İçinde RNAZ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "rnaz" olan, toplam 29 tane kelime bulunuyor. İçerisinde rnaz bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu rnaz ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında rnaz olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

STREPTODORNAZ

12 harfli kelimeler

KURNAZLAŞMAK, KURNAZCASINA, KURNAZLANMAK, YUKARIBURNAZ

11 harfli kelimeler

KURNAZLAŞMA, AŞAĞIBURNAZ

9 harfli kelimeler

KURNAZLIK, MUSTURNAZ

8 harfli kelimeler

KURNAZCA, ZURNAZEN, AKYARNAZ, NUZURNAZ, SEHERNAZ, ŞEKERNAZ

6 harfli kelimeler

BURNAZ, KURNAZ, BİRNAZ, ÇIRNAZ, GIRNAZ, HÜRNAZ, KARNAZ, KIRNAZ, PIRNAZ, PURNAZ, SERNAZ, ŞERNAZ, YARNAZ

Bazı kelimelerin anlamları

RNAZ

Ribonükleaz. RNA'yı sindiren enzim.

KURNAZLANMAK

Kendini kurnaz göstermek.

ŞEKERNAZ

Çok nazlanan güzel.

ZURNAZEN

Zurnacı.

STREPTODORNAZ

Hemolitik streptokoklar tarafından üretilen deoksiribonükleaz.

AKYARNAZ

Bir çeşit beyaz ve yumuşak buğday.

KURNAZLIK

Kurnaz olma durumu. Kurnazca iş.

KURNAZCASINA

Kurnazca.

MUSTURNAZ

Suçunu kapatmaya çalışma.

KURNAZLAŞMAK

Kurnazca davranmak, kurnazlık etmek.

KURNAZCA

Kurnaza yakışır. (kurna'zca) Kurnaz bir biçimde, kandırarak, aldatarak, kurnazcasına.

YUKARIBURNAZ

Hatay kenti, Erzin belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

NUZURNAZ

Hoşa gidecek sözler söyleyen.

KURNAZLAŞMA

Kurnazlaşmak işi.

SEHERNAZ

Seher vakti nazlanan kimse.

AŞAĞIBURNAZ

Hatay şehrinde, Erzin ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

  -   -   -  

Anlamında RNAZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RNAZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CAMBAZ

Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat. Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik. Kurnaz, hileci, hilekâr. Usta, becerikli kimse. At alıp satan veya yetiştiren kimse.

DİPLOMAT

Dış politikayla uğraşan ve ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse. İlişkilerinde kurnaz, becerikli olan. Teksir yapmak için kullanılan bir mumlu kâğıt türü.

ÇAKAL

Etoburlardan, sürü hâlinde yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus). Titiz, huysuz. Görgüsüz. Kurnaz, yalancı, düzenci, aşağılık kimse.

HINZIR

Domuz. Katı yürekli, kötü düşünen, gaddar. Kurnaz, içten pazarlıklı olan. Genellikle hoşa giden bir davranış veya durum için şaka yollu söylenen bir söz. Yaramaz, haylaz.

AÇIKGÖZ

Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz (kimse).

HİNOĞLUHİN

Çok kurnaz, her dönemin şartlarına uyabilen (kimse).

HİNLİK

Hin, kurnaz olma durumu, kurnazlık.

ÇARPMAK

Hızla değmek, vurmak. El çabukluğu ile çalmak, dolandırarak elde etmek. Etkisiyle birdenbire hasta etmek. Kalp, hızlı hızlı vurmak. Varlığına inanılan bir gücün öfkesine uğramak. Kurnazlıkla ele geçirmek. Biri çarpılan, öbürü çarpan denilen iki sayı verildiğinde çarpanı çarpılandaki birim kadar çoğaltarak çarpım adı verilen bir üçüncü sayıyı elde etmek, darp etmek. Çekiciliğiyle etkilemek, şaşırtmak.

HİNOĞLU

Kurnaz.

HİN

Kurnaz, cin fikirli kimse. Zaman, zamane.

CERBEZE

Güzel konuşma. Kurnazlık, hilekârlık. Beceriklilik, girginlik.

HINZIRCA

Hınzır bir biçimde, kurnazca, hınzırcasına.

KAŞARLI

Kaşarla yapılmış. Oyunda açıkgöz, kurnaz olan. Hoşa gitmeyen bir harekete veya bir işe alışarak artık ondan üzüntü duymayan.

AVLAMAK

Bir avı diri veya ölü olarak ele geçirmek. Tuzağa düşürmek, kurnazlıkla kandırmak.

HİNLEŞMEK

Kurnaz duruma gelmek.

ALİ

Yüce, yüksek. "Kurnazca ve haince düzen" anlamında Ali Cengiz oyunu, "çok zorba" anlamında Ali kıran baş kesen, "bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek" anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz.

ANAÇ

Şefkatli, anne gibi davranan. Yemiş verecek durumdaki ağaç. Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan. Kurnaz. Başına buyruk. İri, kart. Deneyimli, bilgili.

ALLEM

"Bir işi istediği duruma getirmek için her türlü kurnazca çareye başvurmak" anlamıyla allem etmek, kallem etmek sözünde geçer.

CAMBAZLIK

Cambazın işi ya da mesleği, akrobatlık, akrobasi. Kurnazlık, düzenbazlık, hilecilik. At alıp satma veya yetiştirme işi.

ÇAKMAK

Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası. Vurarak sokup yerleştirmek. Anlamak, bilmek. Tabanca veya tüfeklerde bulunan tetik düzeni. Sınavda başarısız olmak. Vurmak. Çelik, taş, cam, plastik vb. maddeden yapılmış gaz veya benzinle dolu tutuşturma aleti. İçki içmek. Saplamak. Parıldamak, ışık vermek. Sezinlemek, anlamak, farkına varmak. Kazık çakıp hayvan bağlamak. Kuruduğunda kalın kabuk bağlayan kabarcıklarla beliren ve genellikle yüzde çıkan bir deri hastalığı. Bir şeyi başka bir şeye sürtmek, vurmak veya çarpmak. Çivi ile tutturmak. Kabul etmeyeceği bir şeyi kurnazlıkla kabul etmesini sağlamak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük