İçinde S geçen 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "s" olan 17 harfli toplam 135 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde s harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu s harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında s harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAĞLAMLAŞTIRILMAK

Sağlam duruma getirilmek.

FOTOSENSİTİZASYON

Işığa duyarlılık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterme hâli. Canlı, kimyasal madde ve benzeri şeyleri ışığa karşı duyarlı kılma.

SADELEŞTİREBİLMEK

Sadeleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

OLANAKSIZLAŞTIRMA

Olanaksızlaştırmak işi, imkânsızlaştırma.

KÜRESELLEŞEBİLMEK

Küreselleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

KARBOKSİPENİSİLİN

Benzilpenisilinin yan zincirinin alfa-karbonu üzerine amino grubu getirilmesi sonucu oluşan penisilin türevi ilaç.

VERİMSİZLEŞTİRMEK

Verimsiz duruma getirmek.

SAYDAMLAŞTIRILMAK

Saydam duruma getirilmek, şeffaflaştırılmak.

SIDIKLIKÜÇÜKBOĞAZ

Kırşehir ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

POTANSİYALİZASYON

İki ilacın bir arada verildiğinde oluşturdukları toplam etki miktarının, onların bireysel etkilerinin toplamından daha fazla olması, supra aditif etkileşme.

İMKANSIZLAŞTIRMAK

Olanaksızlaştırmak.

OKSİDOREDÜKTAZLAR

Bir bileşiğin indirgenmesiyle diğer bileşiğin oksidasyonunu katalizleyen herhangi bir enzim sınıfı. Dehidrojenazlar, katalazlar, oksidazlar, redüktazlar, peroksidazlar gibi. Oksidasyon redüksiyon enzimleri.

BİÇİMSELLEŞTİRMEK

Biçimsel duruma getirmek. Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüştürmek.

HRİSTİYANLAŞTIRMA

Hristiyanlaştırmak işi.

SİKLOKRİYOŞİRURJİ

Glakomun tedavisinde korpus siliarenin dondurularak sıvı üretiminin azaltıldığı yöntem. Glakom olgularında -80 ?C soğuk aplikasyonla korneal limbustan 5-6 mm uzaklıktan gerçekleştirilen kriyoproba temaslariyle korpus siliarede yerel bir yıkımlama oluşturulur, siklokriyotermi.

ANAYASALLAŞTIRMAK

Yürürlükte olan anayasaya uygun duruma getirmek.

FESÇİTARAĞIGİLLER

Yaprakları karşılıklı ya da dairesel dizilişli, çiçekleri toplu hâlde ve bir simetrili, er dişi, çanak yaprakları 5-10 tane, taç yaprakları 4-5 parçalı olan, ovaryum alt durumlu, aken tipi meyveleri olan, ülkemizde 10 cins ve 200 kadar türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık otsu, nadiren çalımsı bitkiler.

İSİMLENDİREBİLMEK

Adlandırabilmek.

ŞEYTANNAMAZLIĞASI

Örümcek ve ağı.

NARINCALISÜLEYMAN

Manisa kenti, Kula ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük