İçinde V geçen 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "v" olan 16 harfli toplam 83 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde v harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu v harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında v harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VEZİKÜLOTİMPANİK

Hem veziküllü hem de timpanik olan.

CIVIKLAŞTIRILMAK

Cıvık duruma getirilmek.

HAMİYETPERVERLİK

Hamiyet sahibi olma.

MAHMUTŞEVKETPAŞA

İstanbul kenti, Mahmutşevketpaşa nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HİPERVİTAMİNOZİS

Vitamin zehirlenmesi.

AVRUPALILAŞTIRMA

Avrupalılaştırmak durumu.

VERİMSİZLEŞTİRME

Verimsizleştirmek durumu.

PROVİDANSİYALİST

Kayracı.

İSİMLENDİRİVERME

İsimlendirivermek işi.

TELEVİZYONAGİDER

Bir kimsenin, bir nesnenin, bir varlığın ya da görünümün, görünüş ya da işleniş bakımından televizyona yatkın olması, televizyonda iyi sonuç vermesi niteliği.

ANTİİNFLAMATUVAR

Yangı oluşumunu önleyici.

MİLLİYETSEVERLİK

Milliyetçi olma durumu, milliyetini benimseme durumu.

VERGİLENDİRİLMEK

Vergilendirme işi yapılmak.

SAMİMİLEŞİVERMEK

Çabucak samimileşmek.

KIVILMIKNATISLIK

Kıvıl akımların yarattığı mıknatıslık alanları.

ACAYİPLEŞİVERMEK

Çabucak acayipleşmek.

HİYOVERTEBROTOMİ

Atlarda hava keselerinin empiyemi, konkrementleri, tympanitis ve tümoral olgularında hava keselerinin (saccus aeropharus) operatif yöntemle açılması.

YUVARLAKLAŞTIRMA

Yuvarlaklaştırmak işi.

ORTHOMYSOVİRİDAE

Grip virüslerinin dahil olduğu, 80-200 nm büyüklüğünde, çok iplikli sarmal RNA içeren (iplik), kılıf üzerindeki çıkıntıları kırmızı kan hücrelerinin aglütinasyonuna sebep olan bir familya.

EVCİLLEŞTİRİLMEK

Evcil duruma getirilmek, ehlîleştirilmek.