İçinde V geçen 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "v" olan 13 harfli toplam 453 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde v harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu v harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında v harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇEVRİNTİCİLİK

Yirminci yüzyılın başlarında İngiliz yazarı Wyndham Lewis tarafından kurulmuş bir edebiyat çığırıdır. Sanatın öbür kollarında da uygulanan ve somculuğun (cubisme'in) etkisi altında bulunan bu çığır makine uygarlığını konu edinerek hayatı sürekli bir değişiklik, telaş ve heyecan içinde anlatır. XX. yüzyılda, makine uygarlığının ve ve kübizm akımının etkisinde İngiliz yazarı Wyndham Lewis ile başlatılan, yaşamayı sürekli telaş ve değişimleriyle anlatmaya çalışan bir akım.

KUVAYIMİLLİYE

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanların İzmir'i işgal etmeleri ve Anadolu'da ilerlemeleri üzerine kurulan ve onlara karşı savaşan milli teşkilat.

UZATTIRIVERME

Uzattırıvermek işi.

KAVRULABİLMEK

Kavrulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

HANTAVİRÜSLER

Bunyaviridae ailesinde yer alan ve enfekte kemiricilerin salgılarıyla doğrudan veya dolaylı dokunma sonucu insanlara bulaşan virüslerin oluşturduğu virüs cinsi.

BEKLEYİVERMEK

Beklemek.

TRANSSERVİKAL

Serviks yoluyla.

ZEVKLENDİRMEK

Zevklenme işini yaptırmak.

ERGUVANGİLLER

Almaşık yapraklı ağaç familyası.

BİÇTİRİVERMEK

Çabucak biçtirmek.

SIVIKLAŞTIRMA

Sıvıklaştırmak işi.

KADAVRALAŞMAK

Kadavra durumuna gelmek.

ADENOVİRÜSLER

İki iplikli DNA' sı olan virüs grubu; hayvanlarda bazı tümörlere sebep olan, 70-90nm çapında, 252 kapsomerden oluşan ikozahedral bir protein kılıf içinde düz bir DNA çift heliksi kapsayan, birçok serotipleri patojen olan, adenovirüs tip II insan dahil memelilerde solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan virüsler. Hayvanlarda bazı tümörlere neden olan, boyutları 70-90 nm ve çift zincirli DNA molekülüne sahip virüsler, Adenoviridae. Pek çok canlı türünde, genellikle üst solunum sisteminde, gizli seyirli enfeksiyonlara neden olan, çift iplikli DNA genom yapısına sahip ve yaklaşık 70 nm büyüklükte virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Adenoviridae.

HARCAYIVERMEK

Çabucak harcamak.

ÖLÇMENGÜVELER

Yeri karışlayarak yürüyen tırtılları, türlü tarım ve orman bitkisinde gelişen, türlü renkte, ince vücutlu, geniş kanatlı, ufakça kelebekler familyası.

OVAÇİFTLİKKÖY

Kayseri ilinde, Yeşilhisar ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

OLUŞTURUVERME

Oluşturuvermek işi.

DALKAVUKLAŞMA

Dalkavuklaşmak işi.

BASÜBADELMEVT

Diriliş.

KÜÇÜKBEŞKAVAK

Konya şehrinde, Yeniceoba nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük