İçinde VİTES geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "vites" olan, toplam 2 tane kelime bulunuyor. İçerisinde vites bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu vites ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında vites olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VİTES

Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni.

VİTESLİ

Vitesi olan.

  -   -   -  

Anlamında VİTES bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde VİTES geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FOTOAKTİNİK

Fotokimyasal aktivitesi olan görünür ve UV ışın yayan.

CURİE

Etkinliğin eski ölçüm birimi (Ci). Yeni birim: bekrel (Bq). 1 Ci = 3,7.10(üzeri -10) Bq. Radyoaktif madde miktarını belirleyen eski birim. Bir saniyede 3.7xl010 parçalanma gösteren radyoaktif madde miktarının aktivitesi. (1 Bq=. 703x10-11 Ci). Bir gram radyumun saniyede yaptığı parçalanma sayısına eşit sayıda parçalanma yapabilen radyoaktif madde miktarı, radyoaktivite birimi, Ci.

SERULOPLAZMİN

Altı adet bakır atomu içeren, koyu mavi renkte, ferroksidaz aktivitesine sahip olup ferro iyonlarını (Fe+2) ferrik iyonlarına (Fe+3) oksitleyerek demirin transferine bağlanmasını sağlayan, ayrıca kanda bakırın taşınmasını ve dokularda belirli düzeylerde bulunmasını sağlayan plazma alfa-2-globulini, ferroksidaz.

KATAL

SI birim sisteminde enzim aktivitesi birimi 1 saniyede 1 mol substradı ürüne dönüştüren enzim aktivitesi 1 kataldır. Bir saniyede bir mol substratı ürüne dönüştüren enzim etkinliği, kat.

SİTOLİZOZOM

Hücrenin hayatı sırasında, artık kullanılmayan bazı hücre organellerinin parçalanmak üzere lizozomlarla yaptığı birleşme ile teşekkül eden yapı; kimyasal bir madde veya soğuk etkisiyle bazı hücrelerin sitoplâzmasında ortaya çıkan, merkezinde yoğun bir yapı bulunan, asit fosfataz aktivitesi gösteren, bazen otofajik vakuol veya sekonder lizozom olarak da adlandırılan, normal lizozomlardan daha büyük yapı. Sitolizom.

MİYELOPEROKSİDAZ

Nötrofillerin, miyelosit ve promiyolositlerin, sitoplazmalarındaki birincil granüllerinde bulunan peroksidaz aktitivitesine sahip hemoprotein. Bakterisit, fungisit ve virüsit etki gösterir.

HİPOADRENALİZM

Böbrek üstü bezi aktivitesinin azalması.

PARATİROİTİZM

Paratiroit bezlerinin aşırı aktivitesi sonucu aşırı miktarda hormon üretilmesiyle hiperkalsemi ve hipofosfatemi oluşması ve pek çok hücre tipinin fonksiyonunun etkilenmesiyle ortaya çıkan bir durum.

DİMETİLAMİN

Enzimlerin aktivitesiyle balık kasındaki trimetilamin oksitten meydana gelen aminli bir bileşik.

KAVRAMA

Kavramak işi, anlama, anlamaklık, algılama. Küçük orak. İki dikme arasındaki sağlamlığı ve dayanıklılığı artırmak için kullanılan yatay ahşap parça. Otomobilde motor ile vites kutusunu birbirine bağlayıp ayırma, motordan gelen hareketi sarsıntısız olarak öteki aktarma ögelerine iletme.

KOFAKTÖR

Bir enzimin aktifliği için gerekli olan, proteine gevşek ya da sıkıca bağlı olan (prostetik grup), bir metal iyonu (aktivatör) ya da organik bir molekül (koenzim) gibi protein olmayan madde. Enzimatik aktivite için gerekli bir inorganik iyon veya bir koenzim. Bir enzimin katalitik aktivitesi için gerekli olan, enzime gevşek veya sıkıca bağlı bir metal iyonu.

KÜRİ

Radyoaktif ışınların doz birimi. Saniyede parçalanma sayısı 3,7x 1010 olan bir radyoaktif elemanın nükleer aktivitesidir. Nükleer aktivitesi 1 küri olan radyumun kütlesi çok yaklaşık olarak 1 gramdır.

ELASTAZ

Elastin ve diğer proteinlerin daha basit moleküllere ayrılmasını katalize eden, genellikle amino asitlerin karbonil gruplarının bulunduğu bağlardaki polipeptit zincirini kıran, nötrofiller, makrofajlar tarafından salgılanan serin endopeptidazların bir grubu. Elastaz aktivitesi alfa-1-antitripsin tarafından özgün olarak baskılanır.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük