İçinde VAT geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "vat" olan, toplam 198 tane kelime bulunuyor. İçerisinde vat bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu vat ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında vat olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

VATANLAŞTIRMAK, VATANPERVERLİK, VATANLANDURMAK

13 harfli kelimeler

HIRDAVATÇILIK, KONSERVATUVAR, MÜSAVATSIZLIK, PATAVATSIZLIK, VATANLAŞTIRMA, VATANSEVERLİK, ZERZEVATÇILIK

12 harfli kelimeler

MÜSAVATÇILIK, OBSERVATUVAR, PATAVATSIZCA, AZAVATLAŞMAK, HAYVATLANMAK, KRAVATSIZLIK, SALAVATLAMAK

11 harfli kelimeler

CIVATALAMAK, KONSERVATÖR, PREZERVATİF, VATANDAŞLIK, VATANPERVER, VATANSIZLIK, KİLOVATSAAT, ARVATLANMAK, HAVAYVATMAÇ, KONSERVATİF, KRAVATLILIK, KRAVATSIZCA, OVATEKKEÖNÜ, SAVATLANMAK, UYVATLANMAK

10 harfli kelimeler

CIVATALAMA, EKSKAVATÖR, KÜLTİVATÖR, MEGAVATLIK, MÜSAVATSIZ, PATAVATSIZ, SAVATLAMAK, VATANSEVER, ZERZEVATÇI, ABDÜLCEVAT, GÜZELVATAN, HIRDAVATÇI, KRAVATLICA, SAVATLANMA, SIVATLAMAK, SIVATPINAR, TATAVATSIZ, ZARZAVATCİ, ZERZAVATCI

9 harfli kelimeler

EKVATORAL, KRAVATSIZ, SAVATLAMA, ALAVATLIK, AVATLAMAK, KURVATURA, MÜSAVATÇI, MÜSAVATEN, OVATLAMAK, SALAVATLI, SARISIVAT, SARISUVAT, UVATLAMAK, UZUNSAVAT, VATANBEZİ

8 harfli kelimeler

HIRDAVAT, HIRVATÇA, KAVATLIK, KRAVATLI, SEBZEVAT, SIVATMAK, TAVATTUN, VATANDAŞ, VATANSIZ, ZERZEVAT, AKSUVATA, ARVATBAZ, AYVATLAR, CIVATALI, ÇİNÇAVAT, DALVATLU, ELEVATÖR, GUVATURA, GUVVATLI, HAKAVATİ, HAKİVATİ, HAMRAVAT, İNOVATİF, MARZIVAT, SIVATLIK, SİLVATİK, ŞUVATTAK, TAHŞUVAT, YUVATEPE, YUVATMAK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

EKVATOR, HACİVAT, KİLOVAT, MEGAVAT, MÜSAVAT, ÖZVATAN, SAVATLI, SIVATMA, TEVATÜR, VATSAAT, ANDAVAT, ARSAVAT, ASIVATA, AVATALİ, AYVATLI, CİCAVAT, GARAVAT, GAZAVAT, GIRAVAT, GİLAVAT, GİLEVAT, GİLİVAT, GİRAVAT, GİREVAT, İRİŞVAT, KASIVAT, KILAVAT, KIRAVAT, KİRAVAT, LEVATOR, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

CIVATA, EDEVAT, HIRVAT, KAVATA, KRAVAT, VATANİ, VATLIK, VATMAN, VATVAT, ALAVAT, GAVATA, GIYVAT, HAŞVAT, HAVVAT, KOVATA, LİVATA, MINVAT, SAYVAT, ŞAVATA, ŞUVATA

5 harfli kelimeler

KAVAT, SAVAT, SUVAT, VATAN, VATKA, VATOZ, ZEVAT, ARVAT, ASVAT, AYVAT, BUVAT, FAVAT, GAVAT, GOVAT, GUVAT, HAVAT, KUVAT, LAVAT, NOVAT, SIVAT, TAVAT, URVAT, ZIVAT

4 harfli kelimeler

AVAT, OVAT, VATI, VATO

3 harfli kelimeler

VAT

Bazı kelimelerin anlamları

VAT

Saniyede bir jullük iş yapan bir motorun güç birimi.

VATANPERVERLİK

Yurtseverlik.

MÜSAVATSIZLIK

Eşitsizlik.

VATANLANDURMAK

Yurtlandırmak, yerleştirmek.

PATAVATSIZCA

Patavatsız bir biçimde.

OBSERVATUVAR

Gözlemevi.

VATANLAŞTIRMA

Vatanlaştırmak işi.

KONSERVATUVAR

Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul.

AZAVATLAŞMAK

Uğraşmak, didişmek, dalaşmak.

HIRDAVATÇILIK

Hırdavatçının yaptığı iş, nalburluk.

VATANLAŞTIRMAK

Vatan durumuna getirmek.

HAYVATLANMAK

Çocuk heyecanla bağırmak.

ZERZEVATÇILIK

Zerzevatçının işi, sebzecilik.

PATAVATSIZLIK

Patavatsızca davranış.

VATANSEVERLİK

Yurtseverlik.

MÜSAVATÇILIK

Eşitçilik.

  -   -   -  

Anlamında VAT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde VAT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

EŞİTÇİLİK

İnsanların özellikle hukuk, siyaset ve ekonomi bakımlarından eşitliğini isteyen öğretilerin genel adı, müsavatçılık.

ALÇILATMAK

Alçı ile kapattırmak, sıvatmak.

GAF

Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık, pot.

DENKLİK

Denk olma durumu, eşitlik, müsavat, akreditasyon.

BAN

Osmanlı Devleti'nde Macaristan ve Hırvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan.

ANGARYA

Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılmış olan iş. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş.

CIVATALAMAK

Cıvata ile tutturmak.

ÇİMENTOLATMAK

Çimento ile sıvatmak, çimento karışımı malzeme ile yaptırmak.

BALKANLAR

Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan bölge.

CIVATALAMA

Cıvatalamak işi.

EKVATORAL

Gök cisimlerinin sağ açıklık ve dik açıklıklarını temel alan kurgu. Ekvator'la ilgili, eşleksel.

ALYAN

Cıvataları çıkarıp takmaya yarayan, altıgen kesitli, L biçiminde alet.

EŞİTSİZLİK

İki veya daha çok şeyin eşit olmaması durumu, müsavatsızlık.

EŞLEKSEL

Ekvatoral.

DÖNENCE

Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika.

EŞİTLİK

İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.

ÇAMURLATMAK

Çamur sürdürmek, çamurla sıvatmak.

ALMANCI

Almanya yanlısı olan kimse. Avrupa'da genellikle de Almanya'da çalışan Türk vatandaşı.

DÜZEN

Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı.

ENLEM

Yer yuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük