İçinde TEŞRİ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "teşri" olan, toplam 16 tane kelime bulunuyor. İçerisinde teşri bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu teşri ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında teşri olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

TEŞRİFATÇILIK

12 harfli kelimeler

MÜSTEŞRİKLİK, TEŞRİKİMESAİ, TEŞRİNİEVVEL

11 harfli kelimeler

TEŞRİNİSANİ

10 harfli kelimeler

TEŞRİFATÇI, TEŞRİHHANE

9 harfli kelimeler

MÜSTEŞRİK

8 harfli kelimeler

TEŞRİFAT

7 harfli kelimeler

TEŞRİFE

6 harfli kelimeler

TEŞRİF, TEŞRİH, TEŞRİİ, TEŞRİK, TEŞRİN

5 harfli kelimeler

TEŞRİ

Bazı kelimelerin anlamları

TEŞRİ

Yasama.

TEŞRİİ

Yasamalı.

TEŞRİH

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama. İskelet. Anatomi.

TEŞRİF

Bir yeri onurlandırma, şereflendirme. Gelmesiyle bir yeri onurlandırma.

TEŞRİFATÇI

Resmî günlerde tören ve çağrılarda çağrılıları kurallara göre karşılamakla ve ağırlamakla görevli kimse.

TEŞRİK

Yaptığı bir işe bir kimseyi ortak etme.

TEŞRİFAT

Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü. Kurallara göre davranma.

TEŞRİNİSANİ

Kasım.

TEŞRİNİEVVEL

Ekim.

TEŞRİHHANE

Otopsi yapılmış olan yer. Tıp fakültelerinde anatomi dersi yapılmış olan yer.

MÜSTEŞRİKLİK

Müsteşrik olma durumu.

TEŞRİFATÇILIK

Teşrifatçı olma durumu. Teşrifata önem verme durumu.

TEŞRİKİMESAİ

Bir gaye uğruna kurulan çalışma ortaklığı, birlikte çalışma, iş birliği.

TEŞRİFE

Şereflendirme, onurlandırma.

TEŞRİN

Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad.

MÜSTEŞRİK

Doğu bilimci.

  -   -   -  

Anlamında TEŞRİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEŞRİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

YASAMALI

Yasa yapma ile ilgili, teşrii.

EKİM

Ekme işi. Yılın onuncu ayı, teşrinievvel.

İSKELET

İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih. Kuru, çıplak. Bir şeyi oluşturan temel çatı. Yumuşak bölümleri dökülmüş, ölü bir vücudun kemiklerinin bütünü. Bir eserin genel planı. Çok zayıf.

YASAMA

Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

AÇIMLAMA

Açımlamak işi, teşrih, şerh.

KASIM

Yılın on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani. Kışın başlangıcı sayılan 8 Kasım günü başlayıp Hıdırellez'in ilk günü olan 6 Mayıs'a kadar altı ay süren dönem.

ANATOMİ

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.

TEŞNİSANİ

Arapça kökenli Far. teşrin-i sâni: teşrinisani.

AÇIMLAMAK

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek.