İçinde TEC geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tec" olan, toplam 126 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tec bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tec ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tec olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

TECAHÜLÜARİFANE

14 harfli kelimeler

FORMALİTECİLİK

13 harfli kelimeler

TECRÜBESİZLİK, TECİMSELLEŞME

12 harfli kelimeler

KERESTECİLİK, TECAHÜLÜARİF, TECRÜBELİLİK, VARYETECİLİK, TECRÜBESİZCE

11 harfli kelimeler

ERKETECİLİK, FORMALİTECİ, GAZETECİLİK, KARATECİLİK, FARTFÜRTECİ, TECHNİCOLOR, TECHNİSCOPE, TECİMYERLİK

10 harfli kelimeler

BESTECİLİK, GÜFTECİLİK, KÖFTECİLİK, MÜLTECİLİK, MÜRTECİLİK, MÜTECESSİS, NÜKTECİLİK, SAHTECİLİK, TECRÜBESİZ, DESTECİLİK, TECAVUZLUK, TECAVÜZKAR, TECEMİLLET, TECHNİRAMA, TECİMİLLET

9 harfli kelimeler

ÇETECİLİK, KERESTECİ, MÜTECANİS, MÜTECASİR, MÜTECAVİZ, TECRÜBELİ, VARYETECİ, MÖTECAVİZ, ÜSTECELİK, YETECEKÇE

8 harfli kelimeler

ERKETECİ, GAZETECİ, KARATECİ, MÜSTECİR, TECEDDÜT, TECENNÜN, TECERRÜT, TECESSÜM, TECESSÜS, TECİMEVİ, TECVİTLİ, CİMETECİ, DESTECİK, DİŞTECİM, MÜSTECAP, MÜSTECEL, MÜSTECEP, PETECEBİ, SÜRTECEK, TECERMEK, TECİMSEL, TECİMYER, TECİNLİK

7 harfli kelimeler

BESTECİ, DESTECİ, GÜFTECİ, KÖFTECİ, LİSTECİ, MÜLTECİ, MÜRTECİ, NÜKTECİ, SAHTECİ, TECAHÜL, TECANÜS, TECAVÜZ, TECELLİ, TECEMMU, TECEZZİ, TECİMEN, TECRÜBE, TECRÜBİ, TECZİYE, CÜŞTECİ, İÇTECİM, İŞTECİK, İŞTECÜK, PİTECİK, TECAVIR, TECAVUZ, TECEKLİ, TECEMEK, TECEMME, TECEREN, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ÇETECİ, TECDİT, TECRİT, TECVİT, TECVİZ, EVTECE, İSTECİ, TECCAL, TECCEL, TECDİD, TECNİS, ÜĞÜTEC

5 harfli kelimeler

TECİL, TECİM, TECAN, TECCE, TECEL, TECEN, TECER, TECİK, TECİR, TECİZ

4 harfli kelimeler

ETEC, TECE, TECİ

3 harfli kelimeler

TEC

Bazı kelimelerin anlamları

TEC

Harmanda samandan ayrılmış arpa ya da buğday yığını. Leğen. Samandan ayrılmış arpa, buğday yığını. Samandan ayrılmış buğday yığını (Erzincan Merkez). Koni şeklindeki buğday yığını. Samansız ekin yığını. (Kayalık Susuz Kars).

FORMALİTECİLİK

Formaliteci olma durumu.

KERESTECİLİK

Kerestecinin yaptığı iş.

TECHNİCOLOR

Özel yapılı bir alıcıda aynı zamanda kullanılan üç ayrı duyarkat üzerine aynı konunun üç ayrı renkteki görüntülerinin saptanmasına, bu üç negatiften birer kalıp oluşturulmasına, bu kalıplar yardımıyla üç ayrı rengin tek pozitifte birleştirilmesine dayanan renkli film işlemi. (1951'de tek kuşak renkli negatifler çıkınca bu özel yapılı alıcıya gerek kalmadı. Geniş görüntülük işlemleri gelişince Technicolor işlemi bunlarla birleşerek Technirama, Techniscope gibi renkli geniş görüntülük işlemleri ortaya sürüldü).

VARYETECİLİK

Varyetecinin yaptığı iş.

FORMALİTECİ

Özellikle resmî işlerde yöntemlere, tüzüklere sıkı sıkıya bağlanıp işlerin yürümesini güçleştiren kimse. Biçimci. Bir işi olduğundan fazla abartan, kurallara gereğinden fazla bağlı olan.

GAZETECİLİK

Gazetecinin yaptığı iş.

TECRÜBESİZLİK

Tecrübesiz olma durumu.

TECAHÜLÜARİF

Bilmezlikten gelme.

ERKETECİLİK

Gözetleyicilik.

KARATECİLİK

Karatecinin yaptığı iş.

FARTFÜRTECİ

Gelişi güzel iş yapan konuşan, palavra atan kişi.

TECİMSELLEŞME

Herhangi bir etkinliğin özel kazanç ereğiyle yürütülmesi, başka değer ölçülerinin ve ereklerin göz önünde bulundurulmaması.

TECAHÜLÜARİFANE

Tecahülüarif.

TECRÜBESİZCE

Tecrübesiz bir biçimde.

TECRÜBELİLİK

Tecrübeli olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında TEC bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEC geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CİSİMLENMEK

Cismi olmayan bir şey cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

CİSİMLENME

Cisimlenmek işi, tecessüm.

CİLVE

Hoşa gitmek için yapılmış olan davranış, kırıtma, naz. Görünme, ortaya çıkma, tecelli.

DENEYİM

Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans.

DEĞİRMENLİK

Değirmende öğütülmek için ayrılmış (tahıl). Bir değirmen taşını işletecek güçte (akarsu).

BAĞDAŞIKLIK

Bağdaşık olma durumu, mütecanislik, homojenlik.

DENEYİMLİ

Deneyim kazanmış olan, tecrübeli, anaç.

BİLMEZLENMEK

Bilmiyor gibi görünmek, bilmezlikten gelmek, tecahül etmek.

DENEY

Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılmış olan işlem, tecrübe. Deneyim, tecrübe.

BİÇİMCİ

Biçime sıkı sıkıya bağlılık yanlısı olan. Alışılmış kural, tutum, davranış veya belli biçimin dışına çıkmayan, şekilci, şekilperest, formaliteci, formalist.

BAĞDAŞIK

Birbirlerine benzer karakterlere veya yapıya sahip parça veya birimlerden oluşan (bütün veya topluluk), mütecanis, homojen.

ATONAL

Yeni bir bestecilik çığırına göre, ton ve makam temeline bağlı kalmadan oluşturulan (beste).

CEZALANDIRILMAK

Cezaya çarptırılmak, ceza verilmek, tecziye edilmek.

ÇETECİLİK

Çetecinin yaptığı iş.

BESTEKAR

Besteci.

ALTERNATÖR

Dalgalı akım üreteci.

BESTECİLİK

Bestecinin yaptığı iş, bestekârlık, kompozitörlük.

DENEMEK

Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek. Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek.

ÇALIMLIK

Yoğurt veya maya çalmaya yetecek kadar olan.

CİSİMLEŞMEK

Cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.