İçinde V geçen 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "v" olan 5 harfli toplam 1746 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde v harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu v harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında v harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

COVUK

Şemsiye teli.

KEVUK

Mısır koçanının taneleri ayıklandıktan sonra kalan kısmı.

NAVAR

Kapı kilidi.

CIVIR

Kadın.

ÇEVÜK

Çevik olan (kimse). Çevik, cevval, canlı, atik, seri.

GEVEN

Baklagillerden, çok yıllık, bazı türlerinden kitre denilen zamk çıkarılan, dikenli bir çalı, keven (Astragalus).

MİRAV

Su yollarına bakan kimse, suyolcu. Fındık oyunu için kazılan çukur. Kedi sesi. Suyolu bekçisi.

ŞUVAL

İri dikiş.

HAVZA

Bölge, mıntıka. Samsun iline bağlı ilçelerden biri. Yer kabuğundaki kıvrımların çukur, alçak yeri, tekne. Tekne. Dağ veya tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa akan bölge.

KAĞVE

Kahve, kahvehane.

KUVUZ

Aralık (kapı pencere için).

FEVRİ

Birdenbire, düşünmeden yapan.

KIVKI

Sukabağından yapılan tas.

ORVAD

Bir erkeğin eşi olan kadın.

VİZON

Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir tür memeli, mink (Mustela vison). Bu hayvanın kürkünden yapılan.

ZİVİR

Uykusu kaçan. İç, mide: Ahmed'i gördükçe zivirim bulanıyor.

VERİM

Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman. Elde edilen ürün, hizmet vb.yle onu elde etmek için harcanan iş arasındaki oran. Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere.

KÖTEV

Hayvanların karınlarının altında olan şiş, bir çeşit çıban.

ÇUVAÇ

Güneş. Güneşli yer.

AVSUN

Sihir, büyü, afsun. Üfürük, nefes: Bizim Alinin başı pek ağrıyor, hocaya avsunlattık da geliyoruz. Hoca ve şeyhlerin afsunlamakta kullandıkları bir madde. Telkin, tesir. Hastaları iyileştirmek için suya dökülen eritilmiş kurşun. Vücutta beliren kabartılar. Tavşan, kuş gibi hayvanları vurmak için kurulan pusu. Efsun. Efsun, büğü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük