İçinde ROD geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "rod" olan, toplam 99 tane kelime bulunuyor. İçerisinde rod bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu rod ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında rod olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ERİTRODERMATİTİS, GASTRODİSKİYOZİS, GASTRODUODENİTİS, HİDRODİNAMOMETRE, KONDRODİSTROFİYA, PİLORODUODENİTİS

15 harfli kelimeler

AKARODERMATİTİS, GASTRODİSCOİDES, MİKRODİSEKSİYON

14 harfli kelimeler

ELEKTRODİNAMİK, ELEKTRODİYALİZ, AFRODİZİOMANYA, AKRODERMATİTİS, ERİTRODEKSTRİN, HERMAFRODİSMUS, HERMAFRODİTİZM, KONDRODİSPLAZİ, KONDRODİSTROFİ, KORODİDASKALOS, NÖRODERMATİTİS, NÖRODİYAGNOZİS, SERODİYAGNOZİS

13 harfli kelimeler

REPRODÜKSİYON, HETERODİMERİK, HETERODİNAMİK, HETERODUBLEKS, HİDRODİÜREZİS, MİKRODİFÜZYON, TETRODOTOKSİN

12 harfli kelimeler

HİDRODİNAMİK, PRODÜKTİVİTE, PRODÜKTÖRLÜK, AKRODEKSTRİN, EKTRODAKTİLİ, GASTRODERMAL, GASTRODERMİS, GASTRODİSCUS, GYRODACTYLUS, HERMAFRODİZM, JİRODAKTİLOZ, MİKRODAKTİLİ

11 harfli kelimeler

AERODİNAMİK, PRODÜKSİYON, ERİTRODERMA, PERODAKTİLİ, REPRODÜKTİF, RODANOMETRİ, SİDERODERMA, SKLERODERMA, STEARODERMİ, ÜRODİALİZİS, VİTRODENTİN

10 harfli kelimeler

MİKRODALGA, RODEOCULUK, AFRODİZYAK, BRODİFAKOM, ERİTRODERM, GASTRODİNİ, HETERODOKS, HETERODONT, MİKRODONTİ, PETRODOLAR, PLÖRODEZİS, RODENTİSİT, RODOKROZİT, SKLERODERM, ÜRETRODİNİ

9 harfli kelimeler

PRODÜKTÖR, DİPERODON, GERODERMA, KOPRODEUM, KSERODERM, PLÖRODİNİ, PRODROMAL, PRODUKTUS, RODENSİYA, SAKRODİNİ, SPİRODELA

8 harfli kelimeler

RODOPSİN, TİRODİZM

7 harfli kelimeler

RODEOCU, ABRODİL, PARODOS, PRODROM, RODİZİT, URODEUM, ÜRODEUM, ÜRODİNİ

6 harfli kelimeler

PARODİ, RODYUM, URODEL, HARODA

5 harfli kelimeler

RODAJ, RODEO, RODİT, RODOL

4 harfli kelimeler

RODA, RODO

3 harfli kelimeler

ROD

Bazı kelimelerin anlamları

ROD

Yunanca kırmızı anlamına gelen bir ön ek.

GASTRODUODENİTİS

Mide ve onikiparmak bağırsağı yangısı.

AFRODİZİOMANYA

Kişide cinsel ilişkiye aşırı düşkünlük durumu, aşırı cinsel arzu.

ELEKTRODİYALİZ

Birtakım koloitlerin ortamdaki öteki parçacıklara oranla gözenekli zarlardan daha kolay geçmesi özelliğine dayanan kimyasal arıtma yönteminin elektrik enerjisiyle hızlandırılmış türü.

GASTRODİSKİYOZİS

Gastrodiscoides hominis'in neden olduğu enfeksiyon.

ERİTRODEKSTRİN

Nişastanın hidrolizi sonucu meydana gelen ve iyotla kırmızıya boyanan dekstrin.

ELEKTRODİNAMİK

Elektrik akımlarının dinamik hareketini konu edinen fizik dalı. Bu dalla ilgili olan.

AKRODERMATİTİS

Ayak, kulak, parmak gibi vücudun çevresel bölümlerinde oluşan deri yangısı.

KONDRODİSTROFİYA

Kıkırdağın normal dışı gelişimiyle belirgin bozukluk, kondrodistrofi.

AKARODERMATİTİS

Akarların neden olduğu deri yangısı.

MİKRODİSEKSİYON

Mikroskop altında ince iğneler araciyle doku ve gözelere yapılan diseksiyon.

HİDRODİNAMOMETRE

Bir sıvının akış hızını ölçen alet.

PİLORODUODENİTİS

Pilorus ve onikiparmak bağırsak mukozasının yangısı.

ERİTRODERMATİTİS

Kızartılı deri yangısı.

HERMAFRODİSMUS

İki cinslilik.

GASTRODİSCOİDES

Paramphistomatidae ailesinde bulunan birçok türü bağırsaklarda parazitlenen trematod cinsi, Gastrodiscus.

  -   -   -  

Anlamında ROD bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ROD geçen kelimeler listesi verilmiştir.

YAPIM

Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon. Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon. Özümleme. Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.

GÖSTERİ

İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.

ÜRETKENLİK

Üretken olma durumu. Verilen emeğe ve yapılmış olan masrafa oranla üretilen miktar, ürün verme gücü, prodüktivite.

RODEOCU

Rodeo yapan kimse.

ÇOĞALTMA

Çoğaltmak işi, teksir, fazlalaştırma, ziyadeleştirme. Bir sanat eserinin aslına uygun olarak yapılmış olan taklidi, reprodüksiyon.

PRODÜKTÖRLÜK

Prodüktörün işi.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

ŞAKŞAKÇI

Bir kimseyi veya onun yaptığı her şeyi doğru bularak öven ve başkalarına da kabul ettirmeye çalışan kimse, alkışçı, zilli bebek. Para karşılığında alkış tutan kimse, goygoycu. Özellikle tiyatroda oyunu alkışlamak için parayla tutulan kimse.

KOSTÜM

Ceket, pantolon ve bazen de yelekten oluşan erkek takım giysisi. Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı. Çoğunlukla sokakta giyilmek için dikilmiş kadın giysisi.

PARADİ

Bir tiyatroda en üst balkon.

TRUP

Aynı tiyatroda çalışan oyuncular topluluğu.

MELODRAM

Yunan trajedilerinde koro başı ile bir oyuncu arasında geçen şarkılı diyalog. Çağdaş tiyatroda, duygusal ve acıklı olaylara dayalı bir oyun türü. Oyuncuların müzik eşliğinde sahneye girip çıktıkları bir oyun türü. Acıklı, dokunaklı.

KARADUL

Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans).

FON

Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi. Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü. Bir kumaşın alt dokusu. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm. Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı.

KUYRUKLULAR

Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türünü içine alan bir alt takımı, urodel.

KANAT

Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ. Fırıldak biçiminde olan şeylerde kol. Meclis, parti vb. topluluklarda düşünce yönünden özellik gösteren taraflardan her biri. Balıklarda yüzgeç. Angıç. Yan, taraf. Futbol, hentbol vb. takım oyunlarında hücum hattının sağ ve sol bölümü. Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etkilediği yatay yüzey. Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı. Savaş düzenindeki ordunun iki yanından her biri, cenah.

ALLEGRETTO

Allegrodan biraz daha ağır bir biçimde (çalınarak).

ÜRETİCİ

Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı. Üretim sağlayan.

RODEOCULUK

Rodeocu olma durumu.

TRÜK

Sinema veya tiyatroda teknik ustalıkla yapılmış olan gösteri.