İçinde TUH geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tuh" olan, toplam 35 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tuh bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tuh ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tuh olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

TUHAFİYECİLİK

11 harfli kelimeler

TUHAFLAŞMAK, SUKUTUHAYAL, GOLTUHLAMAH

10 harfli kelimeler

TUHAFİYECİ, TUHAFLAŞMA

9 harfli kelimeler

FÜTUHATÇI, GURTUHMAH, TUHTAŞMAK

8 harfli kelimeler

TUHAFİYE, TUHAFLIK, TAHATUHA

7 harfli kelimeler

FÜTUHAT, BATUHAN, OTUHMAH, PETUHAN, TUTUHAN

6 harfli kelimeler

BASTUH, GOLTUH, KOLTUH, TUHMAK, TUHRAN, YASTUH

5 harfli kelimeler

MATUH, TUHAF, AYTUH, BATUH, GATUH, PUTUH, TATUH, TUHFE, TUHUR

Bazı kelimelerin anlamları

TUH

"Yazıklar olsun, vah vah" anlamlarında aşağılama amacıyla söylenen bir söz, tu.

BATUHAN

Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar.

TUHAFLIK

Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet. Tuhaf davranış.

FÜTUHATÇI

Fütuhat yapan.

SUKUTUHAYAL

Hayal kırıklığı.

TUHTAŞMAK

Azalmak, hafiflemek, rahatlamak : Başımdaki ağrı biraz tuhtaştı.

TUHAFİYECİLİK

Tuhafiyecinin işi.

TUHAFLAŞMA

Tuhaflaşmak işi.

GOLTUHLAMAH

Koltuklamak.

TUHAFİYE

Çorap, mendil, eldiven gibi giyim ile kurdele, dantel gibi giysi süsüne yarar şeyler.

TUHAFİYECİ

Tuhafiye satan kimse.

OTUHMAH

Kuzu, oğlak, buzağı ve benzerleri yavru hayvanlar otlamaya başlamak, yayılmak.

TUHAFLAŞMAK

Tuhaf olmak, tuhaf duruma gelmek. Şaşırmak. Başkalaşmak, huyu değişmek.

FÜTUHAT

Zaferler, fetihler.

TAHATUHA

1.Tahta faraş. 2.Şeker kırmaya yarayan ağaç araç. Takatuka; keserle şeker kırmaya mahsus ortası kütüklü kutu.

GURTUHMAH

Kurtulmak.

  -   -   -  

Anlamında TUH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TUH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GARİPSEMEK

Kendini gurbette veya kimsesiz gibi düşünerek içlenmek. Bir şeyi garip, tuhaf ve uygunsuz bulmak, alışamamak, yadırgamak.

ANLAŞILMAZ

Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlak, tuhaf.

ALENGİRLİ

Acayip, tuhaf. Hoş. Karmaşık.

ACUBE

Tuhaf kimse. Tuhaf, alışılmadık, garip şey.

GARABET

Yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık.

ANTİKA

Tarihsel bir döneme ait olan. Mendil, örtü, yatak çarşafı vb. bezlerin kenarlarına paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanların ikisi, üçü bir arada tire ile sarılarak yapılmış olan diş diş süs, sıçandişi. Genele, olağana, geleneğe aykırı, acayip, tuhaf, çarliston marka. Eski çağlardan kalma eser. Antik.

GÜLÜNÇ

Güldürücü, tuhaf, komik.

İLAHİ

"Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildiren bir söz. Tanrı ile ilgili olan, Tanrı'ya özgü olan, tanrısal, lahuti. Çok güzel, mükemmel. Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım.

BUNAK

Bunamış olan, matuh.

ACAYİPLİK

Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık.

MAYMUNLUK

Güldürmek veya dikkati çekmek için yapılmış olan tuhaflık.

DÜTTÜRÜ

Dar ve kısa giysi. Açık saçık, tuhaf ve hafif giyimli (kadın).

ÇERÇİ

Köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan kimse. Bazı bölgelerde tuhafiyeci.

ANTİKALIK

Tuhaflık.

GROTESK

Eski Çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme üslubu. Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi.

CİNSLİK

Cinsiyet. Gariplik, tuhaflık.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

CİNS

Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

BED

Kötü, çirkin, tuhaf.

GÜLMEK

İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genel olarak sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak. Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek. Biriyle alay etmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük