İçinde TEZ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tez" olan, toplam 197 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tez bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tez ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tez olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

PERİKARDİYOSENTEZ

16 harfli kelimeler

STARLİNGHİPOTEZİ, TEZGAHLAYABİLMEK

15 harfli kelimeler

ANESTEZİYOLOJİK, TEZGAHLAYABİLME

14 harfli kelimeler

ANESTEZİYOLOJİ, KERATOSENTEZİS

13 harfli kelimeler

İNFİNİTEZİMAL, ANESTEZİYOLOG, ÖZTEZLEŞTİRME, PLÖROSENTEZİS, TEZAURİSMOZİS

12 harfli kelimeler

ANTRPARANTEZ, KARTEZYENİZM, TEZKERECİLİK, TEZLEŞTİRMEK, AMNİYOSENTEZ, ESTEZİYOLOJİ, PARASENTEZİS, PREANESTEZİK, TEZGAHLANMAK, TEZGAHTARLIK, TORAKOSENTEZ

11 harfli kelimeler

PROTEZCİLİK, TEZHİPÇİLİK, TEZLEŞTİRME, ESTEZYOLOJİ, HİPERESTEZİ, KÖTEZLENMEK, LETTEZLEMEK, MÜLTEZİMLİK, OSTEOSENTEZ, PLÖROSENTEZ, PREANESTEZİ, SENTEZLEMEK, TEZGAHÇILIK, TEZGAHLAMAK, TEZGAHLANMA, TEZGENLEMEK, TEZİKTİRMEK, TEZİLLENMEK, YABANTEZEĞİ

10 harfli kelimeler

ANESTEZİST, FOTOSENTEZ, HİPOESTEZİ, KEMOSENTEZ, KETEZLEMEK, KÖTEZİTMEK, KÖTEZLEMEK, KRONESTEZİ, PARASENTEZ, SENTEZLEME, TEZAUROZİS, TEZBERİDEN, TEZEDENMEN, TEZELİBERİ, TEZGAHLAMA

9 harfli kelimeler

FANTEZİST, KARTEZYEN, KİNESTEZİ, MÜTEZAYİT, SİNESTEZİ, TEZAHÜRAT, TEZKERECİ, TEZLEŞMEK, ANESTEZİK, DİYATEZİS, İZOSENTEZ, PARESTEZİ, TEZBEREYE, TEZDENNEN, TEZDİGNEN, TEZDİRMEK, TEZELEMEK, TEZGAHTAR, TEZGENSEL, TEZYİFKAR

8 harfli kelimeler

ANESTEZİ, ARTEZYEN, MÜLTEZİM, MÜPTEZEL, MÜSTEZAT, PARANTEZ, PROTEZCİ, TEZEKKÜR, TEZELDEN, TEZELLÜL, TEZELZÜL, TEZEVVÜÇ, TEZHİPÇİ, TEZLEMEK, TEZLEŞME, TEZVİRAT, TEZYİNAT, MUTEZİLE, TEZBASAN, TEZCANLI, TEZEBERİ, TEZEDİYE, TEZERGER, TEZERKER, TEZGAHÇI, TEZGEÇER, TEZİKMEK, TEZİTMEK, TEZKİMEK, TEZLİMEK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ANTİTEZ, FANTEZİ, HİPOTEZ, METATEZ, MUKTEZA, MUKTEZİ, TEZAHÜR, TEZATLI, TEZAYÜT, TEZKERE, TEZKİYE, TEZLEME, TAMATEZ, TEZBERE, TEZBERİ, TEZEDEN, TEZEKÇİ, TEZEKER, TEZELLİ, TEZEREN, TEZEROL, TEZGENE, TEZGERE, TEZGİNE, TEZGİRA, TEZGİRE, TEZİMEK, TEZİNTİ, TEZİPTİ, TEZKİRE, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

PROTEZ, SENTEZ, TEZENE, TEZHİP, TEZLİK, TEZVİR, TEZYİF, TEZYİN, TEZYİT, CANTEZ, ÇENTEZ, ELİTEZ, TEZALP, TEZANA, TEZANE, TEZCAN, TEZCEK, TEZDEN, TEZERE, TEZEYH, TEZGAH, TEZGEN, TEZGİN, TEZGÜL, TEZKAN, TEZKÖY, TEZMEK, TEZMİN, TEZZEK

5 harfli kelimeler

TEZAT, TEZCE, TEZEK, TEZLİ, KETEZ, KÖTEZ, ORTEZ, PETEZ, TEZAL, TEZAY, TEZÇE, TEZDE, TEZEL, TEZER, TEZİK, TEZİM, TEZOK, TEZOL, TEZÜK

4 harfli kelimeler

TEZE, TEZİ

3 harfli kelimeler

TEZ

Bazı kelimelerin anlamları

TEZ

Çabuk olan, süratli. Sav. Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser. Süratli bir biçimde.

KERATOSENTEZİS

Kornea veya limbustan camera anterior bulbi'ye iğneyle girerek sıvı alma.

TEZGAHLAYABİLMEK

Tezgâhlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÖZTEZLEŞTİRME

Tepkime ürünlerinden birinin tezgenlik de ederek tepkimeyi hızlandırması olayı. Bir araya gelmiş ya da getirilmiş özdeklerin, uygun koşullarda birbirlerini etkinleştirmesiyle ya da tepkime sırasında oluşan ürünlerle tepkimenin tezleşmesi.

ANESTEZİYOLOJİ

Anestezi bilimi.

ANTRPARANTEZ

Söz arasında, sırası gelmişken. Ayrıca.

KARTEZYENİZM

Dekartçılık.

TEZKERECİLİK

Tezkereci olma durumu.

TEZGAHLAYABİLME

Tezgâhlayabilmek işi.

TEZAURİSMOZİS

Depo hastalığı.

İNFİNİTEZİMAL

Sonsuz küçük nicelikleri inceleyen (matematik kolu).

ANESTEZİYOLOJİK

Anestezi bilimsel.

ANESTEZİYOLOG

Anestezi bilimci.

PERİKARDİYOSENTEZ

Genellikle kalp kesesinde sıvı toplanıp toplanmadığını anlamak için kalp kesesine yapılan punksiyon, perikardiyal punksiyon.

STARLİNGHİPOTEZİ

Starling yasası.

PLÖROSENTEZİS

Plörasentez.

  -   -   -  

Anlamında TEZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANTİBİYOTİK

Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin vb. maddelerin ortak adı.

AŞAĞISAMAK

Bir kimseyi veya bir şeyi aşağılık ve değersiz göstermek, hafife almak, hafifsemek, tezyif etmek.

BETİK

Yazılı olan şey, kitap, mektup, tezkere, pusula.

ANESTEZİST

Anestezi uzmanı.

AYRICA

Ayrı olarak, başkaca, antrparantez. Bundan başka. Ayrı bir önem verilerek.

BANKO

İş yerlerinde üzerine eşya koymaya elverişli, iş takibi için gelen kişiyle görevli arasına konulmuş tezgâh. Talih oyunlarında ortada toplanan paranın hepsine oynandığını anlatan bir söz. Talih oyunlarında, oyunu yönetenin ortaya koyduğu para. Talih oyunlarında oyunu yöneten kimse. Su altı tepeliği. Kesinlikle.

ATKI

Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü, bürgü. Büyük yaba. Dokuma tezgâhlarında mekikle enine atılan iplik, argaç. Bazı kadın ayakkabılarında ve çocuk patiklerinde ayağın üstünden geçen, yandan iliklenen ince uzun parça. Kapı ve pencerelerin yapımında üst tarafa konan ağaç, taş veya beton destek, üst eşik.

AŞAĞILANMA

Aşağılanmak durumu, tezellül.

BELİRMEK

Önce belli veya görünür olmayan bir şey ortaya çıkmak, tezahür etmek. İyice görünür ve anlaşılır bir durum almak, tebarüz etmek. Bir düşünce veya durum kesin bir biçim almak, tebellür etmek.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ATKILAMAK

Dokuma tezgâhlarında mekikle atkı atmak, argaçlamak.

BASMA

Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan.

ANTAGONİZMA

Tezat.

AYAKÇIN

Dokuma tezgâhlarında atkı ipliklerini hareket ettirmek için ayakla basılan tahta ayaklık.

BEŞME

Her çubuğu ayrı ayrı beş renkte olan, yollu bir kumaş türü. Tabaklanmamış ham deri. Çıkrıkçı tezgâhının kütüğü.

ARTIRILMAK

Artırma işine konu olmak, çoğaltılmak, tezyit edilmek.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

AYRAÇ

Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez. Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik.

ARGÜMAN

Kanıt. Tez, iddia, sav. Bir çıkış kümesinin değişkeni. Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer. Bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı.

AYAKÇAK

Merdiven, merdiven basamağı. Çocukların, cambazların ayaklarına takıp yürüdükleri çifte sırık. Dokuma tezgâhı ayaklığı, ayaklık.