İçinde UÇUŞ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "uçuş" olan, toplam 6 tane kelime bulunuyor. İçerisinde uçuş bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu uçuş ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında uçuş olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UÇUŞ

Uçma işi.

UÇUŞTURMA

Uçuşturmak işi.

UÇUŞTURMAK

Uçuşma işini yaptırmak.

UÇUŞÇEMBERİ

Ağaçişleri makinelerinde dönen bıçak ucunun çizdiği çember.

UÇUŞMAK

Hep birlikte uçmak. Havada gidip gelerek dolaşmak. Kendini duyurmak.

UÇUŞMA

Uçuşmak durumu.

  -   -   -  

Anlamında UÇUŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde UÇUŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HAVAALANI

İçerisindeki bina, tesis ve donatımlar dâhil uçakların iniş, kalkış ve yer hareketlerini yaparken kullanabilmeleri amacıyla belirlenmiş, ülke içindeki uçuşların yapıldığı saha.

MIRIK

Yüz, çehre. Küskün, öfkeli, yüzü asık. Sevinç, mutluluk : Bugün mırığım yok. Sevinç, mutluluk. Zayıf, cılız, hastalıklı. Topal. Sünnetçi. Kötü, sevimsiz kişi. Soysuz, aşağılık aile. Olur olmaz şeyleri beğenmeyen. Kaz, tavuk çobanı. Gol, sayı, kama. Büyüyememiş kuzu, keçi. Manda yavrusu. Sıpa. Babası at, anası eşek katır, ester. Tavşan yavrusu. Çam ağacının tohumu, kozalak. Cıvık. Cıvık çamur, bataklık. Bulanık su. Küllük, çöplük, iyi temizlenmemiş yer, ev. Pis. Buğday ve arpanın uçlarındaki kılçıklar. Harman savrulurken uçuşan saman kırıntıları, saman tozu. Yuvarlak ağaç, top ve değnekle oynanan oyun. Hayvan tırnağıyla oynanan bir çeşit çocuk oyunu. Topaç oyunu. Yassı taşlarla oynanan bir çocuk oyunu. Samanlık. Domates. Marul. Suyun dibine çöken ince kum. Surat, yüz. Kulak. Balçık çamur (Çayağzı). Samanlık. (Küplü Bilecik).

YELKENKANAT

Sert bir iskeleti olan, hava akımlarına dayanıklı, motorlu veya motorsuz tek kişilik uçuş aracı.

DİYAPOZ

Birçok böceğin hayatının belirli bir safhasında gelişmesinin bir süre durması olayı. Bir çok böceğin hayatının belirli bir döneminde gelişmesini bir süre durdurması olayı. Uzun süren kötü hava şartlarında hayatın devamını sağlamak için kırk ayaklılar, dişi sivrisinek, karıncalar ve benzerleri canlıların fizyolojik olarak hazırlandığı ve biyolojik gelişmenin sınırlandırıldığı, yumurta, larva, nimf, pupa ve ergin devrelerde görülebilen, konakçı arama etkinliğinin azaldığı büyüme ve gelişmenin durduğu, metabolizmanın etkinliğini kaybetmesinden dolayı artık maddelerin son ürünlerinden olan pigmentlerin oldukça arttığı, iç ve dış organların yıprandığı, böceklerde uçuş ve hareket isteğiyle uyarılma ve uyarılara cevap verme yeteneğinin büyük ölçüde azaldığı, kasların gittikçe işlevini kaybederek bir çeşit felcin oluştuğu dönem.

ŞEYTANARABASI

Bazı bitkilerin havada uçuşan uzun ve ince tüylü tohumu.

SÜZÜLME

Süzülmek işi. Bir uçağın motorunu boşa alarak veya durdurarak yaptığı uçuş. Bir kuşun kanat vurmadan yaptığı uçuş.

TANDEM

İki kişilik bisiklet. Futbolda savunmanın gerisinde görev yapan oyuncunun arkasındaki tek kişi. İki kişilik yamaç paraşütüyle yapılmış olan uçuş. Kürek sporunda ikişer kürek kullanılarak yapılmış olan tekne yarışı kategorisi.

KIZBÖCEKLERİ

Çeşitli türleri, kimi yaprak solucanların arakonakçısı olarak konumuzu ilgilendiren, kanatları eşit, camsı, uçuşları sürekli ve hızlı, avcı böcekler takımı.

KARZINAKLAMAK

İnce ince yağan karlar oraya buraya uçuşmak.

TOZAKLANMAK

Kavak, meşe ve benzerleri ağaçlardan pamukçuklar uçuşmak. Tozaklı hale gelmek.

PAMUK

Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium). Bu tellerin işlenmiş biçimi. Yere serili halı, kilim vb. yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz kümecikleri, hav. Bu bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış. Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş ince, yumuşak tellerin adı.

MIRIH

Ağzı eğik kişi. Doğuştan dudağı yarık, tavşandudaklı. Artık. Harman savrulurken uçuşan saman kırıntıları, saman tozu. Bir dudağı yarık. Üst dudağı yarık kimse; bk. ayrıca cırıh.

PERVAZ

Kapı, pencere vb. yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça. Giysilerin yaka, kol, etek vb. yerlerine veya kumaştan yapılmış diğer eşyaların kenarlarına geçirilmiş, dar, uzun parça. Uçuş. Cilt kapağının iç tarafına konulan deri parçası.

SAVRIKMAK

Ekilecek toprağın nemi azalmak. Oraya buraya uçuşmak : Arılar savrığıyor. Keçi ve koyun çiftleşme isteği duymak. Küçükbaş hayvanlar çiftleşme isteği duymak.