İçinde TERT geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tert" olan, toplam 30 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tert bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tert ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tert olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

TERTİPLEYEBİLMEK

15 harfli kelimeler

TERTİPLEYEBİLME

14 harfli kelimeler

OSTERTAGİYOZİS

12 harfli kelimeler

TERTİPLENMEK, TERTİPSİZLİK, TERTİPLETMEK

11 harfli kelimeler

TERTİPÇİLİK, TERTİPLEMEK, TERTİPLENME, TERTİPLİLİK, İNTERTAKSON, TERTİPLETME

10 harfli kelimeler

GÖSTERTMEK, TERTİPLEME, İNTERTRİGO, OSTERTAGİA

9 harfli kelimeler

GÖSTERTME, TERTİPSİZ

8 harfli kelimeler

ENTERTİP, TERTEMİZ, TERTİBAT, TERTİPÇİ, TERTİPLİ, INTERTEL, TERTEMUZ

7 harfli kelimeler

TERTELİ, TERTİBE

6 harfli kelimeler

TERTİP, TERTOR

Bazı kelimelerin anlamları

TERT

Bileşikte tersiyer grubun bulunduğunu gösteren ön ek.

TERTİPLEYEBİLME

Tertipleyebilmek işi.

İNTERTAKSON

İki takson arasında yer alan bir takson.

TERTİPLENMEK

Sıraya konulmak, düzene sokulmak. Düzenlenmek, hazırlanmak.

TERTİPLEYEBİLMEK

Tertipleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

OSTERTAGİYOZİS

Özellikle sığır ve koyunlar başta olmak üzere otçullarda Ostertagia cinsi mide solucanlarının neden olduğu, Dünya genelinde sıcak iklim bölgelerinde otlayan sığır ve koyunlarda görülen paraziter hastalık. Sığırlardaki Ostertagia ostertagi ve koyun ve keçilerde Ostertagia (Teledorsagia) circumcincta en önemli türlerdir. İlgili türler ve cinsler sığırlarda Ostertagia leptospicularis, Skrjabinagia lyrata, koyun ve keçilerde Ostertagia trifurcata, Teladorsagia davtiani ve Marshallagia marshalli'dir.

TERTİPLİLİK

Tertipli olma durumu.

TERTİPLEME

Tertiplemek işi.

TERTİPÇİLİK

Tertipçi olma durumu.

GÖSTERTMEK

Gösterme işini yaptırmak.

İNTERTRİGO

Katlanmış deri kıvrımlarında biçimlenen kızartı, ödem, ülserleşme ve kötü kokuyla belirgin yerel deri yangısı. Özellikle Çin kökenli Shar-pei köpek yavrularında ve ilk doğumunu yapan süt ineklerinde görülür.

TERTİPLENME

Tertiplenmek işi.

TERTİPLETME

Tertipletmek işi.

TERTİPLETMEK

Tertipleme işini yaptırmak.

TERTİPLEMEK

Sıraya, düzene koymak, düzenli bir biçim vermek. Hile, düzen, komplo hazırlamak. Toplantı, seminer vb. düzenlemek, hazırlamak.

TERTİPSİZLİK

Tertipsiz olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında TERT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TERT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

PİRÜPAK

Tertemiz, lekesiz.

TERTİPÇİ

Tertip eden, düzenleyen kimse. Bir amaca ulaşmak için kötü bir hareket veya durum düzenleyen kimse.

ULAMA

Ulamak işi. Ulanan parça, ek, katkı, ilave. Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesi, bağlama: Ayırt etmek, tertip etmek, art arda gibi. Ulanmış.

NİZAMSIZ

Düzensiz, tertipsiz. Tüzüğe aykırı.

DİZGİ

Basım için harfleri, kelimeleri, satırları, sayfalar oluşturacak biçimde düzenleme, tertip.

DÜZENLENMEK

Düzenli, düzgün duruma getirilmek. Yapılmak, tertip edilmek.

NİZAMLI

Düzenli, tertipli. Tüzüğe uygun.

DÜZENSİZ

Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam, aritmik. Sistemsiz.

SİSTEM

Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

KOMBİNASYON

Birleştirme. Tertip.

NURLANDIRMAK

Nur gibi yapmak, parlak ve tertemiz bir duruma getirmek.

LEKESİZ

Lekesi olmayan, tertemiz. Namuslu.

NİZAMSIZLIK

Nizamsız olma durumu, düzensizlik, tertipsizlik. Tüzüğe aykırılık.

CİLLOP

Parlak, pürüzsüz, tertemiz. Yeni.

ELEKTROMEKANİK

Mekanik ögelerden oluşan ve bunların hareketiyle elektrikli unsurlara bağlı olarak uzakta bulunan aletlerin çalışmasını ve kontrolünü sağlayan tertibat.

DÜZEN

Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı.

DÜZENLEME

Düzenlemek işi, tertip, organizasyon. Düzene koyma, kodifikasyon, regülasyon. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılmış olan değişiklik, aranjman. Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman. Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.

GÖSTERTME

Göstertmek işi.

DÜZENLİ

Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam. Sistemli, nizamlı, metodik.

DÜZENSİZLİK

Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük