İçinde TÖL geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "töl" olan, toplam 17 tane kelime bulunuyor. İçerisinde töl bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu töl ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında töl olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

TÖLEMİYESİCE

11 harfli kelimeler

KUVVETÖLÇER

9 harfli kelimeler

ASİTÖLÇER, AZOTÖLÇER, AHMETÖLEN, ASİTÖLÇÜM, TÖLLEŞMEK, TÖLTÜPSÜZ

8 harfli kelimeler

SÜTÖLÇER

7 harfli kelimeler

TÖLEMEK

6 harfli kelimeler

ATÖLYE

5 harfli kelimeler

TÖLEK, TÖLEP, TÖLLÜ, TÖLÜP

4 harfli kelimeler

TÖLÜ

3 harfli kelimeler

TÖL

Bazı kelimelerin anlamları

TÖL

Güç kuvvet, erk : Töllü adam. Çelikçomak oyununda çeliğin değnekle vurulup atılması. Çocuk. Elverişli, uygun durum: Tölüne gelirse kazanırım. Tutumluluk. Mahalle, semt, bölüm.

TÖLEMEK

Ödemek : Halil bankaya olan borcunu tölemedi. Çoğalmak.

AZOTÖLÇER

Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygıt, azotometre.

TÖLEP

Yerinde, biçimli, uygun, doğru: Sol elimle yazı yazmak tölebime gelmez. Uygun.

ATÖLYE

Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik.

TÖLLEŞMEK

Düzenini bulmak, yoluna girmek : İşimiz bir saate kadar tölleşir.

TÖLEK

Yaşlı hayvan. Kurnaz açıkgöz, düzenci.

TÖLÜP

Kural, düzen, yol, usul.

ASİTÖLÇÜM

Bir asitli çözeltiyi, ölçün baz çözeltisiyle tepkimeye sokarak asitlik derecesini belirleme yöntemi.

TÖLLÜ

Çok iyi, güçlü, erkli, paralı : Töllü bir adam elimize geçse bize yardım eder. Ucuz, uygun, elverişli.

AHMETÖLEN

Balıkesir şehrinde, Kepsut belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

TÖLTÜPSÜZ

Düzensiz, dağınık.

SÜTÖLÇER

Sütün yoğunluğunu ölçmeye yarayan alet.

ASİTÖLÇER

Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre.

KUVVETÖLÇER

Kuvvetleri ölçmeye yarayan cihaz, dinamometre.

TÖLEMİYESİCE

Allah seni büyütmesin anlamında ilenç.

  -   -   -  

Anlamında TÖL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TÖL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ASİDİMETRE

Asitölçer.

DİNAMOMETRE

Kuvvetölçer.

ÜS

Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı: 53 anlatımında 3 rakamı üstür, 5 ise tabandır.. Kök, asıl, temel, esas. Bazı görevleri yürütebilmek amacıyla kurulan, özel yapıları, donatımları, atölyeleri, onarım yerleri, servis alanları olan, sürekli veya geçici olarak konaklanılan yer. Bir askeri harekâtta birliklerin gereksinim duyduğu her türlü gerecin toplandığı, dağıtıldığı bölge. Yatak. Giysi. Üst. Giysi. (Poyra Eskişehir). Asıl, kök.

AZOTOMETRE

Azotölçer.

İŞLİK

Atölye. Gömlek. İş yeri, atelye. El tezgâhı. Koyun ve keçilere takılan zillerin ve çanların içindeki sallanan kısım. Mintan, gömlek. Hanımların giydiği kısa ceket. İş elbisesi ya da iş önlüğü. Yelek. Astarlık bez. Yatak, yorgan konulan yüklük. İçe giyilen göynek (Çayağzı), karşılığı içlik. Okullarda işbilgisi, resim-iş, biçki-dikiş gibi uygulamalı derslerin yapıldığı, gerekli araç ve gereçler ile donatılmış çalışma yerlerine verilen ad. Tiyatroda terzilik, marangozluk, elektrik işleri, donatımlık yapımı gibi uğraşlar için kullanılan, iş üretilen yer. Sanatçının içinde çalıştığı yer. Bir zanaatın yapıldığı yer. Büyük işliklerde bezem, donatım, giysi, alçı işleri, ve benzerleri çeşitli çalışmaların yapıldığı özel bölümler. (Geniş anlamda) Film çevirmek için gerekli tüm yapıları, kuruluşları kapsayan özel yapı. (Dar anlamda) Film çeviriminde, içeride çalışmaların gerçekleştirilmesini, ayrıca seslendirme çalışmalarını sağlayan bölümler. (Bu anlamda, özellikle düzlükle anlamdaştır). Televizyon izlencelerinin hazırlanması, yayına verilmesi için gerekli bütün uygulayım kuruluşlarını, yönetim bölümlerini kapsayan özel yapı. Bir izlencenin doğrudan doğruya alıcı önünde gerçekleştirildiği yer. (Bu anlamda düzlükle anlamdaştır). Dekor, kostüm, aksesuvar, butafa ve benzerleri hazırlamak için çalışma yeri, atölye. Kısa cepken. Yağsız sütten elde edilen lor peyniri. (Değirmendere Afyonkarahisar). iş yeri, çalışılan, iş yapılan yer, ticarethane.

KALAVRAHANE

Kundura atölyesi.

BAUHAUS

(Resim, Mimarlık, İç Mimarlık) Almanyada 1919-1933 arasında öğretim yapmış, mimarlık çevresinde bütün sanatları eski Orta Çağ anlayışındaki atölyelerde olduğu gibi toplayan bir okul. Fabrikalarda üretilen kötü biçimli eşya yerine sanatçı elinden çıkma örneklerin çoğaltılması gerektiğini savunan ve eşyanın yapısal düzenini aynı zamanda süs gibi görmek isteyen okul.