İçinde TİÇ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tiç" olan, toplam 8 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tiç bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tiç ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tiç olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

6 harfli kelimeler

KERTİÇ, KİRTİÇ, PATİÇİ

5 harfli kelimeler

ATİÇİ, GETİÇ, GİTİÇ

4 harfli kelimeler

TİÇE

3 harfli kelimeler

TİÇ

Bazı kelimelerin anlamları

TİÇ

Leğen.

GİTİÇ

Fasulyenin kuru kabuk kısmı.

KERTİÇ

Kertenkele.

KİRTİÇ

Kurumuş tandır ekmeği.

GETİÇ

Kazan.

PATİÇİ

Taze fasulye.

TİÇE

Saat ayar anahtarı. (Bursa).

ATİÇİ

Küçük hıyar.

  -   -   -  

Anlamında TİÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TİÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

PARASALCILIK

Fiyatlar genel düzeyi ve reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki değişimlerin ana kaynağını para sunumundaki değişmeler olarak gören ve devletin ekonomiye müdahalesinin dengesizlik yaratacağını ileri süren, Milton Friedman öncülüğündeki iktisadi düşünce akımı.

MENELAUS

Aleksandralı Menelaus. Milattan sonra birinci yüzyılında yaşamış Yunan matematiçisi.

ÇOĞALTAN

Çarpan. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez Richard F. Kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da J. M. Keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. Bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.

KATINTILAR

İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yapacakları harcamaların ve buna bağlı olarak da reel gayrisafi yurtiçi hasılanın artmasına yol açan dışsatım, yatırım ve hükümet harcamalarından oluşan kalemler. karşılığı sızıntılar.

SIZINTILAR

İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yapacakları harcamaların ve buna bağlı olarak da reel gayrisafi yurtiçi hasılanın azalmasına yol açan vergi, dışalım ve tasarruftan oluşan kalemler.

STEROLLER

Üçüncü karbonuna bir alkolik hidroksil grubu, 1. karbonuna da bir alifatik yan zincir bağlanmış bir steroit. Bunlardan ergasterol mantarlarda, kolesterol hücre zarında, fitosterol bitkilerde bulunur. Hayvan ve bitkilerde bulunan, çoğu katı ve doymamış olan ergosterol ve kolesterol gibi steroit alkolleri. Bitkisel ve hayvansal yağların sabunlaşmayan kısımlarının başlıca bileşenlerinden olan, kolesterol ve ergosterol gibi katı yapıda halkalı alkoller. Bitkisel ve hayvansal lipitlerin sabunlaşmayan kısımlarının başlıca bileşenlerinden olan, zoosterol, ergosterol ve fitosterol olmak üzere üç ayrı grupta değerlendirilen, steran halkası tiçeren katı yapıda bir lipit sınıfı, sterinler. Hayvan ve bitkilerde alkollü maddeler.

TELLİTAŞIT

Üstteki elektrik tellerinden akım alarak devinen kentiçi genbinit.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük