İçinde TAPU geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "tapu" olan, toplam 16 tane kelime bulunuyor. İçerisinde tapu bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu tapu ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında tapu olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

TAPUKLAMAK, TAPULANMAK

9 harfli kelimeler

TAPULAMAK, ATAPULGİT, TAPUCULUK, TAPUSAMAK

8 harfli kelimeler

TAPULAMA

7 harfli kelimeler

TAPUSUZ, TAPUKÖY

6 harfli kelimeler

TAPUCU, TAPULU

5 harfli kelimeler

TAPUĞ, TAPUK, TAPUL, TAPUN

4 harfli kelimeler

TAPU

Bazı kelimelerin anlamları

TAPU

Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge. Tapu işlerinin yürütüldüğü kuruluş.

TAPULAMAK

Taşınmazlar ve bunlarla ilgili ipotek, şufa, irtifak gibi bazı hakları tapu kütüğüne geçirmek.

TAPULANMAK

Kulluk hizmeti yapılmak.

TAPUCULUK

Tapu memurunun yaptığı iş. Hizmetçilik.

TAPUK

Kıyısı derin denizin ilerisindeki sığ yer : Dalyan burnunun önünde tapuk var dikkatli ol. Boyun eğme, gönül verme : Türkler doğruluğa tapuktur. Tezek. Senet.

TAPUL

Biçilen ot ya da ekin bağlamı. Biçilmiş ot bağlamı ve yığını.

ATAPULGİT

İshal tedavisinde ve zehirlenmelerde zehirli maddenin bağırsaklardan emilimini önlemek için kullanılan bağlayıcı etkiye sahip ilaç, hidrat alüminyum silikat.

TAPUSUZ

Tapusu olmayan.

TAPUN

Değeri düşük, kötü nitelikli (mal için).

TAPULU

Tapusu olan. Emri altında, maiyetinde.

TAPUKLAMAK

Uyuklamak.

TAPULAMA

Tapulamak işi.

TAPUKÖY

Erzurum ilinde, Hınıs ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

TAPUĞ

(Tekke edebiyatı terimi) bk. İlâhi. Gülşeni tarikatından olanların ilâhiye veridikleri ad. bk. ilâhi.

TAPUSAMAK

Yardım etmek, görev yapmak.

TAPUCU

Tapu memuru.

  -   -   -  

Anlamında TAPU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TAPU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KOÇAN

Marul, lahana vb. sebzelerde yaprakların çıktığı sert gövde. Mısırın tanelerini taşıyan, üzeri yaprakla sarılı, püsküllü meyvesi. Belge, izin belgesi. Defter biçimindeki makbuz ve biletlerin zımbalı bölümü koparıldıktan sonra cilde bağlı kalan parçası. Mısırın taneleri atıldıktan sonra kalan sert bölüm. Tapu senedi.

TEMESLİK

Tapu senedi.

TESCİL

Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme. Bir taşınmazın üzerinde bir ayni hakkın kurulması için tapu kütüğüne yapılması gerekli kayıt.

YÜKÜMLER

Osmanlılarda olağanüstü zamanlarda alınan ve her eyaletin özel yasaları ile saptanmış olan töresel bir kümenin adı. (Mücerred, raiyyet, çift, bennak, ispençe, bad-ı hava, arusiye, cürüm ve cinayet, ihtisab, çiftbozan, tapu, bağ bahçe ve bostan, kovan, çift ve ağıl, yaylak, kışlak, balta, yaya ve kaçkun, çürük vergileri vb.).

DEFTERİHAKANİ

Osmanlı Devleti'nde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

TAKRİR

Yerleştirme, yerleştirilme. Tapu dairesinde taşınmaz malını başkasına sattığını veya ipotek ettiğini söyleme. Önerge. Anlatma, ders verme.

TEMESİK

1.Tapu senedi : Mal senin olduğunu ne bilelim, temesiğin var mı ? 2.Borç senedi.

DAPI

Tapu.

DAPU

Tapu.

TEMESSİK

Tapu senedi.

TEMESSÜKLÜ

Tapulu.

TEMESİKLİ

Tapulu.

TEMESSÜK

Tapu senedi.

TENDİRMEK

Birini, haber vermeden işinden uzaklaştırmak : Tapucuyu da tendirdiler. Çekmek, asılmak : Kızın saçından tuttu, tendiriverdi.

BELİRTİM

Kamulaştırılması kararlaştırılan toprakların başka amaçlarla kullanılmasını, vurgunculuğa konu yapılmasını önlemek ve genel olarak taşınmazlar üzerinde başkalarının olan hakları belirtmek amacıyla, bu durumun, tapu kütüğüne işlenmesi. Bir nesnenin ölçüsü, niteliği, yeri ve benzeri gibi belirtici özelliklerinin ortaya çıkarılarak belirgin kılınması. Bir soru ya da görüşme çizinliğinde yer alan soruyu yanıtlamak üzere saptanmış yanıt seçeneklerinden biri ya da birkaçına x ya (...) biçiminde belirteçler koyularak yapılan bildirim.

TEMESÜK

Tapu senedi.

KAÇAN

İnek işkembesi. Herhangi. Tapu senedi. Mısır (yeşil yaprakları ile). Ne zaman, ne vakit?. Ne zaman, ne zaman ki, her ne zaman, vaktâki, nasıl, ne suretle, ne vakit.