İçinde SIZI geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "sızı" olan, toplam 37 tane kelime bulunuyor. İçerisinde sızı bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu sızı ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında sızı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

SIZILDANMAK, DURMAKSIZIN, SIZICILAŞMA, SIZILDATMAK

10 harfli kelimeler

SIZILDANMA, SIZILTISIZ, SIZINTILAR, SIZIVERMEK

9 harfli kelimeler

APANSIZIN, SIZINTILI, SIZILAMAK, SIZILIMAK, SIZIVERME

8 harfli kelimeler

SIZIRMAK, SIZIILTİ, SIZILMAK

7 harfli kelimeler

ANSIZIN, SIZILTI, SIZINTI, SIZIRMA, SIZIGAN, SIZIĞAN, SIZIHLI, SIZILMA, SIZILTİ, SIZINDU, SIZINIM, SIZINTİ, SIZISIZ

6 harfli kelimeler

SIZICI, SIZILI

5 harfli kelimeler

SIZIŞ, SIZIH, SIZIK, SIZIM, SIZIR

4 harfli kelimeler

SIZI

Bazı kelimelerin anlamları

SIZI

Hafif ve ince ağrı. Ruhsal acı, ızdırap.

DURMAKSIZIN

Hiç durmadan, ara vermeden.

SIZIILTİ

Sızlanma.

SIZIRMAK

Sızdırmak, süzmek.

SIZINTILAR

İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yapacakları harcamaların ve buna bağlı olarak da reel gayrisafi yurtiçi hasılanın azalmasına yol açan vergi, dışalım ve tasarruftan oluşan kalemler.

SIZILTISIZ

Sızlanmadan, yakınmadan.

SIZINTILI

Sızıntı yapan (hastalık).

SIZILAMAK

Sızlamak. Sızlamak, acımak.

SIZILIMAK

Sızlamak.

SIZILDANMA

Mızırdanma.

SIZILDATMAK

Canını acıtarak (köpeği) inilti şeklinde bağırtmak, çeniletmek.

SIZIVERME

Sızıvermek işi.

SIZICILAŞMA

Patlayıcı ünsüzlerin çeşitli nedenlerle sızıcı ünsüzlere dönüşmesi olayı: yoksul> yohsul, takı > dahı > dahi, çıkar- > çıhar-, bu kadar> bu ğadar (Z. Korkmaz, Nevşehir ve yöresi Ağızları, s. 87), arka > arha, sağdıç > sağdış (A. Ercilasun, Kars ili Ağızları, s. 113), gece > geje (A. Ercilasun. göst. y.) vb.

SIZILDANMAK

Mızırdanmak.

SIZIVERMEK

Çabucak sızmak.

APANSIZIN

Ansızın.

  -   -   -  

Anlamında SIZI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SIZI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKÇA

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde, alenen, aşikâre.

BASKIN

Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakımından üstün. Su basması, sel. Ansızın çıkagelme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı.

ACISIZ

Tadı acı olmayan. Üzüntüsü, sıkıntısı olmayan, kedersiz. Ağrı, sızı duyulmayan.

AYRIKSIZ

İstisnasız, bilaistisna. Hiçbir ayrığı olmadan, hiçbirini ayrık tutmaksızın.

ANİDEN

Ansızın.

AÇIKTAN

Bir yerin uzağından. Ayrıca, ek olarak. Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak. Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın.

AZONAL

Yeryüzünün herhangi bir noktasında enleme bağlı olmaksızın meydana gelen olay.

BASTIRMAK

Basma işini yaptırmak. Gidermek. Zararlı bir olayı önlemek. Hemen söylemek. Baskı yapmak, üzerine iyice düşmek. Durdurmak. Üstünlüğünü göstermek. Bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek. Birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek. Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak. Ansızın birinin yanına gitmek.

APAÇIKLIK

Apaçık olma durumu. Bir şeyin, hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın açık bir biçimde görünmesi.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

BEDAHETEN

Ansızın. Düşünmeksizin.

ARAÇSIZ

Doğrudan doğruya yapılmış olan veya olan, vasıtasız, bilavasıta. Araç olmaksızın, vasıtasız bir biçimde, bilavasıta, doğrudan doğruya.

ACITMAK

Acılık vermek. Ağrı, sızı duyulmasına sebep olmak.

ANSIZ

Anlayışsız, akılsız. (a'nsız) Ansızın.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ARABASIZ

Arabası olmayan. Araba olmaksızın.

ANİDE

Ansızın.

APANSIZ

Ansızın.

AĞRISIZ

Ağrısı olmayan. Dertsiz, tasasız. Ağrı olmaksızın.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.