İçinde TUH geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tuh" olan, toplam 35 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tuh bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tuh ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tuh olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

TUHAFİYECİLİK

11 harfli kelimeler

TUHAFLAŞMAK, SUKUTUHAYAL, GOLTUHLAMAH

10 harfli kelimeler

TUHAFİYECİ, TUHAFLAŞMA

9 harfli kelimeler

FÜTUHATÇI, GURTUHMAH, TUHTAŞMAK

8 harfli kelimeler

TUHAFİYE, TUHAFLIK, TAHATUHA

7 harfli kelimeler

FÜTUHAT, BATUHAN, OTUHMAH, PETUHAN, TUTUHAN

6 harfli kelimeler

BASTUH, GOLTUH, KOLTUH, TUHMAK, TUHRAN, YASTUH

5 harfli kelimeler

MATUH, TUHAF, AYTUH, BATUH, GATUH, PUTUH, TATUH, TUHFE, TUHUR

Bazı kelimelerin anlamları

TUH

"Yazıklar olsun, vah vah" anlamlarında aşağılama amacıyla söylenen bir söz, tu.

TUHTAŞMAK

Azalmak, hafiflemek, rahatlamak : Başımdaki ağrı biraz tuhtaştı.

BATUHAN

Üstün gelen, gücü yeten, galip olan hükümdar.

FÜTUHATÇI

Fütuhat yapan.

GURTUHMAH

Kurtulmak.

TUHAFLAŞMAK

Tuhaf olmak, tuhaf duruma gelmek. Şaşırmak. Başkalaşmak, huyu değişmek.

TUHAFİYECİLİK

Tuhafiyecinin işi.

SUKUTUHAYAL

Hayal kırıklığı.

TUHAFLIK

Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet. Tuhaf davranış.

TUHAFİYE

Çorap, mendil, eldiven gibi giyim ile kurdele, dantel gibi giysi süsüne yarar şeyler.

OTUHMAH

Kuzu, oğlak, buzağı ve benzerleri yavru hayvanlar otlamaya başlamak, yayılmak.

TUHAFİYECİ

Tuhafiye satan kimse.

TUHAFLAŞMA

Tuhaflaşmak işi.

GOLTUHLAMAH

Koltuklamak.

FÜTUHAT

Zaferler, fetihler.

TAHATUHA

1.Tahta faraş. 2.Şeker kırmaya yarayan ağaç araç. Takatuka; keserle şeker kırmaya mahsus ortası kütüklü kutu.

  -   -   -  

Anlamında TUH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TUH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALENGİRLİ

Acayip, tuhaf. Hoş. Karmaşık.

GROTESK

Eski Çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme üslubu. Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi.

ACUBE

Tuhaf kimse. Tuhaf, alışılmadık, garip şey.

GARİPSEMEK

Kendini gurbette veya kimsesiz gibi düşünerek içlenmek. Bir şeyi garip, tuhaf ve uygunsuz bulmak, alışamamak, yadırgamak.

CİNS

Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

ACAYİPLİK

Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık.

GÜLMEK

İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genel olarak sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak. Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek. Biriyle alay etmek.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

BUNAK

Bunamış olan, matuh.

ANTİKA

Tarihsel bir döneme ait olan. Mendil, örtü, yatak çarşafı vb. bezlerin kenarlarına paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanların ikisi, üçü bir arada tire ile sarılarak yapılmış olan diş diş süs, sıçandişi. Genele, olağana, geleneğe aykırı, acayip, tuhaf, çarliston marka. Eski çağlardan kalma eser. Antik.

ANTİKALIK

Tuhaflık.

GARABET

Yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık.

DÜTTÜRÜ

Dar ve kısa giysi. Açık saçık, tuhaf ve hafif giyimli (kadın).

BED

Kötü, çirkin, tuhaf.

MAYMUNLUK

Güldürmek veya dikkati çekmek için yapılmış olan tuhaflık.

ÇERÇİ

Köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan kimse. Bazı bölgelerde tuhafiyeci.

CİNSLİK

Cinsiyet. Gariplik, tuhaflık.

İLAHİ

"Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildiren bir söz. Tanrı ile ilgili olan, Tanrı'ya özgü olan, tanrısal, lahuti. Çok güzel, mükemmel. Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım.

ANLAŞILMAZ

Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlak, tuhaf.

GÜLÜNÇ

Güldürücü, tuhaf, komik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük