojik devirlere uzanan evrim olayları.

VOLEYBOLCULUK

Voleybolcu olma durumu.

PROVOKATÖRLÜK

Kışkırtmacılık.

BAYILIVORMAK

Bayılıvermek.

VULVOVAJİNİTİS

Vulva ve vajinanın yangısı. Önemli bir kısırlık nedenidir.

GİNGİVOGLOSSİTİS

Diş eti ve dilin yangısı.

DENATÜRASVON

DNA'nın iki ipliğini bir arada tutan hidrojen bağlarının kimyasal maddelerle koparılarak iki ipliğin ayrılması gibi bir kimyasal bileşiğin üç boyutlu yapısının sıcaklık ve benzerleri etkilerle bozulması.

VOLKMANNKANALLARI

Havers kanallarını yan kollarla birbirine bağlayan kanallar. Periosteumdan kemik dokuya geçen kan damarları kanalis perforanslardan geçerek kanalis sentralis adı verilen Havers kanallarına girerler.

  -   -   -  

Anlamında VO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde VO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DUBLAJ

Seslendirme. Voleybolda blok yapan arkadaşının arkasında bıraktığı boşluğu doldurma. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilmesi işi.

AFERİN

Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo. Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı.

GÖZDE

Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey), favori. Önemli bir kimsenin beğendiği kadın.

BESLEME

Beslemek işi. Herhangi bir kuruluşu, onun maddi yardımları dolayısıyla körü körüne destekleyen. Evlatlık olarak alınarak ev işlerinde çalıştırılan kız, besleme kız, beslemelik, beslek. Akım voltajı.

İSTENÇÇİLİK

Akla ve bilime değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradecilik, iradiye, volontarizm.

DULUK

Yüz. Şakak. Yüzün şakakla çene arasındaki yanı. Şakak üzerinde saç ile sakalın birleşimi olan kısım, favori.

GERİLİM

Gerginlik, tansiyon. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi. Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj. Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür.

HİNDİ

Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika'dan bütün dünyaya yayılan, boyun ve başı çıplak, parlak, yeşil ve esmer tüylü, kümes hayvanlarının en büyüğü, mısırtavuğu (Meleagris gallopavo). Aptal, şaşkın.

ALTIPATLAR

Fişek koymaya yarayan bölümü silindir biçiminde ve namlu gerisinde olan, tek parçadan oluşmuş, altı tane fişek alan tabanca, revolver.

JEODİNAMİK

Volkan, deprem, aşınma vb. etkenlerle yer kabuğunda oluşan değişikliklerin incelenmesi.

DUVAR

Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılmış olan veya örülen dikey düzlem. Sonuç alınamayan yer. Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılmış olan engel. Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma. Engel.

BLOK

Kocaman ve ağır kitle. İçine resim veya yazı kâğıtları konulan karton kap. Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu. Voleybolda, file üstünde karşı oyuncunun topu sert vururken önünde iki veya üç kişinin elleri ile oluşturdukları perde. Yapı adası. Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan, bir bütün oluşturan.

KAFİLE

Birlikte hareket eden topluluk. Sıra ile gönderilen şeylerin her bir bölüğü. Aynı yöne giden taşıt veya yolcu topluluğu, konvoy.

İSTENÇÇİ

İstenççilik yanlısı olan, iradeci, volontarist.

ETOBUR

Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş, omurgalı, memeli (hayvan), etçil, karnivor.

KAYNAÇ

Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak, gayzer.

AVLAMA

Avlamak işi. Voleybolda karşı oyuncuların boş bıraktığı ve yetişemeyeceği yere topu yavaşça indirip sayı kazanma.

GELİŞME

Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon. Olan biten şey. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

ÇÖKÜŞ

Çökme işi. Çömelip yere oturuş. Devletlerin veya uygarlıkların son bulması, mahvolması, inhitat, dekadans. Yıkılma.

BİYEL

Makinelerde, bir ucu pistona, öbür ucu volanı çeviren kaldıraca geçirilmiş, pistonun doğrusal hareketini krankta dairesel harekete çeviren, hareketli kol.