İçinde VİNÇ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "vinç" olan, toplam 12 tane kelime bulunuyor. İçerisinde vinç bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu vinç ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında vinç olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

KARASEVİNÇ, SEVİNÇÖREN

9 harfli kelimeler

SEVİNÇSİZ, SEVİNÇBEY, SEVİNÇKÖY, SEVİNÇLER

8 harfli kelimeler

SEVİNÇLİ, ERSEVİNÇ, SEVİNÇLE

6 harfli kelimeler

SEVİNÇ, LİVİNÇ

4 harfli kelimeler

VİNÇ

Bazı kelimelerin anlamları

VİNÇ

Ağır yük kaldırmaya ve bir yere taşımaya yarayan araç.

SEVİNÇKÖY

Antalya ili, Manavgat ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KARASEVİNÇ

Konya ili, Kadınhanı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SEVİNÇÖREN

Kastamonu ili, Tosya ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

LİVİNÇ

Yabanpancarı, pazı. Yaprakları geniş ve acı bir tür pancar.

SEVİNÇLİ

Sevinci olan ve sevinç veren.

SEVİNÇLE

Sevinçli bir biçimde, meserretle.

SEVİNÇ

İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku.

ERSEVİNÇ

Sevinen kimse.

SEVİNÇBEY

Isparta şehrinde, Eğirdir ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

SEVİNÇLER

Manisa ili, Demirci ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

SEVİNÇSİZ

Sevinci olmayan, sevinç vermeyen. Sevinci olmayan, sevinç vermeyen bir biçimde.

  -   -   -  

Anlamında VİNÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde VİNÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇATLAMAK

Parçaları ayrılıp dağılmayacak bir biçimde yarılmak. Ses pürüzlü, bozuk çıkmak. Aşırı yemekten, içmekten, yorgunluktan, ağlamaktan ölecek duruma gelmek veya ölmek. Sıkıntı, sevinç, yalnızlık, heyecan, sabırsızlık, kıskançlık vb. ruhsal durumları aşırı derecede duymak. Bir yüzeyde kırışıklar, çizgiler oluşmak.

ALGARİNA

Ağır bir şeyi denizden çıkarma veya denize indirme işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi. Bazı gemilerin baş veya kıç tarafından eğik olarak uzatılmış bulunan makaralı, kısa ve kalın dikme.

KIVANÇ

Övünç, iftihar. Sevinç.

GÖNENMEK

Mutlu, mesut olmak, rahat bir hayat sürmek, sevinç duymak, sevinmek, abat olmak.

GÜZELLEME

Halk edebiyatında konusu aşk olan, lirik bir şiir türü. Şen, sevinçli duyguları anlatan türkülerde özel bir ezgi.

FERİH

Çok sevinçli, neşeli.

IŞIK

Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk. Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma. Aydınlanmak için kullanılan elektrik. Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç. Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı. Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb.

HAZ

Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk. Sürdürülmesi istenen ılımlı ve doygunluk veren coşku. Ezgi. Bir şeyden duyusal veya manevi sevinç duyma.

BAYRAM

Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. Özel olarak kutlanan gün. Sevinç, neşe.

AĞLAMAK

Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek. Sızlanmak, yakınmak. Bir duruma üzülmek. Ağaç budandığında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak.

DORUK

Dağ, ağaç vb. yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika. En üstün başarı düzeyi. Heyecan, sevinç, coşku vb. duygularda ulaşılan en üst nokta.

IŞIKLI

Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nurani, ziyalı, ziyadar. Neşe veren, sevinç yaratan, mutlu.

KENDİGELEN

Umulmadık bir zamanda gelen ve gelişinden sevinç duyulan (kimse veya şey).

AY

Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz. Dünya'nın uydusu olan gök cismi, kamer, mah, meh. Yılın on iki bölümünden her biri. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre. Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre.

HEYECAN

Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu. Coşku.

GÜLMEK

İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genel olarak sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak. Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek. Biriyle alay etmek.

COŞKU

Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu. Bir düşünceyle, bir duyguyla dolarak yücelme, ruhun kendini aşıp yücelmesi, heyecan. Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan. Salgı bezleri ve dinamik etkinliklerle kendine özgü ilişkileri bulunan iç veya dış uyaranların kamçıladığı güçlü duygu durumu.

KIVANÇLI

Övünç duyan, iftihar eden. Övünç veren, iftihar edilecek. Sevinç duyan, mutlu.

HOPLAMAK

Sevinçten, korkudan veya oyun için, bulunduğu yerde havaya doğru fırlamak.

HAY

İyi dilek, azarlama, şaşma ve sevinç bildirmede kullanılan bir söz. Ey.