İçinde TEE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tee" olan, toplam 22 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tee bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tee ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tee olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

MAATTEESSÜF

9 harfli kelimeler

MÜTEESSİF, MÜTEESSİR, TEESSÜRAT, MÜTEEDDİD, MÜTEESSİP

7 harfli kelimeler

TEEDDÜP, TEEHHÜL, TEEHHÜR, TEEMMÜL, TEESSÜF, TEESSÜR, TEESSÜS, TEEYYÜT, TEEMEDE

6 harfli kelimeler

TEENNİ, NETEER, TEELTİ, TEELTÜ

5 harfli kelimeler

ÖTEEN

4 harfli kelimeler

İTEE

3 harfli kelimeler

TEE

Bazı kelimelerin anlamları

TEE

Şaşma ünlemi. Olmaz, hayır. Aşağılama ünlemi. Dağlarda yetişen bir çeşit yabanıl ağaç.

TEESSÜR

Üzüntü. Duygulanım.

MÜTEEDDİD

Arapça kökenli müteaddid: mütaaddit.

MAATTEESSÜF

Maalesef.

TEESSÜS

Kurulma, ortaya çıkma. Yerleşme, temelleşme, kökleşme.

TEEMMÜL

Bir işi ayrıntılarıyla düşünme, düşünüp taşınma.

MÜTEESSİR

Üzülmüş, üzüntülü. Etkilenmiş.

TEESSÜF

Acınma, yazıklanma.

TEESSÜRAT

Acılar, üzüntüler, sıkıntılar.

TEEHHÜL

Evlenme.

MÜTEESSİF

Üzülen, esef eden. Acınan, yerinen.

TEEMEDE

Görünüşe göre, anlaşılan.

TEEYYÜT

Doğru çıkma, gerçeklenme.

MÜTEESSİP

Arapça kökenli müteassıb: mutaassıp.

TEEHHÜR

Gecikme.

TEEDDÜP

Utanma.

  -   -   -  

Anlamında TEE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ETKİLENMEK

Etkiye uğramak, müteessir olmak.

ÜZÜNTÜ

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

NETEER

Ne tür, nasıl : Bu işi neteer yapalım?.

KÜYMEK

Gözlemek, beklemek: Nerde kaldın? Sabahtan beri seni küyüyorum. Kaçmak. Sessiz olmak. Yanmak. Güvenmek. Sabretmek. Beklemek, sabretmek, teenni etmek, intizarda bulunmak, etrafı gözetlemek.

YAZIKLANMA

Yazıklanmak işi, esef, teessüf.

KAYGURMAK

Kaygulanmak, esef etmek, üzülmek, müteessir olmak.

GECİKME

Gecikmek işi, teehhür, rötar.

TÜRRESMİ

(Resim) Köy, kasaba, kent ve saray hayatı gibi belirli özellikler gösteren yaşayış durumlarını yansıtan resim. Örn. Watteau, Teni-ers, Hogarth, Steen, Van Ostade gibi sanatçıların yapıtları.

ÜZÜNTÜLÜ

Üzüntüsü olan, acılı, müteessir. Üzüntülü bir biçimde, üzüntülü olarak. Üzüntü veren.

DURUMAK

Teemmül etmek, durup düşünmek.

DARIKMAK

Sıkışmak. Başı dara gelmek, sıkışmak. Sıcaktan bunalmak, nefesi kesilmek: Bugün ne kadar sıcak oldu, nefesim darıktı. Ekşimek, bozulmak: Süt darıktı. Canı sıkılmak, bunalmak, rahatsız olmak, sıkıntılı vakit geçirmek, hiddetlenmek. Bunalmak, sıkılmak, rahatsız olmak. Daralmak, içi sıkılmak, müteessir olmak.

UTANMA

Utanmak durumu, arlanma, teeddüp.

TEMİM

Teemmüm.

ÖLÇÜNMEK

Bir şeyi uzun uzun düşünüp hesaplamak, teemmül etmek.

ACIKSINMAK

Üzülmek, acımak, müteessir olmak. Az bulmak, azsınmak: Ne o bahşişi acıksındın?.

ACIKLANMAK

Üzülmek, acımak, müteessir olmak. Kızmak, çıkışmak, öfkelenmek. İnatlanmak, inat etmek.

YERİNME

Yerinmek işi, teessüf.

GÜCÜZMEK

Canı sıkılmak, üzülmek. Çocuk yaramazlık yapmak. Etkilenmek, müteessir olmak: Bu iş olmadı diye gücüzme.

YAZIKLANMAK

Üzülmek, acınmak, esef etmek, teessüf etmek.

MAALESEF

Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf.