İçinde TUĞ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tuğ" olan, toplam 91 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tuğ bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tuğ ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tuğ olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

TUĞGENERALLİK

12 harfli kelimeler

TUĞAMİRALLİK

11 harfli kelimeler

TUĞRAKEŞLİK, DEREKUTUĞUN, ERTUĞRULKÖY, TEPEKUTUĞUN, TUĞLAMSİLAR, TUĞRULTEKİN

10 harfli kelimeler

TUĞGENERAL, TUĞLACILIK, HACITUĞRUL

9 harfli kelimeler

TUĞAMİRAL, TUĞBAYLIK, MUTUĞRUNA, TUĞCUBAŞI, TUĞLATMAK

8 harfli kelimeler

TUĞRAKEŞ, ALTINTUĞ, AYDINTUĞ, ERGİNTUĞ, ERTUĞRUL, GÜMÜŞTUĞ, KIZILTUĞ, SUTUĞLEN, SUUÇTUĞU, TOKUZTUĞ, TUĞALTAN, TUĞALTAY, TUĞLACIK, TUĞLAKÖY, TUĞLALIK, TUĞLAMSI, TUĞLAŞAH, TUĞLEMEK, TUĞSAVAŞ, TUĞSAVUL, TUĞSAVUN, TUĞTEKİN, TUĞÜLMEK

7 harfli kelimeler

TUĞLACI, TUĞRALI, YATUĞAN, MURTUĞA, ÖZAKTUĞ, ÖZALTUĞ, TUĞAYLI, TUĞCALI, TUĞLALI, TUĞRACI, TUĞULGA, ÜÇTUĞLU

6 harfli kelimeler

TUĞBAY, TUĞYAN, ATATUĞ, BAŞTUĞ, BİNTUĞ, GÖKTUĞ, KOÇTUĞ, PUTTUĞ, SERTUĞ, TANTUĞ, TOKTUĞ, TUĞALP, TUĞHAN, TUĞKAN, TUĞKUN, TUĞLAK, TUĞLAN, TUĞLUT, TUĞMEK, TUĞMEN, TUĞRİK, TUĞRUL, TUĞSAN, TUĞSAV, TUĞSEL, TUĞSER, TUĞTAŞ, TUĞTAY

5 harfli kelimeler

TUĞCU, TUĞLA, TUĞRA, ALTUĞ, AYTUĞ, ERTUĞ, OKTUĞ, TUĞAL, TUĞAR, TUĞÇE

4 harfli kelimeler

TUĞS

3 harfli kelimeler

TUĞ

Bazı kelimelerin anlamları

TUĞ

Sorguç. Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs.

TEPEKUTUĞUN

Çorum kenti, Bayat ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

DEREKUTUĞUN

Çorum şehrinde, Bayat belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

TUĞGENERAL

Kara ve hava kuvvetlerinde, rütbesi albay ile tümgeneral arasında bulunan general, liva, mirliva.

TUĞRAKEŞLİK

Nişancılık.

TUĞAMİRALLİK

Tuğamiral rütbesi. Tuğamiralin makamı ve görevi.

TUĞCUBAŞI

Padişah tuğcularının başı.

TUĞRULTEKİN

Gözü pek hükümdar.

TUĞGENERALLİK

Tuğgeneral olma durumu. Tuğgeneralin görevi, mirlivalık. Tuğgeneralin rütbesi, mirlivalık.

TUĞBAYLIK

Tuğbayın görevi.

MUTUĞRUNA

Boşuna.

TUĞAMİRAL

Deniz kuvvetlerinde, rütbesi albay ile tümamiral arasında bulunan amiral.

HACITUĞRUL

Ankara ilinde, Polatlı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ERTUĞRULKÖY

Bolu ilinde, Gerede ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Çorum şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Denizli şehrinde, Güney ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Eskişehir şehri, Sivrihisar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. İzmir ili, Kaymakçı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Kırklareli ilinde, Babaeski ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

TUĞLAMSİLAR

Genellikle, silisyum, alüminyum, krom, mağnezyum, demir, kalsiyum, mangan oksitlerinden oluşan ve yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan biçimlendirilmiş özdekler.

TUĞLACILIK

Tuğlacının yaptığı iş.

  -   -   -  

Anlamında TUĞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TUĞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DÜZEN

Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı.

DEVİR

Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası. Dönme, dönüş. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılmış olan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi. Aktarılma. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. Dolaşma.

ÇANGAL

Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu. Dallı budaklı ağaç. Fasulye sırığı, sırık.

BRİKET

Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakacak. Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi. Kum ve çimentonun birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemesi.

DUVAR

Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılmış olan veya örülen dikey düzlem. Sonuç alınamayan yer. Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılmış olan engel. Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma. Engel.

AĞIZ

Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Uç, kenar. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. Çıkış yeri. Kesici aletlerin keskin tarafı. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Üslup, ifade biçimi.

DELTA

Yunan alfabesinin dördüncü harfi (D). Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.

ATOMCULUK

Evrenin, bölünmez parçaların kümelenmesinden oluştuğunu ileri süren öğreti.

CUMHURİYET

Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Cumhuriyet altını.

CEMRE

Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.

EOSEN

Üçüncü Çağın, memelilerin oluştuğu dönemi.

BİLEŞİM

Bileşme işi. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip. Bileşme sonucu oluşan cisim. Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı.

GÖÇÜRÜCÜ

Seferde padişah tuğlarının ikisini bir konak ileride taşıyan dört kişiden ikisine verilen unvan.

ÇAKIRDOĞAN

Yırtıcı kuşlardan bir tür doğan, tuğrul (Accipiter gentilis).

HARÇ

Harcanan para, masraf. Yapıda tuğla veya taşların örgüsünü sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan, toprak, saman, kum, kireç, çimento vb. şeyleri su ile kararak yapılmış olan karışım. Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para. Yükseköğrenim öğrencilerinin ödemek zorunda olduğu katkı payı. Bir yemeğin yapılmasında kullanılan ve tat veren maddelerin bütünü. Bahçıvanlıkta değişik nitelikteki toprak vb. maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış toprak. Giysiler dikilirken kullanılan tamamlayıcı veya süsleyici şeyler.

ALBAY

Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay.

ANIMSATMAK

Birisinin unuttuğu bir şeyi aklına getirmek, hatırlatmak. Birinin bir şeyi unutmamasını sağlamak, uyarmak, hatırlatmak.

ANGLİKANİZM

İngiliz kilisesinin tuttuğu inanç yolu.

DÖLÜT

Oğulcuğun gelişimini büyük ölçüde tamamladığı, bütün organ taslaklarının oluştuğu üçüncü aydan doğuma kadarki durumu, cenin, fetüs.

DERZ

Duvar taşlarının veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen aralığı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük