İçinde SKAR geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "skar" olan, toplam 53 tane kelime bulunuyor. İçerisinde skar bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu skar ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında skar olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

TOKSASKARİOZİS

13 harfli kelimeler

MASKARALANMAK, MASKARALAŞMAK, ASKARİDİYOZİS

12 harfli kelimeler

MADAGASKARLI, MASKARALANMA, MASKARALAŞMA

11 harfli kelimeler

ASKARİSİDAL, ASKARİYAZİS, ASKARİYOZİS, HEVESKARLIK, HULUSKARLIK, SKARAMUÇİYO

10 harfli kelimeler

MASKARALIK, ASKARLAMAK

9 harfli kelimeler

İSKARPELA, MASKARACA, MASKARATA, ASKARİDİN, ASKARİSİT, ASKAROSİT

8 harfli kelimeler

ISKARMOZ, İSKARPİN, ASKARİOZ, GOLASKAR, HALASKAR, HEVESKAR, HULUSKAR, İSKARMOS, İSKARMOZ, MAKASKAR, MUSKARİN, NAMUSKAR, PÜLÜSKAR, SKARİYUS

7 harfli kelimeler

ASKARİT, ISKARÇA, ISKARTA, İSKARTO, MASKARA, ASKARİS, ISKARAN, İSKAROZ, KASKARA

6 harfli kelimeler

DASKAR, FISKAR, HASKAR, KASKAR, KISKAR

5 harfli kelimeler

ESKAR, ISKAR, OSKAR

4 harfli kelimeler

SKAR

Bazı kelimelerin anlamları

SKAR

Yara izi.

MASKARALANMA

Maskaralanmak işi.

MASKARALANMAK

Maskaralık etmek. Şerefsiz, haysiyetsiz ve gülünç davranışlarda bulunup herkesin eğlencesi olmak.

SKARAMUÇİYO

Commedia dell'Arte türünün asker tiplerinden biri. Kendini öven, korkak, yalancı, sarhoş bir tiptir. Commedia dell'arte türünde asker tiplerinden biri. Sarhoş, ama güzel sesi olan, şiire ve müziğe düşkün bir tiptir. Kendine soylu kişi görünümü vermeye çalışır, bunun için de gülünç olur.

TOKSASKARİOZİS

Toxascaris cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon.

ASKARİYAZİS

Askariyozis.

MASKARALIK

Soytarılık. Şerefsizce, haysiyetsizce davranış, rezalet.

ASKARİYOZİS

Sıhhi şartları iyi olmayan ve insan dışkısının gübre olarak kullanıldığı bölgelerde yaygın olarak görülen, enfektif yumurtaların ağız yoluyla alınmasıyla bulaşan, ishal ve pnömoni gibi klinik semptomlara neden olan Ascaris cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon, askariyazis. Ascaris lumbricoides'in enfektif yumurtalarının alınması sonucunda insanlarda meydana gelen hastalık.

MASKARALAŞMAK

Eğlendirici, hoş bir durum almak. Herkesin eğlencesi durumuna gelmek.

MASKARALAŞMA

Maskaralaşmak işi.

HULUSKARLIK

Huluskâr olma durumu.

ASKARİDİYOZİS

Ascaridia cinsi nematodların kümes hayvanlarının bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu ishal gibi sindirim sistemi belirtileriyle ayırt edilen hastalık.

ASKARLAMAK

İpleri, boyamadan önce -boyanın tutması için- bağ otları, yaprak veya kezzapla kaynatmak.

MADAGASKARLI

Madagaskar halkından olan kimse.

ASKARİSİDAL

Ascaris cinsi nematodları yıkımlayan.

HEVESKARLIK

Hevesli olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında SKAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SKAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SOYTARILIK

Soytarı olma durumu, kaşmerlik, maskaralık. Soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık.

ASKARİOZ

Bağırsaklarda Askaris cinsi solucanların bulunuşu.

TARAKLAMA

Taraklamak işi. Bağ bahçe işlerinde taşları tarakla toplama, ayıklama. Ağaç gemilerde kaplamaların zedelenmesi durumunda, içeriye su girmemesi için omuzluktan su düzeyine kadar ıskarmozlar arasına uyumlu olarak yerleştirilen, ağaçtan yapılmış olan pekiştirme. Taşçı tarağı ile yapılan.

RİMEL

Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara.

ASETİLKOLİN

Otonomik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir telciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmitter bir madde. Otomotik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir iplikciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmiter bir madde. Kolinerjik sinir uçlarında, kolin asetiltransferaz enzimi ileasetilkoenzim A'dankoline, asetil grubunun aktarılmasıyla oluşan, otonom sinir sisteminin tüm pregangliyoner nöronları, parasempatik sistemin postgangliyoner nöronları, sempatik sistemin bazı postgangliyoner kolinerjik nöronları, sinir-kas kavşaklarındaki sinir uçları ve beynin birçok bölümünden salgılanan, muskarinik ve nikotinik iki tip almacı bulunan küçük moleküllü nörotransmitter madde, ACh. Çoğunlukla uyarıca etkisi olmasına karşın, kalpte vagus sinirleriyle inhibitör etkiye sahiptir. Sinir dokusunda raslanan bir kimyasal madde olup sinir uyarmalarını ileten en önemli madde olarak düşünülür.

REZALET

Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik.

MARDA

Iskarta mal.

BAYKARA

Soytarı, maskara. Deli. Doğan cinsinden bir kuş türü. Diyarbakır şehrinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kars şehrinde, Selim ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ANİSAKİDAE

Nematodların Ascaridida takımında yer alan balıklar için parazit olan ve insanlara da bulaşabilen türleri içine alan bir aile. Anisakis ve Phocanema cinslerini içeren, morfolojik olarak askaritlere benzeyen, son konakları deniz memelileri, ara konakları deniz kabukluları, paratenik konakları balıklar olan, ara konak ve paratenik konakların çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi sonucunda insanlarda iç organ larva göçüne neden olan nematod ailesi.

ASCARİDİDAE

Ascaris, Parascaris, Toxascaris ve Toxocara cinslerini içine alan askarit ailesi. Bu ailede bulunan birçok tür insan dâhil birçok memelinin bağırsaklarında parazitlenmektedir. Üç loblu ön kısma sahip olmaları ve erkeklerde bursa copulatrix'in bulunmayışıyla ayırt edilirler.

DİNGEÇ

Maskara, soytarı.

ASKAROSİT

Askaritlerde bulunan, askariloz şekeri ve ikincil olarak bir seri monol ve diol alkolden meydana gelmiş bir glikozit.

MAKİ

Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. Makigillerden, Madagaskar Adası'nda sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).

DÖKÜNTÜ

Dökülmüş, saçılmış şeyler. Değersiz, bayağı, ayaktakımından olan kimse. Kâğıtçılıkta üretimin herhangi bir safhasında ıskartaya çıkan, genellikle tekrar hamur durumuna getirilen, yaş ve kuru biçimleri olan kâğıt veya karton artığı. Bazı hastalıklarda görülen çıban, leke, uçuk, kızarıklık vb. belirti. Deniz yüzüne yakın, üzerinde dalgaların çatladığı kaya kümesi. Parçalanan taşların yamaç aşağı kayması, yuvarlanması, etekte birikmesiyle oluşan yer. İşe yaramayan, değersiz, kötü, berbat. Bir topluluktan geri kalmış kimseler. Bozuntu.

ASKARİDİN

Askaritlerin sperminde bulunan işlevi bilinmeyen bir protein.

KÜPEŞTE

Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet. Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine çimento ve mozaik karışımı ile yapılmış olan dolgu set, parapet.

DİNGECİ

Maskara, soytarı.

SOLUCANLAR

Halkalılardan, yer solucanı, tenya, askarit gibi vücutları uzun, yumuşak ve ayaksız hayvanları içine alan takım.

SOYTARI

Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara. Hileci, yaltak kimse, kaşmer.

MASKARACA

Maskara gibi, maskaraya benzer bir biçimde.