İçinde SAVI geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "savı" olan, toplam 18 tane kelime bulunuyor. İçerisinde savı bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu savı ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında savı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

SAVIŞTIRMAK

10 harfli kelimeler

BOHSURSAVI

9 harfli kelimeler

SAVILYORT

8 harfli kelimeler

SAVILMAK, KALSAVIK, SAVIRMAK, SAVIŞMAK, SAVITMAK

7 harfli kelimeler

SAVILMA, KUMSAVI, MASAVID, MASAVIT, MİSAVIR, SAVIMAK

6 harfli kelimeler

SAVICI, SAVIYA

5 harfli kelimeler

SAVIR

4 harfli kelimeler

SAVI

Bazı kelimelerin anlamları

SAVI

Benzer, gibi.

MASAVID

Aptal, sersem.

SAVILYORT

Ahmak.

KALSAVIK

Fasulye samanı.

MİSAVIR

Misafir.

SAVICI

Değirmen suyunu yöneten kimse. Koruyucu.

SAVIMAK

Soğumak.

SAVIŞMAK

Kaçmak, gitmek. Savuşmak.

SAVILMAK

Savma işine konu olmak.

KUMSAVI

Kuma benzer bir çeşit toprak.

SAVIRMAK

Savurmak, elemek.

BOHSURSAVI

Boksör gibi.

MASAVIT

Aptal, sersem. Kaygısız, saygısız, nobran.

SAVIŞTIRMAK

Geçirmek, göndermek : Öküzleri savıştırdın mı?. Savuşturmak.

SAVILMA

Savılmak işi.

SAVITMAK

Soğutmak.

  -   -   -  

Anlamında SAVI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SAVI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÖNSAV

Gözlenen olaylar ve bu olaylar arasındaki ilişkilere yönelik açıklama taslağı ya da belirli olaylara ilişkin geçici bir açıklama işlevi gören önkabul. Bir diğer savın kanıtlanımında yararlanılan sav. Bir araştırmada verilerin kullanılma amaçlarına ve uygulama gereksinmelerine göre, elde edilecek kestirimler için öngörülen kesinlik düzeyi. Başta gelen düşünce.

YANLIŞLAMA

Tümdengelimci bir dizgede bir vargı ya da kanıtsavın önsayıtlara aykırılığını gösterme, bk. doğrulama.

ÖRNEK

Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. En iyi biçimde olan. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma. İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılmış olan davranış, misal.

SAVIYA

Başka, ayrı : Sennen savıya garabalıh élléyen var mı?. Başka.

LASALCILIK

Kentsoylu toplumunun üretici güçleri geliştirmeye sınırsız bir olanak tanıdığı ve proleteryanın topluma yararlı hizmet sağladığı savından hareketle burjuva toplumunu meşrulaştıran ve marksizm karşıtı hareketin kuramcılarından biri olan Ferdinand Lassalle tarafından geliştirilen kuram.

SAVUK

Issız, tenha. Suyu kesilmiş, çalışmayan değirmen. Soğuk. Savılmış, uzaklaştırılmış.

ÖNERME

Önermek işi. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

YUVARLAKLAŞMA

Düz ünlünün ünsüz etkisiyle yuvarlak oluşu: savırmak savurmak, kavışmak kavuşmak, yımışak yumuşak gibi.

TARDEDİLMEK

Uzaklaştırılmak, savılmak.

KANITLANDIRMAK

Bir düşünceyi, bir savı yeterli delillerle doğrulamak, belgelemek ve açıklamak.

ÜRBERMEK

Bir savı kanıtlamak için boşuna çalışmak.

SAVGI

Bir acıdan kurtulmak ya da başarı kutlamak için verilen yemek, şölen. 1.Baştan savılan bela, yıkım, acı : Bir savgı geçirdim.

KİŞİSELCİLİK

Kişiliğin bütün gerçeklik ve değerlerin temeli olduğu görüşünü savunan felsefe kuramı. Ruhbilimde "ben"in temel bir kavram olduğu ve ona en yüksek değerin verilmesi gerektiği savını ileri süren yöntemli tutum.

YENİOSMANLILAR

Sultan Abdülaziz zamanında, Osmanlı devletini meşrutiyetçi bir yönetime kavuşturmak savı ile bir araya gelmiş olan topluluk.

SAYIT

1.Örümcek. 2.Örümcek ağı. Bir sayının kesikli gösterimi,örn. bir sayıyı gösteren dört değişik sayıt şunlar olabilir.: On iki Türkçe bir sözcükle 12 onlu sayılama dizgesinde XII Roman saymaklarıyla 1100 arı ikili sayılama dizgesinde. Sayıları göstermeye yarayan simgelerden her biri. Olmayan ya da gerçekleşmemiş bir durumu tasarlama, geçerli sayma ya da bir savı kanıtlamadan doğru sayma.

BÖCEKSAVAR

Evdeki zararlı böcekleri savıp öldürmekte kullanılan ve ilaç püskürten araç.

SİNEKSAVAR

Sinekleri savıp öldürmekte kullanılan ve ilaç püskürten sprey.

CELALİ

İlkin Yavuz Sultan Selim zamanında Turhal'da Mehdilik savı ile ortaya çıkan Bozok'lu Derviş Celâl'ın adamlarına ve ondan yana olanlara, sonraları da türeyen tüm eşkiyaya verilen ad. İlk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş Celâl'in adamlarına ve ondan yana olanlara, sonraları da ortaya çıkan bütün eşkıyaya verilen ad. Yüceliğe mensup.

ÖNESÜRÜŞ

Bir önermenin belli bir kişice belli bir anda belli bir savı dile getirmek amacıyla kullanılması edimi. Aynı bir önermeyle ayrı önesürüşler yapılabildiği gibi, ayrı önermelerle aynı savı dile getiren önesürüşler yapılabilir. Örn. 'Bu kitap kalındır' önermesi ayrı kitaplara ilişkin olabildiğinden, bu önerme ile ayrı önesürüşler yapılabilir. 2=3 ile 3=2 önermelerinin ise aynı savı dile getirdiği söylenebilir.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük