İçinde TEÇ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "teç" olan, toplam 34 tane kelime bulunuyor. İçerisinde teç bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu teç ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında teç olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

ÇİFTEÇEŞMELER

12 harfli kelimeler

DESTEÇÜRÜDEN

11 harfli kelimeler

ÖNYÜKSELTEÇ

9 harfli kelimeler

PÜSKÜRTEÇ, YÜKSELTEÇ, ÜSTEÇELİK

8 harfli kelimeler

BELİRTEÇ, BÜYÜLTEÇ, TEÇHİZAT, YÖNELTEÇ, BÖRTEÇİN, ÇEVİRTEÇ, DÜZELTEÇ, İRKİLTEÇ

7 harfli kelimeler

BÜYÜTEÇ, YÜRÜTEÇ, İŞLETEÇ, TEÇEZAT, TEÇKERE

6 harfli kelimeler

TEÇHİL, TEÇHİZ, ÜRETEÇ, DÜRTEÇ, İLETEÇ, MÖHTEÇ, MUĞTEÇ, TEÇCAL

5 harfli kelimeler

KÖTEÇ, TEÇÇE, TEÇEZ

4 harfli kelimeler

İTEÇ, ÖTEÇ, TEÇT

3 harfli kelimeler

TEÇ

Bazı kelimelerin anlamları

TEÇ

1.Leğen. 2.Bir çeşit tahıl ölçeği : Ata bir teç arpa verdim. 3.Tencere. 4.Büyük süt tavası. Harmandaki tahıl yığını.

BÜYÜLTEÇ

Fotoğraf ve resim büyültmeye, büyültüp basmaya yarayan aygıt, agrandisör.

TEÇHİZAT

Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı.

DÜZELTEÇ

Seslendirme aygıtlarında, kuşağın geçtiği yolda bulunup kuşağın düzgün devinimini sağlayan makara.

BÜYÜTEÇ

Cisimleri büyüterek gösteren alet, pertavsız.

YÖNELTEÇ

Direksiyon. Bisikletin ön tekerlek maşası üstüne bağlanmış, iki elle kullanılan yön değiştirme aracı, gidon.

ÇİFTEÇEŞMELER

Balıkesir kenti, Sarıköy bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ÜSTEÇELİK

Üstelik.

BÖRTEÇİN

Eski tarihçilere göre Türkleri Ergenekondan kurtaran demircinin adı.

DESTEÇÜRÜDEN

Ekin tarlalarında yetişen yabani bir bitki.

YÜKSELTEÇ

Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör.

İRKİLTEÇ

Deri altına yerleştirilerek kalbin atışını düzenleyen cihaz. Geçirdiği akımla başka bir çevrini içinde bir yük-süren kuvvet irkilten, genellikle kangal biçimli çevrim.

BELİRTEÇ

Zarf. Ayıraç.

ÇEVİRTEÇ

Veri kartlarına işlenmiş olan bilgilerin dökümlerini yazılı olarak veren elektriksel araç.

PÜSKÜRTEÇ

Sıvıları ve toz durumundaki maddeleri gaz veya toz durumunda saçmaya, atmaya yarayan tulumba veya körük biçimindeki aygıt, püskürme makinesi, pülverizatör. Sprey.

ÖNYÜKSELTEÇ

Asıl yükselteçten önce yer alıp, alçak düzeydeki imleri bu yükseltecin işleyebileceği düzeye ulaştıran, im-gürültü oranını düzelten aygıt.

  -   -   -  

Anlamında TEÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

LUP

Bir tür büyüteç.

PÜLVERİZATÖR

Püskürteç.

DİNAMO

Üreteç. Sürükleyici.

DİREKSİYON

Taşıta istenilen yönü vermeye ve taşıtı belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç.

BİLMEZLEME

Bilmezlemek işi, teçhil.

AYIRAÇ

Maddeleri kimyasal birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede kullanılan bileşikler, belirteç, miyar, reaktif.

ÖRÜMCEK

Örümcekler takımından, ince bir ağ örerek küçük böcekleri avlayan eklemli bir hayvan (Aranea). Bu hayvanın ördüğü ağ. Yürüteç.

DONATMAK

Birinin giyimini sağlamak. Süslemek. Sövmek. Azarlamak. Bir şeyin iş görebilmesi için gereken nesneleri, gereçleri katmak, teçhiz etmek.

PERTAVSIZ

Büyüteç.

AGRANDİSÖR

Büyülteç.

DURUK

Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı. Dalgalı akımlı elektrik motor veya üreteçlerinde hareketsiz bölüm, stator. Kuvvetlerin dengelenmesiyle ilgili olan. Hareket etmeyen nesnelerin üzerindeki kuvvet dengeleri ile uğraşan bilim dalı, statik.

BİLMEZLEMEK

Bir kimseyi, bir şey bilmez göstermek, teçhil etmek.

REAKTİF

Ayıraç, belirteç.

DONATI

Teçhizat.

DONATMA

Donatmak işi, teçhiz.

AMPLİFİKATÖR

Yükselteç.

DONATIM

Donatma, teçhiz. Bir sanat eserinde ikinci derecede olan ayrıntılar, yardımcı ögeler. Bir fabrikayı, bir havaalanını, bir spor kuruluşunu veya bir askerî birliği etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma.

ZARF

Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç. İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese.

GİDON

Yönelteç. Komodorlara özgü çıması çatal biçiminde kesilmiş sancak, fors.

JENERATÖR

Üreteç.