İçinde SÜM geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "süm" olan, toplam 156 tane kelime bulunuyor. İçerisinde süm bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu süm ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında süm olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

SÜMÜKLEĞENBÖCEĞİ

15 harfli kelimeler

MUHAYYERSÜMBÜLE, SÜMÜKLEENHÖCEĞİ

14 harfli kelimeler

KÜÇÜKSÜMBÜLLER

13 harfli kelimeler

SÜMMETTEDARİK, SÜMÜKLÜBALIĞI, SÜMÜKLÜBÖYCÜK, SÜMÜKLÜGENGAZ

12 harfli kelimeler

SÜMSÜKGİLLER, SÜMSÜKLEŞMEK, ESMERSÜMÜKLÜ, SÜMDÜKLENMEK, SÜMSÜKLENMEK, SÜMTÜKLENMEK, SÜMÜKLÜBÖCEK, SÜMÜKLÜBÖYCÜ

11 harfli kelimeler

SÜMBÜLTEBER, SÜMEROLOJİK, SÜMSÜKLEŞME, TEBESSÜMSÜZ, SÜMEKLENMEK, SÜMENLENMEK, SÜMEŞTİRMEK, SÜMSEKLEMEK, SÜMSÜKLEMEK, SÜMSÜNLEMEK, SÜMÜKLÜBÖCÜ, SÜMÜKLÜGOGU, SÜMÜRCENMEK

10 harfli kelimeler

SÜMKÜRTMEK, TEBESSÜMLÜ, GÖNÜLSÜMEK, SÜMBÜLTEPE, SÜMEROLOJİ, SÜMEYMEDEN, SÜMMAHİDAŞ, SÜMSELEMEK, SÜMSÜRÜKLÜ, SÜMÜKLEĞEN, SÜMÜLCEMEK

9 harfli kelimeler

SÜMKÜRMEK, SÜMSÜKLÜK, AKSÜMÜKLÜ, KORSÜMBÜL, MORSÜMBÜL, SÜMBÜLVEŞ, SÜMCÜKLÜK, SÜMDÜKLÜK, SÜMELEMEK, SÜMEROLOG, SÜMİYEDEN, SÜMKÜRTME, SÜMLÜMTOY, SÜMSÜNMEK, SÜMSÜRMEK, SÜMÜNDÜRÜ

8 harfli kelimeler

PÖRSÜMEK, SÜMKÜRME, SÜMÜKSEL, TEBESSÜM, TECESSÜM, BÖĞSÜMEK, BÖHSÜMEK, GÜNSÜMEK, HÖLSÜMEK, KÖRSÜMEK, KÜLSÜMÜT, KÜMSÜMEK, KÜPSÜMEK, KÜRSÜMEK, SÜMALEKE, SÜMBÜLLÜ, SÜMENLER, SÜMERKAN, SÜMEŞMEK, SÜMETEYE, SÜMEYERE, SÜMSÜRÜK, SÜMÜKLEN, SÜMÜNDÜR, SÜMÜRMEK, SÜMÜYEYE, SÜTSÜMEN, SÜTSÜMÜK

7 harfli kelimeler

PÖRSÜME, SÜMBÜLE, SÜMBÜLİ, SÜMERCE, SÜMÜKLÜ, SÜMÜKSÜ, BOSÜMEK, GÜLSÜME, KÜSÜMEK, ÖKSÜMEK, SÜMBEKİ, SÜMBİYE, SÜMELEK, SÜMELEN, SÜMENNİ, SÜMEŞİK, SÜMEYMİ, SÜMEYRE, SÜMPEKİ, SÜMSÜME, SÜMSÜYH, SÜMURÜH, SÜMÜLÜK, SÜMÜRGE, SÜMÜRÜK, ÜRSÜMEK

6 harfli kelimeler

SÜMBÜL, SÜMTER, GUSSÜM, GÜLSÜM, SÜMAYE, SÜMBEÇ, SÜMCÜK, SÜMDÜK, SÜMEĞİ, SÜMEME, SÜMEYE, SÜMEYH, SÜMEYİ, SÜMGÜÇ, SÜMİYE, SÜMMEK, SÜMPEŞ, SÜMSEK, SÜMSÜK, SÜMSÜM, SÜMTÜK, SÜMÜYE, SÜMÜYH, ÜRÜSÜM, ÜSÜMEN

5 harfli kelimeler

SÜMEK, SÜMEN, SÜMER, SÜMÜK, GÜSÜM, HÜSÜM, KÖSÜM, KÜSÜM, SÜMBE, SÜMBÜ, SÜMEH, SÜMSÜ, SÜMÜÇ, SÜMÜH, SÜMÜN, SÜMÜŞ, SÜMÜT, ÜRSÜM

4 harfli kelimeler

SÜME, ÜSÜM

3 harfli kelimeler

SÜM

Bazı kelimelerin anlamları

SÜM

Kemik.

SÜMÜKLÜGENGAZ

Kabuksuz salyangoz, sümüklüböcek.

SÜMÜKLÜBÖYCÜK

Salyangoz.

SÜMÜKLEĞENBÖCEĞİ

Salyangoz.

SÜMSÜKGİLLER

Leyleksiler takımının, kanatları, kuyrukları çok uzun deniz kuşları sınıfı.

MUHAYYERSÜMBÜLE

Türk müziğinde bir makam.

SÜMÜKLEENHÖCEĞİ

Kabuksuz salyangoz, sümüklüböcek.

SÜMMETTEDARİK

Son anda düşünülen.

SÜMDÜKLENMEK

Arsızlık, pisboğazlık etmek, bir yere istenmediği halde sokulmak. Gördüğü yiyecekten istemek, açgözlülük etmek.

SÜMÜKLÜBALIĞI

Kayabalığı.

ESMERSÜMÜKLÜ

Gövde, yaprak ve dal kemirerek tarım bitkilerine zarar veren sümüklüböcek.

SÜMSÜKLEŞMEK

Uyuşuk duruma gelmek, miskinleşmek, pısırıklaşmak.

SÜMTÜKLENMEK

Arsızlık, pisboğazlık etmek, bir yere istenmediği halde sokulmak. Yaltaklanmak. Gördüğü yiyecekten istemek, açgözlülük etmek.

SÜMÜKLÜBÖCEK

Karındanbacaklı yumuşakça türlerinin genel adı. Otçul özellikleri dolayısıyle bitki, solucan arakonakçısı olarak da insan ve hayvan sağlığı için önem taşırlar. (Kabuklu çeşitlerine salyangoz da denir. a. bk. çıplaksümüklüler.).

SÜMSÜKLENMEK

Arsızlık, pisboğazlık etmek, bir yere istenmediği halde sokulmak. Uyuşukluk etmek.

KÜÇÜKSÜMBÜLLER

Manisa kenti, Osmancalı bucağına bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında SÜM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SÜM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CİSİMLENMEK

Cismi olmayan bir şey cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

GÜLÜMSEME

Gülümsemek işi, tebessüm.

DİRİLMEK

Güçlenip canlanmak. Bitki solmuş, pörsümüş durumdayken yeniden canlılık kazanmak, diri duruma gelmek. Öldüğü sanılan şey canlanmak. Yeniden etkin olmak, geçerli duruma gelmek. Hasta yeniden sağlığını kazanmak, iyileşmek.

BALGAM

Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde.

MEMECİK

Deri ve sümük doku üzerinde görülen küçük ve sivri çıkıntı.

KARAFATMA

Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parlak siyah renkli bir böcek, ağılı böcek (Carabus).

PÖRSÜME

Pörsümek işi, porsuma.

CİSİMLEŞMEK

Cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

LEYLEKSİLER

Kuşlar sınıfından leylekler, sümsükgiller, balıkçıllar ve flamanları içine alan omurgalı hayvanlar takımı.

PORSUMA

Pörsüme.

PORSUK

Sansargillerden, su kıyılarında kazdıkları deliklerde yaşayan, ot ve etle beslenen, pis kokulu, memeli bir hayvan (Meles). Pörsümüş.

CİSİMLENME

Cisimlenmek işi, tecessüm.

DİRİLEŞMEK

Bitkin, pörsümüş veya solmuşken yeniden diri duruma gelmek.

GÜLÜCÜK

Gülümseme, tebessüm.

PELİKANSILAR

Bazı sınıflandırmalara göre, pelikangiller, karabatakgiller ve sümsükgiller familyalarını içine alan bir takım.

MENDEBUR

Sümsük, sünepe, pis, iğrenç.

MUKOZA

Sümük doku.

DİRİ

Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. Gereği kadar pişmemiş. Solmamış, pörsümemiş. Güçlü, zinde.

PORSUMAK

Pörsümek.

BOŞALTIM

Boşaltma işi. Sistemlerin çalışabilmesi için sürekli olarak gereken boşaltma işlemleri. Sindirimden sonra bağırsaklarda kalan posanın, idrar torbasındaki idrarın ve ter, tükürük, sümük vb. salgıların vücuttan dışarı atılması, ifrağ.