İçinde TİY geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tiy" olan, toplam 293 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tiy bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tiy ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tiy olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

HRİSTİYANLAŞTIRMA

16 harfli kelimeler

TİYATROLAŞTIRMAK, ICTİYOSPORİDİYOZ, İHTİYOFİTRİYOZİS, İHTİYOHEMOTOKSİN, İHTİYOSPORİDİYUM

15 harfli kelimeler

ELTİELTİYEKÜSTÜ, HRİSTİYANLAŞMAK, MEŞRUTİYETÇİLİK, TİYATROLAŞTIRMA, ENANTİYOMORFLAR, FORMİLMETİYONİN, HİPOTİYAMİNOZİS, İHTİYOFİTİRİYOZ, İHTİYOPTERGİYUM, TİYATROSEVERLİK

14 harfli kelimeler

EPİZOOTİYOLOJİ, HİSTİYOSİTOZİS, HRİSTİYANLAŞMA, İHTİYOPLANKTON, İZOTİYOSİYANAT, POSTOLİTİYAZİS, SERVETİYEKARŞI, TİYOSİYANATLAR

13 harfli kelimeler

DARMSTADTİYUM, İHTİYATSIZLIK, İMTİYAZSIZLIK, MÜNASEBETİYLE, RAPTİYELENMEK, SAHTİYANCILIK, VESTİYERCİLİK, EHTİYARLANMAK, ELEFANTİYAZİK, ELEFANTİYAZİS, GAYRİİHTİYARİ, HIRİSTİYANLIK, IHTİYOBODİYAZ, İHTİYAÇSIZLIK, İHTİYARLATMAK, İHTİYATKARLIK, İHTİYOLEPİDEN, İHTİYOTOKSİZM, KOLELİTİYAZİS, RAPTİYELETMEK, SERVETİYECAMİ

12 harfli kelimeler

HAYSİYETİYLE, HRİSTİYANLIK, İHTİYARLAMAK, İHTİYARLATMA, İHTİYARLAYIŞ, KAYDIİHTİYAT, MEŞRUTİYETÇİ, RAPTİYELEMEK, RAPTİYELENME, TİYATROCULUK, FISTİYHLEMEK, HEKZAMİTİYAZ, IHTİYOTERAPİ, İHTİYAÇLILIK, İHTİYAÇSIZCA, İHTİYARSIZCA, İHTİYATLILIK, İHTİYATSIZCA, İHTİYOLOJİST, İHTİYOMORFİK, İHTİYOTOKSİN, İHTİYOZORLAR, İMTİYAZLILIK, İMTİYAZSIZCA, OTOLİTİYAZİS, RAPTİYELETME, STRONTİYANİT, ŞABERTİYOZİS, TİYABENDAZOL, TİYAMFENİKOL, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

BAHTİYARLIK, HAYATİYETLİ, İHTİYARLAMA, MARİFETİYLE, OTOJESTİYON, RAPTİYELEME, ANTİTİYATRO, AZOTİYOPRİN, ENANTİYOMER, ETİYOLASYON, FENOTİYAZİN, HELMİNTİYAZ, İHTİYATLICA, İHTİYOFAGUS, İHTİYOFAUNA, İHTİYOFONUS, İMTİYAZLICA, KARTİYERİZM, TİYHSİNMEYH, TİYOKONAZOL, TİYORİDAZİN, TİYOSİYANAT, VİROLAKTİYA

10 harfli kelimeler

ETİYOLOJİK, ETİYOPYALI, İHTİYARLIK, İHTİYARSIZ, İHTİYATSIZ, İMTİYAZSIZ, LORENTİYUM, MERBUTİYET, MEŞRUTİYET, SAHTİYANCI, VESTİYERCİ, ARETMETİYH, ÇİLTİYENNİ, EHTİYATLIG, HİPANTİYUM, HİPOTİYROZ, HİSTİYOSİT, İHTİYAÇSIZ, İHTİYARCIK, İHTİYATKAR, İHTİYODONT, İHTİYOLOJİ, İHTİYOTOMİ, İKTİYOFORM, İKTİYOKOLA, İKTİYOLOJİ, İTİYHLEMEK, MERTİYOLAT, NESTİYATRİ, TİYATROLUK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

EŞANTİYON, ETİYOLOJİ, HAYATİYET, HEYETİYLE, HRİSTİYAN, İHTİYATEN, İHTİYATLI, İMTİYAZLI, İŞTİYAKLI, KANTİYANE, KATİYETLE, RUHSATİYE, TİYATROCU, AKONTİYUM, BEHÇETİYE, BİTİYONOL, CİHETİYLE, İHTİYAÇLI, İHTİYARCA, İHTİYOLİT, İHTİYOMAS, İHTİYOSİT, İHTİYOZİS, İKTİYOZİS, METİYONAL, METİYONİN, NUSRETİYE, NÜSRETİYE, NÜZHETİYE, RUSKATİYE, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

BAHTİYAR, BÜSTİYER, ÇİNTİYAN, DAVETİYE, İHTİYARİ, İHTİYATİ, JARTİYER, KANOTİYE, SAHTİYAN, VAKTİYLE, VESTİYER, ACITİYEK, AKİSTİYA, AMASTİYA, BİTİYCİK, CINTİYAN, CİNTİYON, ÇENTİYAN, ÇİLTİYAN, ÇİLTİYEN, GENTİYAN, İHTİYOİT, İSMETİYE, İSTİYİCİ, İZZETİYE, KATİYYEN, KOSTİYAZ, LAKTİYOL, NECATİYE, NEŞETİYE, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

İHTİYAÇ, İHTİYAR, İHTİYAT, İMTİYAZ, İŞTİYAK, KATİYEN, KATİYET, RANTİYE, RAPTİYE, REFTİYE, RÜŞTİYE, ŞANTİYE, TİYATRO, ZAPTİYE, BATİYAL, BİTİYİM, BİTİYİN, ÇELTİYH, ÇILTİYH, EHTİYAR, EHTİYAT, EKTİYAR, ENTİYGE, ETTİYAC, EVETİYE, GATİYAN, GATİYEN, HERTİYH, İHTİYAC, İŞTİYEK, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

İTİYAT, BİTİYİ, EHTİYA, ETİYAR, ETTİYH, HOTİYH, İTİYAD, İTİYAR, LUTİYE, PATİYO, TETİYH, TİYEZE, TİYLAK, TİYMEK, TİYNEK, TİYREK, TUTİYA, ZATİYE

5 harfli kelimeler

ATİYE, BİTİY, İTİYH, TİYAN, TİYAR, TİYEK, TİYİK, TİYİN, TİYTİ

4 harfli kelimeler

TİYH, TİYİ, TİYY

3 harfli kelimeler

TİY

Bazı kelimelerin anlamları

TİY

Şaşkınlık belirtir ünlem : Tiy, hele şu hale bak.

ICTİYOSPORİDİYOZ

Çeşitli balık türlerinde, Ichthyosporidium hoferr'nin neden olduğu, vücudun rengin koyulaşması, ekzoftalmus, aşırı zayıflama ve ölümle sonuçlanan sporadik, kronik ve bulaşıcı bir mantar enfeksiyonu, Ichthyofonus hastalığı.

ENANTİYOMORFLAR

Ayna görüntüsü gibi, aynı fakat aksi pozda olanlar.

FORMİLMETİYONİN

Formil grubu bağlanmış metiyonin olup prokaryotlarda protein üretimi sırasındaki başlangıç aminoasidi.

ELTİELTİYEKÜSTÜ

Birbirine ters duran iki çiçekten oluşan dokuma veya nakış motifi.

İHTİYOPTERGİYUM

Balıkların çift yüzgeçlerinin iskeletleri.

HİPOTİYAMİNOZİS

Tiyamin yetersizliği.

İHTİYOFİTRİYOZİS

Beyaz leke hastalığı.

İHTİYOFİTİRİYOZ

Beyaz benek hastalığı.

İHTİYOHEMOTOKSİN

Bazı balıkların kanında bulunan zehir.

TİYATROLAŞTIRMAK

Yazılı bir eseri oyun durumuna getirmek.

TİYATROLAŞTIRMA

Tiyatrolaştırmak işi.

HRİSTİYANLAŞTIRMA

Hristiyanlaştırmak işi.

HRİSTİYANLAŞMAK

Hristiyan olmak, Hristiyanlığı kabul etmek.

MEŞRUTİYETÇİLİK

Meşrutiyetçi olma durumu.

İHTİYOSPORİDİYUM

Balıklarda iç enfeksiyonlara neden olan bir mantar cinsi, ihtiyofonus.

  -   -   -  

Anlamında TİY bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TİY geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BALKON

Bir yapının genellikle dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar ya da parmaklıkla çevrili bölümü. Vücudun göğüs veya göbek bölümü. Tiyatro, sinema vb. büyük salonlarda asma kat.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

ARYANİZM

IV. yüzyılda Arius adlı bir papazın kurduğu ve Hristiyan inanışının tersine olarak İsa'nın tanrılığını inkâr eden mezhep.

AYRINTI

Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay. Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat. Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya.

AKSAKAL

Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Ermiş, evliya. Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen.

BAĞDAŞTIRMACILIK

Farklı kökenlere sahip değişik kültür özelliklerini birleştirme veya kaynaştırma işi. Pek çok değişik öğretiyi birleştirmeyi amaçlayan felsefi veya dinî öğreti.

BAĞLILIK

Bağlı olma durumu, merbutiyet. Bağlılaşım. Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat.

ASA

Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek. İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa.

BANKER

Banka sahibi. Para, altın vb. taşınır değerlerin ticaretiyle uğraşan kimse. Çok zengin kimse.

ARABAŞI

Hindi veya tavuk etiyle hazırlanan, pişmiş ve dondurulmuş hamur ile birlikte yenen çorba.

ARACILIĞIYLA

-le bağlantı kurularak, -nın yardımıyla, vasıtasıyla, eliyle, yoluyla, marifetiyle, tarafından.

AFOROZ

Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama.

ASKILIK

Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı. Asılıp saklanacak sebze, meyve. Vestiyer.

AMFİTEATR

Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon, amfi. Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu. Basamak basamak yükselen yer biçimi.

ASLA

Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, katiyen. Sakın, zinhar.

AYRICALIK

Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz.

BAĞIMSIZ

Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Müstakil. Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse.

AYRICALIKLI

Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı.

ALIŞKANLIK

Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.

AYRICALIKSIZ

Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük