İçinde SOLO geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "solo" olan, toplam 17 tane kelime bulunuyor. İçerisinde solo bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu solo ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında solo olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

BAŞKONSOLOSLUK

12 harfli kelimeler

KONSOLOSHANE

11 harfli kelimeler

BAŞKONSOLOS, KONSOLOSLUK

10 harfli kelimeler

SEKSOLOJİK, ANİSOLOBİS

9 harfli kelimeler

SEKSOLOJİ, ÖSOLOMATA, SOLOCULUK

8 harfli kelimeler

KONSOLOS, SEKSOLOG, AKSOLOTİ, AKSOLOTL

7 harfli kelimeler

SOLOGAN, SOLOİNG

6 harfli kelimeler

SOLOCU

4 harfli kelimeler

SOLO

Bazı kelimelerin anlamları

SOLO

Bir müzik parçasının bir kişi tarafından söylenmesi veya çalınması.

SOLOGAN

Soluk soluğa, tıknefes.

KONSOLOSHANE

Konsolosluk.

SOLOİNG

Gitar solosu çalma.

SEKSOLOJİK

Cinsellik bilimsel.

BAŞKONSOLOS

En yüksek derecedeki konsolos.

SEKSOLOG

Cinsellik bilimci.

SEKSOLOJİ

Cinsellik bilimi.

ÖSOLOMATA

Eucoelomata.

KONSOLOS

Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender.

AKSOLOTİ

İki yaşamlılardan kuyruklu kurbağa larvası.

ANİSOLOBİS

Bir böcek cinsi.

AKSOLOTL

İki yaşamlılardan kuyruklu kurbağaların larvasına verilen ad. (karşılık. sukulu, axolotl), Amfibyumların kuyruklular (Urodela) takımının küt-ağızlıgiller (Ambystomidae) familyasına giren türlerin larvasına verilen ad. 20 cm kadardır. Başın iki yanında püskül biçiminde solungaçları vardır. Kuzey Amerika ve Meksikada dağ göllerinde yaşar. Yenir. Lârva evresinde iken erginleşerek aksolotl biçiminde birçok döl verir.

KONSOLOSLUK

Konsolos olma durumu. Konsolosun makamı ya da görevi, şehbenderlik. Bu işin görüldüğü daire, konsoloshane.

SOLOCULUK

Solistlik.

BAŞKONSOLOSLUK

Başkonsolos olma durumu. Başkonsolosun yaptığı iş.

  -   -   -  

Anlamında SOLO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SOLO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SOLİST

Bir müzik eserini tek başına çalan, söyleyen sanatçı, solocu.

ŞEHBENDERLİK

Konsolosun yaptığı iş, konsolosluk. Bu işin görüldüğü daire, konsolosluk.

DİSSEPİMENT

Halkalı solucanlarda, her segmentte bulunan bir çift solom kesesinin arkasından gelen segmenti solom keselerinden ayıran solom epiteline verilen ad. Mercanlarda bir bölmeden diğer bölmeye uzanan kalker perdeler. 3.Birleşik olarak bulunan ovaryumlarda iki ovaryumu ayıran perde. Halkalı solucanlarda, her segmentte bulunan bir çift sölom kesesinin arkasından gelen segmenti sölom keselerinden ayıran sölom epiteli. Mercanlarda bir bölmeden diğerine uzanan kalker perdeler. Birleşik olarak bulunan ovaryumlarda iki ovaryumu ayıran perde. Her segmentde bulunan bir çift sölom kesesinin arkasından gelen segmenti sölom keselerinden ayıran sölom epiteli bölgesine verilen özel bir ad. Mercanlarda bir bölmeden bir bölmeye uzanan kalker perdeler.

SÖLOMSUZLAR

Gerçek bir solomu olmayan sünger, hidra, medüz, mercan gibi hayvanlar. Asölomatlar. Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar, asölomatlar.

ŞİZOSÖL

Bazı hayvan filumlarında (Bryozoa, Brachiopoda, Molusca, Annelida, Artropoda) solomu oluşturan mezoderm içerisindeki boşluklar. Bazı hayvan şubelerinde sölomu oluşturan mezoderm içerisindeki boşluklar.

ŞEHBENDER

Konsolos.

KAVAS

Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli. Banka, patrikhane, otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi. Elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi.

SOLİSTLİK

Solistin görevi, soloculuk.

BATTLE

İki veya daha fazla çalgı ustasının, hangisinin çalgıya daha hâkim olduğunu göstermek amacıyla belli bir ritim üzerinde sırayla solo atmalarına dayalı yarışma.

PEDOGENEZ

Bazı iki kanatlı böceklerde ve aksolotlda olduğu gibi genç veya larva safhasında iken görülen ve partenogenezle olan üreme. Olgunlaşmamış mantarlarda spor teşekkülü. Bazı ikikanatlı böceklerde ve aksolotl'da henüz genç larva evresinde iken görülen bir partenogenezle üreme tipi.

ORATORYO

Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun ögesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik eseri.

VİSKONSÜL

Yardımcı konsolos.

KORKONSÜL

Konsolosluk görevlileri.

KANÇILARYA

Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı yer.

KANÇILAR

Elçiliklerde, konsolosluklarda yazı ve evrak işlerini yürüten görevli.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük