İçinde VİLİ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "vili" olan, toplam 20 tane kelime bulunuyor. İçerisinde vili bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu vili ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında vili olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

MEVLEVİLİK, ÇİVİLİKAYA

9 harfli kelimeler

BEDEVİLİK, MUSEVİLİK, ÇİVİLİÇAM

8 harfli kelimeler

ALEVİLİK, İSEVİLİK, SERVİLİK, SİVİLİZE

7 harfli kelimeler

MAVİLİK, SEVİLİŞ, SELVİLİ, SERVİLİ, VİLVİLİ

6 harfli kelimeler

ÇİVİLİ, MAVİLİ, GÖVİLİ

5 harfli kelimeler

VİLİH, VİLİY

4 harfli kelimeler

VİLİ

Bazı kelimelerin anlamları

VİLİ

Üzüntü, şaşma bildiren ünlem. Şaşma bildiren ünlem. Alo.

ÇİVİLİÇAM

Bursa şehrinde, Çaltılıbük nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

SEVİLİŞ

Sevilme işi.

SELVİLİ

Manisa kenti, Akhisar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

MAVİLİK

Mavi renkte olma durumu.

ALEVİLİK

Alevi olma durumu.

ÇİVİLİKAYA

Erzurum ili, Tortum belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

MUSEVİLİK

Yahudilik.

ÇİVİLİ

Çivisi olan. Çeşitli spor oyunlarında giyilen bir ayakkabı türü. Çivi ile bir yere tutturulmuş. Çivi çakılarak yapılmış.

BEDEVİLİK

Bedevi olma durumu. XIII. yüzyılda kurulan bir Sünni tarikatı.

SİVİLİZE

Medenileşmiş, uygar.

VİLVİLİ

Kaval.

İSEVİLİK

Hristiyanlık.

SERVİLİK

Servisi çok olan yer.

SERVİLİ

Konya ilinde, Ereğli ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MEVLEVİLİK

Mevlâna Celâlettin Rumi'nin görüşlerine dayanan ve oğlu tarafından kurulan tarikat.

  -   -   -  

Anlamında VİLİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde VİLİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ILTAR

Çoban köpeklerinin boğazına takılan çivili demir.

BAKAVU

Köpeklerin boynuna takılan çivili tasma.

YAHUDİLİK

Yahudi olma durumu, Musevilik. Yahudi dini, Musevilik.

KAPSÜL

Ateşli silahlarda horozun veya iğnenin çarpmasıyla ateş alan, bir tür özel barutla dolu, küçük, yuvarlak metal parça. Oyuncak tabancalarda kullanılan, şerit biçiminde iki kâğıt tabaka arasına konmuş patlayıcı madde. Bir organı veya yapıyı çevreleyen kese biçiminde zar. Bazı bitkilerde tohumları içinde taşıyan kuru kabuk. Şişe kapağı. Laboratuvarlarda kullanılan yarım küre biçimindeki kap. Raflı mobilyalarda rafları taşımak için yan tablalara açılan deliklere çakılan ortası delik ve silindir biçimli metal veya plastik araç. Oturma mobilyalarının, masa, sehpa vb. eşyaların ayaklarının altına çakılan, genellikle üç tırnaklı veya ortadan çivili, tepesi bombeli, kalın sacdan pres yapılarak elde edilen araç. Bazı ilaçların, kolay yutulmak üzere içine konulduğu, ilacın yapısını etkilemeyen jelatinden kap.

CAN

İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. Güç, dirilik. Kişi, birey. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. Gönül. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin. İnsanın kendi varlığı, özü. Yaşama, hayat.

BİZLENGEÇ

Ucu çivili sopa, üvendire. Övendirenin ucundaki çivi. (Beyağıl Ulukışla Niğde) (bizlengiç) : (Çaltı Gelendost Isparta).

BİZLENGİÇ

Ucu çivili değnek.

MEVLEVİ

Mevlevilik tarikatına bağlı kimse.

SEMAZENBAŞI

Mevlevilikte semayı yöneten dede.

EŞİTLİK

İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.

BİZLENGİNÇ

Ucu çivili sopa, üvendire.

BURÇAK

Baklagillerden, taneleri hayvan yemi olarak kullanılan yıllık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). Bu bitkinin mercimeğe benzeyen ve genel olarak hayvan yemi olarak kullanılan tanesi.

BEDEVİ

Çölde, çadırda yaşayan göçebe. Böyle bir hayat sürdüren kimse. Bedevilik tarikatından olan derviş.

SOYUNMAK

Üstündeki giysilerin bir bölümünü veya tümünü çıkarmak. Kendini herhangi bir biçimde göstermeye, bir işi, bir mesleği yapmaya girişmek. Mevlevilikte tarikata girmek.

BİZLEMEK

Ucu çivili değnekle hayvanı dürtmek.

MERGUP

Sevilip aranan, istenilen, beğenilen, rağbet edilen.

KONSOLİT

Vadesi belli olmayan ve yalnızca faizi ödenen devlet tahvili. Bir tür iskambil oyunu.

KUPON

Piyango biçiminde düzenlenmiş çekilişlerde kesilerek kullanılan basılı parça. İşveren tarafından çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere çalışanlarına verilen para değeri olan fiş. Gazete ve dergilerin düzenledikleri kampanyalarda verilecek hediye karşılığı olarak biriktirilmesi gereken basılı kâğıtların her biri. Devlet tahvili, hisse senetleri vb. değerli kâğıtların üzerinde bulunan ve belirli zamanlarda sahibine faiz veya kazanç payı olarak belirli bir gelir sağlayan kesilmiş parça. Yalnız bir giysilik dokunmuş veya kesilmiş, üstün nitelikte (kumaş parçası).

AMORTİSMAN

Yıpranma payı. Faizin işlemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi.

HRİSTİYANLIK

Hristiyan dini, İsevilik, Nasranilik. Hristiyan dünyası. Hristiyan olma durumu.