İçinde SO geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "so" olan, toplam 1616 tane kelime bulunuyor. İçerisinde so bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu so ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında so olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

PARAMİKSOVİRÜSLER, SONUÇLANDIRABİLME

16 harfli kelimeler

ADDİSONHASTALIĞI, KAYALAKSOLAKLISI, NÖROŞİSTOSOMOZİS, ORTHOMYSOVİRİDAE, SCHİSTOSOMATİDAE, SOLUCANYILANLARI, SOLUKBURGUMSULAR, SONLANDIRABİLMEK, SONUÇLANDIRILMAK, SOSYALLEŞEBİLMEK, TRİPANOSOMİSİDAL, TRYPANOSOMATİDAE

15 harfli kelimeler

SORUŞTURMACILIK, SOSYALLEŞTİRMEK, SOSYOLENGÜİSTİK, SOYSUZLAŞTIRMAK, ABSORBSİYOMETRİ, AŞIRISOĞUTULMUŞ, DİSOSTEOGENEZİS, GLOSSOFARİNGEUS, MESOCESTOİDİDAE, OESOPHAGODONTUS, OESOPHAGOSTOMUM, ÖKSÜZLERSOFRASI, RADYOFARMASOTİK, SCHİSTOSOMATİUM, SOFULARÇİFTLİĞİ, SOKUŞTURABİLMEK, SOKUŞTURUVERMEK, SONLANDIRABİLME, SONSUZLAŞTIRMAK, SONUÇLANDIRILMA, SORGULANABİLMEK, SORGULATABİLMEK, SORGULAYABİLMEK, SORGUNCUKAHİLER, SORUŞTURABİLMEK, SOSYALLEŞEBİLME, SOYUTLAYABİLMEK, ŞİSTOSOMİSİDLER, TARSOMETATARSUS, TRYPANOSOMATİNA, Devamını Oku »»

14 harfli kelimeler

BAŞKONSOLOSLUK, KONSOMATRİSLİK, SOĞUKLAŞTIRMAK, SOMUTLAŞTIRMAK, SONDALAMACILIK, SONUÇLANDIRMAK, SORUMSUZLAŞMAK, SOSYALLEŞTİRME, SOYSUZLAŞTIRMA, SOYUTLAŞTIRMAK, CHRYSOMONADİDA, İDİYOTAKSONOMİ, MALABSORBSİYON, MENEKŞESOFULAR, MESOGASTROPODA, MİKSOPTERGİYUM, SCOMBRESOCİDAE, SENSOPARALİZİS, SOKUŞTURABİLME, SOKUŞTURUVERME, SOLUKLANDIRMAK, SONLANDIRILMAK, SONSUZLAŞTIRMA, SORDURTABİLMEK, SORGULANABİLME, SORGULATABİLME, SORGULAYABİLME, SORUŞTURABİLME, SOYUTLAYABİLME, ŞİSTOSOMASİDAL, Devamını Oku »»

13 harfli kelimeler

KONSOLİDASYON, SOĞUKKANLILIK, SOĞUKLAŞTIRMA, SOMUTLAŞTIRMA, SONUÇLANDIRMA, SORUMSUZLAŞMA, SOSYALİZASYON, SOSYOEKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL, ALAPLISOFULAR, CYSTOİSOSPORA, DEMİRCİSOPRAN, DENSOVİRÜSLER, DORSOFLEKSİYO, DURMUŞSOFULAR, FUSOBACTERİUM, GLOSSOTRİKİYA, İSODİASFERLER, KEMOSORPSİYON, KURTLUSOĞUKSU, KÜÇÜKSOĞUKLAR, MANSONELLOZİS, MENGENSOFULAR, MESOCESTOİDES, PERİSSODAKTİL, PİLOMATRİKSOM, RHABDİASOİDEA, ROBİSONESTERİ, SİTOTAKSONOMİ, SOLLAYABİLMEK, Devamını Oku »»

12 harfli kelimeler

BAŞGARSONLUK, KONSOLOSHANE, MEZZOSOPRANO, SOLGUNLAŞMAK, SOMURTKANLIK, SONLANDIRMAK, SONSUZLAŞMAK, SORGUÇLANMAK, SORUŞTURMACI, SOSYALLEŞMEK, SOYSUZLAŞMAK, BELSOĞUKLUĞU, AGLOSSOSTOMİ, AKSONOTMEZİS, ANTİPERSONEL, AYVALISOKAĞI, BABASOYLULUK, DOKSORUBİSİN, DORSOVENTRAL, DORSOVERSİYO, EKSTENSORYUS, İKSODİDİOZİS, KENTSOYLULUK, KUYRUKSOKUNU, LİOSORPSİYON, MANSONİOİDES, MELEKŞESOLAK, MİKSOBOLİYAZ, MİKSOKONDROM, MİKSOMATOZİS, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

ANGLOSAKSON, ASSOLİSTLİK, BALDIRSOKAN, BAŞKONSOLOS, FARMASONLUK, KONSOLOSLUK, KONSOMASYON, KONSOMATRİS, KONSORSİYUM, KONTRASOMUN, SOFTALAŞMAK, SOĞUKLAŞMAK, SOĞURGANLIK, SOKULGANLIK, SOKUŞTURMAK, SOLGUNLAŞMA, SOLUKLANMAK, SOLUKLAŞMAK, SOLUKSUZLUK, SOMUTLANMAK, SOMUTLAŞMAK, SONDAJCILIK, SONDALAMACI, SONRASIZLIK, SONSUZLAŞMA, SONUÇLANMAK, SONUÇSUZLUK, SORGULANMAK, SORUMSUZLUK, SORUNSUZLUK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

AFFETTUOSO, ASOSYALLİK, ELİPSOİDAL, KONSOLİTÇİ, SEKSOLOJİK, SOFTALAŞMA, SOĞANLAMAK, SOĞRUMSAMA, SOĞUKKANLI, SOĞUKLAMAK, SOĞUKLAŞMA, SOĞUMÖLÇER, SOĞUTULMAK, SOKUŞTURMA, SOLİDARİST, SOLİDARİZM, SOLUCANLAR, SOLUKLAMAK, SOLUKLANMA, SOLUKLAŞMA, SOMURULMAK, SOMUTLANMA, SOMUTLAŞMA, SONDALAMAK, SONUÇLAMAK, SONUÇLANIŞ, SONUÇLANMA, SOPALANMAK, SORGULAMAK, SORGULANIŞ, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ALAGARSON, ANASONSUZ, BAŞGARSON, GARSONLUK, HOŞSOHBET, KONSOLİDE, KONSONANT, SEKSOLOJİ, SOBACILIK, SOBELEMEK, SOFİSTİKE, SOFİSTLİK, SOĞANIMSI, SOĞANLAMA, SOĞRULMAK, SOĞUKLAMA, SOĞURMALI, SOĞUTULMA, SOKRANMAK, SOKTURMAK, SOLDURMAK, SOLGUNLUK, SOLİPSİZM, SOLİSTLİK, SOLUKLAMA, SOMURTKAN, SOMURTMAK, SOMURULMA, SONDALAMA, SONRALARI, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ANASONLU, ASSOLİST, ELİPSOİT, ESPRESSO, FALSOSUZ, FARMASON, FEYLESOF, GÖKSOĞAN, KONSOLİT, KONSOLOS, LAVSONİT, MAESTOSO, MASONLUK, PERSONEL, SAKSONYA, SEKSOLOG, SOBELEME, SODYUMLU, SOFİSTİK, SOFRALIK, SOFTALIK, SOĞANCIK, SOĞDAKÇA, SOĞRULMA, SOĞUKLUK, SOĞULMAK, SOĞURGAN, SOĞURMAK, SOĞURUCU, SOĞUŞMAK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ABSORBE, AKSOĞAN, ASONANS, ASORTİK, ASOSYAL, FALSOLU, GENSORU, KALİPSO, KLAKSON, RAPSODİ, SOBALIK, SOFRACI, SOFTACA, SOFULUK, SOĞANCI, SOĞANLI, SOĞANSI, SOĞUKÇA, SOĞULMA, SOĞUMAK, SOĞURMA, SOĞURUŞ, SOĞUŞMA, SOĞUTMA, SOĞUTUŞ, SOĞUYUŞ, SOKULMA, SOKULUŞ, SOKUŞMA, SOLLAMA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AKSONA, ANASON, ASORTİ, FASONE, GARSON, KONSOL, KONSON, KÜRASO, LİPSOS, SOBACI, SODYUM, SOFİST, SOFİZM, SOFUCA, SOĞDCA, SOĞUMA, SOHBET, SOKMAK, SOKMAN, SOKUCU, SOKULU, SOLFEJ, SOLGUN, SOLHAN, SOLİST, SOLLUK, SOLMAK, SOLOCU, SOLUMA, SOMAKİ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AKSON, BASSO, FALSO, FASON, MASON, MUSON, POSOF, SASON, SOFRA, SOFTA, SOĞAN, SOĞUK, SOKAK, SOKET, SOKMA, SOKRA, SOKUM, SOKUR, SOKUŞ, SOLAK, SOLCU, SOLMA, SOLUK, SOLUŞ, SOMON, SOMUN, SOMUT, SOMYA, SONAR, SONAT, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

İSOT, LASO, PASO, PESO, SOBA, SOBE, SODA, SOFA, SOFU, SOKU, SOLO, SOMA, SONE, SOPA, SORU, SOTE, SOYA, HUSO, HÜSO, ISOT, MESO, MİSO, OSOY, SOAN, SOFI, SOFİ, SOGU, SOHA, SOHU, SOKA, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

SOF, SOL, SOM, SON, SOS, SOY, OSO, ÖSO, SOA, SOÇ, SOD, SOE, SOG, SOĞ, SOK, SOP, SOR, SOV, SOZ

2 harfli kelimeler

SO

Bazı kelimelerin anlamları

SO

Git (ünlem). Sucuk kurutmaya yarayan, üstünde çengelli çiviler bulunan sopa.

SORUŞTURMACILIK

Soruşturmacının yaptığı iş, soruşturuculuk, muhakkiklik.

SOLUCANYILANLARI

(Opoterodonta), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının yılanlar (Ophidia) alt-takımına giren bir bölümü. Ağızları dardır. Kuyrukları kalın olur. Gözleri körelmiştir. Küçük boyludurlar. Zararsızdırlar. Toprakta çukur kazarlar. Kör-yılangiller (Typhlopidae) ve darağızlı-yılangiller (Glauconiidae) familyalarını içine alır.

SONLANDIRABİLMEK

Sonlandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SOLUKBURGUMSULAR

İnce, büklümleri sık ve iki ucu sivri kıvrımkılsılar soyu.

SCHİSTOSOMATİDAE

İnsan ve hayvanlarda parazitlenen, Heterobilharzia, Schistosomatium, Schistosoma, Ornithobilharzia, Bilharziella, Trichobilharzia, Pseudobilharzia ve Austrobilharzia cinslerini içeren, Trematoda sınıfından kan kelebeği ailesi.

KAYALAKSOLAKLISI

Kırıkkale şehri, Keskin ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

SOSYALLEŞEBİLMEK

Toplumsallaşabilmek.

TRİPANOSOMİSİDAL

Trypanosoma'ları öldüren ajanlar.

ADDİSONHASTALIĞI

Birincil hipoadrenokortisizm.

SONUÇLANDIRILMAK

Sonuca ulaştırılmak, neticelendirilmek.

ORTHOMYSOVİRİDAE

Grip virüslerinin dahil olduğu, 80-200 nm büyüklüğünde, çok iplikli sarmal RNA içeren (iplik), kılıf üzerindeki çıkıntıları kırmızı kan hücrelerinin aglütinasyonuna sebep olan bir familya.

PARAMİKSOVİRÜSLER

Sığır vebası, küçük ruminant vebası, köpek gençlik hastalığı virüsleri gibi yapılarında negatif anlamlı ve yaklaşık 15-16 kb uzunlukta tek zincirli RNA genomu bulunduran, zarflı ve 150 nm büyüklükte virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Paramyxoviridae.

NÖROŞİSTOSOMOZİS

Beyin, omurilik veya beyin zarlarında Schistosoma cinsi digenetik trematodların neden olduğu enfeksiyon. İnsanlarda genellikle Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni ve Schistosoma haematobium eneksiyona neden olmaktadır. Sinir sisteminin S. japonicum ile enfeksiyonu akut meningoensefalitis ve kronik bir ensefalopatiye neden olurken, S. mansoni ve S. haematobium omuriliğin aşağı kısımlarında akut transversal miyelitise neden olur.

TRYPANOSOMATİDAE

Kinetoplastida' ların bir ailesi, Herpetomonas.

SONUÇLANDIRABİLME

Sonuçlandırabilmek işi, neticelendirebilme.

  -   -   -  

Anlamında SO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AFFETMEK

Bağışlamak. Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek. Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek.

ABUS

Somurtkan (kimse). Çatık, asık (yüz). Garip, acayip.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

ADIMSAYAR

Yürüme sırasında gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğunu anlayabilmek amacıyla ayağa veya bele takılan alet, pedometre.

AÇIMLAMAK

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek.

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AFGAN

Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

ADAMCIL

İnsandan ürkmeyen, insana alışmış olan, insana sokulan, sıcakkanlı, munis.

AĞARIK

Beyazlaşmış. Rengi solmuş.

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

AFALLAŞTIRMAK

Şaşkınlık içinde bırakmak, birini şaşırıp bir şey yapamaz duruma sokmak.

ABSTRAKSİYONİZM

Soyutçuluk.

ABSTRE

Soyut.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AĞARMAK

Beyazlaşmak. Rengi solmak. Aydınlanmak.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ABSORBE

Soğurma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük