İçinde V geçen 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "v" olan 14 harfli toplam 284 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde v harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu v harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında v harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ALÇILAYIVERMEK

Çabucak alçılamak.

YUVARLAYIVERME

Yuvarlayıvermek işi.

SOKUŞTURUVERME

Sokuşturuvermek işi.

TOPLUMSEVERLİK

Başkalarıyla birlikte bulunmaktan hoşlanma ve onlarla iyi ilişkiler kurmaya çabalama.

CEMAZİYELEVVEL

Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı. Geçmiş.

ALEVLENEBİLMEK

Alevlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DEVİNDİREBİLME

Devindirebilmek işi.

KİLOGRAMKUVVET

Kilogramağırlık.

BÖLÜŞTÜRÜVERME

Bölüştürüvermek işi.

KAYINVALİDELİK

Kayınvalide olma durumu.

SİVRİKUYRUKLAR

Birçok türü, çeşitli omurgalının, bu arada insanların kalın bağırsağında yaşayan, son uçları sivri, boyları küçük, yuvarlak solucanlar familyası.

EKSİTOVASKULER

Damarları genişleten ve daraltan.

YILANAAĞIVEREN

Zehirli, yeşil renkli bir kertenkele.

BESTELEYİVERME

Besteleyivermek işi.

TUTUŞTURUVERME

Tutuşturuvermek işi.

KONJUNKTİVALİS

Konjunktivayla örtülü.

ÇEVİKLEŞTİRMEK

Çevik duruma getirmek.

NİŞANLAYIVERME

Nişanlayıvermek işi.

KIVRIMKILSILAR

Sınıflamadaki yerleri kesinlikle belirlenmeyen, kandan başka vücudun hemen bütün dokularına yerleşerek, frengi, piyan, tepkili humma, çamur humması gibi önemli hastalıkların ortaya çıkmasına yol açan ve ince uzun bir burguyu andıran minik canlılar takımı.

UZATTIRIVERMEK

Çabucak veya ansızın uzatmak.