İçinde TİH geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tih" olan, toplam 84 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tih bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tih ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tih olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

KIYMETİHARBİYE, ANTİHİSTAMİNİK

13 harfli kelimeler

İLTİHAPLANMAK, MEDARIİFTİHAR, ANTİHELMİNTİK, ANTİHEMOLİTİK, ANTİHEMORAJİK, İSTİHKAMCILIK

12 harfli kelimeler

ANTİHİJYENİK, İLTİHAPLANMA, İTTİHATÇILIK, ANTİHİPNOTİK, HEYHMETİHUDA

10 harfli kelimeler

İLTİHAPSIZ, İSTİHBARAT, ANTİHELİKS, ANTİHORMON, İSTİHKAMCI, İSTİHZASIZ

9 harfli kelimeler

İLTİHAPLI, İNTİHABAT, İSTİHZALI, İTTİHATÇI, FETİHNAME, EDELETTİH, İTİHLEMEK

8 harfli kelimeler

BİZATİHİ, FATİHANE, İLTİHABİ, İSTİHALE, İSTİHARE, İSTİHBAR, İSTİHDAF, İSTİHDAM, İSTİHFAF, İSTİHKAK, İSTİHKAR, İSTİHLAK, İSTİHRAÇ, İSTİHSAL, İSTİHZAR, FATİHLER, İSTİHKAM, İSTİHLAF, TİHİLMEK

7 harfli kelimeler

İÇTİHAT, İFTİHAR, İLTİHAK, İLTİHAP, İMTİHAN, İNTİHAL, İNTİHAP, İNTİHAR, İRTİHAL, İSTİHZA, İŞTİHAR, İTTİHAT, İTTİHAZ, İCTİHAD, İNTİHAB, İNTİHAM, TİHLEME

6 harfli kelimeler

FATİHA, İNTİHA, İŞTİHA, TEFTİH, ÇILTİH, ÇISTİH, FİLTİH, TİHMAK, TİHMEK, TİHNİK

5 harfli kelimeler

FATİH, FETİH, CETİH, ÇETİH, EMTİH, HATİH, KİTİH, METİH, YETİH

4 harfli kelimeler

İTİH, TİHA

3 harfli kelimeler

TİH

Bazı kelimelerin anlamları

TİH

Çürük üzüm taneleri : Tih pekmezi. Usanma, bıkma bildirir ünlem. Pişmanlık bildirir ünlem.

İTTİHATÇILIK

İttihatçı olma durumu.

HEYHMETİHUDA

Arapça kökenli Far. hikmet-i Hudâ: Allahtan.

ANTİHEMORAJİK

Kanama dindirici.

İLTİHAPLANMA

Yangılanma.

İSTİHKAMCILIK

İstihkâmcının yaptığı iş.

ANTİHİSTAMİNİK

Histaminin etkilerini azaltıcı veya ortadan kaldırıcı.

ANTİHİPNOTİK

Uykuyu meneden, uyku kaçıran, uykuyu azaltan.

İLTİHAPSIZ

Yangısız.

İSTİHBARAT

Yeni öğrenilen bilgiler, haberler, duyumlar. Bilgi toplama, haber alma.

ANTİHİJYENİK

Sağlık kurallarına aykırı olan.

ANTİHEMOLİTİK

Hemolizi önleyen, durduran.

ANTİHELMİNTİK

Bağırsak solucanlarını düşürücü veya öldürücü ilaç, anthelmintik.

MEDARIİFTİHAR

Övünülen, onur duyulan, iftihar edilen şey veya kimse.

KIYMETİHARBİYE

Geçerlilik, değer, önem.

İLTİHAPLANMAK

Yangılanmak.

  -   -   -  

Anlamında TİH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TİH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DUYUM

Duyu. Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber, istihbarat. Kişinin duyular yoluyla elde ettiği izlenim, ihsas.

DREN

Ark. Ameliyat sonrası vücut içinde kalan doku artıklarını ve sıvıları dışarı atmak veya yara üzerindeki iltihabı akıtmakta kullanılan bükülgen tüp, akıtaç.

DOLAMA

Dolamak işi. Tırnak etrafındaki yumuşak bölümlerin, bazen de kemiğin iltihaplanmasından ileri gelen ağrılı şiş. Çeşitli eserlerdeki barok ve rokoko üslubunda iç içe süsleme motifi. Giysilerin üstüne giyilen, önü açık bir tür üstlük. Poşu.

BRONŞİT

Bronşun iltihaplanmasıyla oluşan hastalık.

APANDİSİT

Apandisin iltihaplanması.

FARENJİT

Yutak iltihabı.

AZGIN

Azmış olan, azılı. Çok yaramaz (çocuk). Çabuk iltihaplanan, yarası hemen kapanmayan (ten). Coşmuş, taşmış. Cinsel istekleri aşırı olan. Gözü hiçbir şeyden yılmayan.

ÇIKARSAMA

Bir önermeden, düşünce yoluyla bir başka önermeye geçme işi, istihraç.

BAŞKALAŞMA

Başkalaşmak işi. Oğulcuk evresinden ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı değişimleri, istihale, metamorfoz.

AŞIRMA

Aşırmak işi. Özellikle para aşırma, aşırtı, ihtilas. Küçük kazan, kova, bakraç. Aşırılmış. Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma, intihal. Yapı çatılarında uzun mertek, aşık.

ALMA

Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para karşılığı başka bir işe veya kulübe geçmesi, transfer.

BAŞKALAŞMAK

Başka bir varlığa, niteliğe dönüşmek, değişmek, farklılık kazanmak. Biçim değiştirmek, istihale etmek. Kötüleşmek, bozulmak.

AMAÇLAMA

Amaçlamak işi, istihdaf.

AKNE

Yağ bezlerinin deri üzerinde oluşturduğu iltihaplı sivilce.

AŞAĞILAMA

Aşağılamak durumu, istihkar, tenzil.

DERMATİT

Deride görülen her çeşit iltihaplı hastalık.

ARTROZ

Genellikle şekil bozucu, iltihapsız, süreğen eklem hastalığı.

AMAÇLAMAK

Bir amaca ulaşmayı istemek, istihdaf etmek.

ÇIKMAK

İçeriden dışarıya varmak, gitmek. Süresi dolduğunda ayrılmak. Gerçekleşmek. Yayılmak, duyulmak. Yerinden oynamak. Görünür ya da belli bir durumda bulunmak. Bir iddia ile ortalıkta görünmek. Belirmek, tanınmak. Meydana gelmek. Yayılmak. Niteliği sonradan anlaşılmak. Gelmek. Giderilmek, yok olmak. Yetkili birinin makamına iş için gitmek. Bir şeyin yukarısına doğru yürümek. Artırmak, fiyatı yükseltmek. Bir konu yetkililerce karara bağlanmak. Mal olmak. Bir durumla ilgili niteliklerini yitirmek, bir durumdan başka bir duruma geçmek. Büyük abdest bozmak. Karaya ayak basmak. Oyunda herhangi bir rolü oynamak. Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek. Yükselmek, artmak. Herhangi bir durumda olduğu anlaşılmak. Yetişecek ölçüde olmak. Harcamak zorunda kalmak. Eksilmek. Ay veya mevsim geçmek. Bir inceleme, bir araştırma sonucu bulmak. Binaya kat eklemek. Erişmek, görmek. Bulunduğu yerden fırlamak, kopmak. Sıyrılmak, ayrılmak. Olmak, bulunmak, var olmak. Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak, ilgisini kesmek. Yapılmak, yürümek. Bitmek, büyümek, sürmek. Karşı gelebilmek, boy ölçüşmek. Bir yere ulaşmak, varmak. Bir sebeple bulunulan yerden ayrılmak. Talihine veya payına düşmek, isabet etmek, vurmak. Piyasaya sürülmek. Oluşmak, olmak. Sesini yükseltmek. Bir şeyin düzeni bozulmak, eskisinden daha değişik, kötü bir duruma girmek. Bulaşmak. Ay, Güneş görünmek. Bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak. Verilmek. Vermeye katlanmak. Flört etmek. Davranışta herhangi bir niteliği bulunmak. Unutmak. Yayımlanmak. Yeni yetişip satışa sunulmak.

BAŞKALAŞIM

Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi, istihale, metamorfizm.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük