İçinde SKOR geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "skor" olan, toplam 12 tane kelime bulunuyor. İçerisinde skor bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu skor ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında skor olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

İSKORPİTGİLLER

11 harfli kelimeler

EKSKORASYON, SKORPİONİZM

9 harfli kelimeler

İSKORÇİNA, ESKORTLUK, İDRİSKORU

8 harfli kelimeler

İSKORBÜT, İSKORPİT

6 harfli kelimeler

ESKORT

5 harfli kelimeler

OSKOR, SKORİ

4 harfli kelimeler

SKOR

Bazı kelimelerin anlamları

SKOR

Sonuç. Sayı.

SKORPİONİZM

Akrep zehirlenmesi.

İSKORPİTGİLLER

Omurgalılardan, örnek hayvanı iskorpit olan, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı güçlü dikenlerle donanmış, bütün denizlerde rastlanan balıklar sınıfı. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, üstleri ktenoyit pullarla kaplı, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış, insana batınca önemli yaralar açan türlere sahip bir familya. Kemikli balıklardan, üstleri ktenoit pullarla kaplı, sırt hücreleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış, insana batınca önemli yaralar açan türlere sahip bir familya. (Scorpaenidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acan-thopterygii) alt-takımına giren bir familyası. Üstleri ktenoyid pullarla kaplıdır. Sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış olup batınca önemli yaralar yapar. Bütün denizlerde raslanırlar. İskorpit (Scorpaena scrafa), lipsoz (S. porcus), fare-başlı iskorpit (Myoxocephalus scorpius) türleri iyi bilinir.

EKSKORASYON

Sıyrık.

İSKORPİT

İskorpitgillerden, iri başlı, yüzgeçlerinde yakıcı dikenleri bulunan, eti beğenilen bir balık (Scorpaena scrofa).

ESKORTLUK

Araçlarla koruma işi.

SKORİ

Deride kepek, kabuk ve belirli yabancı maddeler.

İSKORÇİNA

Birleşikgillerden, lezzetli kökleri sebze olarak kullanılan, Akdeniz bölgesinde çok yetiştirilen bir bitki (Scorzonera).

İSKORBÜT

C vitamini eksikliğinden ileri gelen ve dermansızlık, zayıflık, diş etlerinin iltihabı vb. belirtilerle kendini gösteren hastalık.

İDRİSKORU

Çanakkale ilinde, Biga belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

OSKOR

Rüşvet.

ESKORT

Koruma aracı.

  -   -   -  

Anlamında SKOR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SKOR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SCORPAENİDAE

İskorpitgiller.

SONUÇ

Bir olayın doğurduğu başka bir olay ya da durum, netice. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey. Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor. Yazının veya sözün bitim bölümü. Öz, özet.

SAYI

Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor.

LİPSOS

İskorpitgillerden, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan, yüzgeçlerindeki dikenlerde yaralara sebep olan bir zehir bulunan, 40 santimetre uzunluğunda, eti çok beğenilen bir balık (Scorpaena porcus).

LİPSOZ

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, iskorpitgiller (Scorpaenidae) familyasından, 20-30 cm kadar uzunlukta, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de yaşayan bir tür. Kemikli balıklardan, iskorpitgiller (Scorpaenidae) familyasından, 30 cm kadar uzunlukta olabilen, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de yaşayan bir tür. (Scorpaena porcus) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının iskorpitgiller (Scorpaenidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 20-30 cm. Yenir. Atlantik Okyanusu ve Akdenizde yaşar.

SOKAN

İskorpit.

KARASALGIN

Dişlerdeki iskorpit hastalığı. Boğaz ağrısı. Halk dilinde Keçi ciğer ağrısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük