İçinde RNA geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "rna" olan, toplam 365 tane kelime bulunuyor. İçerisinde rna bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu rna ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında rna olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

TURNABALIĞIGİLLER

16 harfli kelimeler

ALTERNATİFSİZLİK, ARNAVUTLAŞTIRMAK, ENTERNASYONALİZM, ENTERNASYONALİST

15 harfli kelimeler

ALTERNATİFLİLİK, ARNAVUTLAŞTIRMA, ENTERNASYONALCİ, KARINCALIDIRNAK, PİKORNAVİRÜSLER

14 harfli kelimeler

PİCORNAVİRİDAE

13 harfli kelimeler

ALTERNATİFSİZ, ARNAVUTLAŞMAK, ENTERNASYONAL, REENKARNASYON, SÜRNATÜRALİST, SÜRNATÜRALİZM, ARNAVUTBACASI, ARNAVUTCİĞERİ, ŞEYTANTIRNAĞI, BİRNAVİRÜSLER, GONGUDUDURNAM, SEKTEKİBARNAK, STREPTODORNAZ, VERNALİZASYON

12 harfli kelimeler

ALTERNATİFLİ, ARNAVUTLAŞMA, DOMUZTIRNAĞI, KATIRTIRNAĞI, KURNAZLAŞMAK, MAKARNACILIK, SIRNAŞTIRMAK, TEŞEKKÜRNAME, TIRNAKLANMAK, TIRNAKLATMAK, BİRNAVİRİDAE, GELİNTIRNAĞI, GUBERNAKULUM, HATINBARNAĞI, HİBERNAKULUM, HİPERNATREMİ, KARNAVALIMSI, KURNAZCASINA, KURNAZLANMAK, PİŞİKCIRNAĞI, TAVERNACILIK, YUKARIBURNAZ, ZAFERNAMEHAN

11 harfli kelimeler

CIRNAKLAMAK, JURNALCİLİK, JURNALLEMEK, KEÇİTIRNAĞI, KURNAZLAŞMA, KURTTIRNAĞI, SIRNAŞIKLIK, SIRNAŞTIRMA, SİBERNASYON, TIRNAKÇILIK, TIRNAKLAMAK, TIRNAKLANMA, TIRNAKLATMA, TORNALANMAK, TORNALATMAK, TURNAGAGASI, TURNAGEÇİDİ, TURNAGİLLER, AŞAĞIBURNAZ, BÜYÜKBURNAK, ÇIRNAHLAMAK, ÇIRNAKLAMAK, EŞEKTIRNAĞI, GIRNAVLAMAK, HİBERNASYON, KEDİÇIRNAĞI, KEDİSIRNAĞI, KEDİTARNAĞI, KEDİTIRNAĞI, KIRNAVLAMAK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ALTERNATİF, ALTERNATÖR, CIRNAKLAMA, JURNALLEME, KARNABAHAR, SIRNAŞIKÇA, TAKDİRNAME, TANDIRNAME, TIRNAKLAMA, TORNACILIK, TORNALAMAK, TORNALANMA, TORNALATMA, TURNAAYAĞI, DİLLİTURNA, EBURNASYON, GARNABAHAR, GARNAĞIRSI, GORNAPİŞİK, HIRNAVUKLU, KARATIRNAK, KOLOMBORNA, PIRNAKAPAN, SATURNALİA, SATURNALYA, SÜPERNATAN, ZIVIRNAMAK, ZURNACILIK

9 harfli kelimeler

ARNAVUTÇA, GIRNATACI, İHBARNAME, İHTARNAME, KARARNAME, KURNAZLIK, MAKARNACI, PARNASİZM, PIRNALLIK, SIRNAŞMAK, TABİRNAME, TAVERNACI, TIRNAKLIK, TORNALAMA, TORNAVİDA, TURNAGÖZÜ, ÇORNAŞMAK, DIRNAKSIZ, DURNADİLİ, DURNAGÖZÜ, EKSTERNAL, GIRNAŞMAK, GUBERNARE, HIDIRNALI, KARABURNA, KARNALMAZ, KATIRNAĞI, KIRNAPÇIK, KIRNAŞMAK, KIRNATMAK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ÇARNAÇAR, EMİRNAME, JURNALCİ, KARNABİT, KARNAVAL, KURNASIZ, KURNAZCA, ORNATMAK, SIRNAŞIK, SIRNAŞIŞ, SIRNAŞMA, TIRNAKÇI, TIRNAKLI, TIRNAKSI, ZİLZURNA, ZURNAZEN, AKYARNAZ, ALTERNAT, ANKIRNAS, BİDIRNAK, BURNAKAL, BURNAMAK, CURNALCİ, ÇIRNAKAZ, DEKORNAJ, DIRNAHLI, DIRNAKLI, DURNACIK, DURNALIK, GIRNAKÇI, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ALKARNA, ARNAVUT, BADERNA, BASARNA, CURNATA, GIRNATA, KURNALI, LATERNA, MAKARNA, ORNATMA, SAPARNA, TAVERNA, TORNACI, TORNADO, TORNALI, TURNACI, ALGARNA, BADARNA, BAHARNA, CIVARNA, CİVARNA, DİURNAL, GARNAPA, GURNAPA, HORNAKA, KARNALİ, KARNAPA, KAVERNA, KERNABA, KIRNAPA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

BURNAZ, CIRNAK, JURNAL, KIRNAK, KIRNAV, KURNAZ, MIRNAV, PIRNAL, ŞIRNAK, TIRNAK, AFARNA, AVURNA, BİRNAZ, BORNAK, BURNAK, CARNAK, CERNAK, ÇARNAH, ÇARNAK, ÇIRNAH, ÇIRNAK, ÇIRNAZ, DIRNAH, DIRNAK, FIRNAT, FURNAS, GARNAL, GIRNAÇ, GIRNAK, GIRNAP, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

KORNA, KURNA, TORNA, TURNA, ZURNA, CURNA, DURNA, FIRNA, GIRNA, GURNA, KERNA, KIRNA, KİRNA, PIRNA, RNAAZ, SCRNA, SNRNA, SSRNA, TARNA, VARNA, ZARNA, ZIRNA

4 harfli kelimeler

ERNA, MRNA, RNAZ, RRNA, TRNA

3 harfli kelimeler

RNA

Bazı kelimelerin anlamları

RNA

Ribonükleik asit.

KARINCALIDIRNAK

Çivi tutmayan, çürümüş, at, eşek ve benzerleri hayvan tırnağı.

PİKORNAVİRÜSLER

İnsanlarda soğuk algınlığı ve hepatit A gibi hastalıklara sebep olan, 28-30nm çapında, tek iplikli RNA içeren ( + iplikli), küçük, kılıfsız, ikozahedral kapsidli, bir virüs familyası. Şap hastalığı virüsü gibi yapılarında yaklaşık 7-8 kb uzunlukta, pozitif anlamlı ve tek iplik RNA genomu bulunduran, zarfsız, kübik simetrili ve 20-30 nm büyüklüğünde küçük virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Picornaviridae.

ENTERNASYONALCİ

Uluslararasıcı.

REENKARNASYON

Ruh göçü.

PİCORNAVİRİDAE

Pikornavirüsler.

ENTERNASYONAL

Uluslararası. Devletlerin proletaryasının katıldığı uluslararası topluluk.

TURNABALIĞIGİLLER

Örnek türü turnabalığı, geniş tenyaya ikinci arakonakçılık eden çok yırtıcı balıklar familyası. (Esocidae),iyi bilinen türüdür.

ARNAVUTLAŞTIRMAK

Arnavut kimliğini kazandırmak.

ARNAVUTLAŞTIRMA

Arnavutlaştırmak işi.

ARNAVUTLAŞMAK

Arnavut dilini ve kültürünü benimsemek.

ALTERNATİFLİLİK

Seçeneklilik.

ALTERNATİFSİZLİK

Seçeneksizlik.

ENTERNASYONALİST

Uluslararasıcı.

ENTERNASYONALİZM

Uluslararasıcılık.

ALTERNATİFSİZ

Seçeneksiz.

  -   -   -  

Anlamında RNA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RNA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARAKİYE

Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külah. Bir tür küçük zurna.

AT

Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan, beygir, düldül. Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş. Astatin elementinin simgesi.

AÇIKGÖZ

Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz (kimse).

BAKANAK

Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı.

BATIK

Batmış. Herhangi bir nedenle su altında kalmış yerleşim birimi, gemi vb. İflas etmiş. Genellikle ayak başparmağında görülen tırnağın kenarındaki derinin tırnağın üstüne doğru büyümesi veya tırnağın deriyi delerek batması.

ALİ

Yüce, yüksek. "Kurnazca ve haince düzen" anlamında Ali Cengiz oyunu, "çok zorba" anlamında Ali kıran baş kesen, "bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek" anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz.

ALMAŞIK

İki veya daha çok şeyin sıralanmasında karşılıklı değil, aralıklı olarak sağda ve solda yerleşmiş olan. Almaşlı olarak işleyen, mütenavip, alternatif.

ANAÇ

Şefkatli, anne gibi davranan. Yemiş verecek durumdaki ağaç. Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan. Kurnaz. Başına buyruk. İri, kart. Deneyimli, bilgili.

ARSIZLIK

Arsız olanın durumu veya arsıza yakışacak davranış, yılışıklık, sırnaşıklık.

AKPAS

Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida).

BALKANLAR

Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan bölge.

ARNAVUTLAŞMA

Arnavutlaşmak durumu.

BABACILIK

Devletin türlü sınıflar üzerinde babalık ederek bu sınıflar arasında denge kurmaya çalışması işlemi, paternalizm.

ARNAVUT

Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk.

ARNAVUTÇA

Hint-Avrupa dilleri ailesine giren, Arnavutların kullandığı dil. Bu dille yazılmış olan.

BENZEŞMEZLİK

Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilasyon: Kınnap kırnap, attar aktar gibi.

AVLAMAK

Bir avı diri veya ölü olarak ele geçirmek. Tuzağa düşürmek, kurnazlıkla kandırmak.

BALIKÇIN

Perde ayaklılardan, uzunca gagalı, uzun ve çatal kuyruklu, deniz kıyılarında yaşayan bir kuş cinsi, deniz kırlangıcı (Sterna hirundo).

ALLEM

"Bir işi istediği duruma getirmek için her türlü kurnazca çareye başvurmak" anlamıyla allem etmek, kallem etmek sözünde geçer.

ASINTI

Bir işi hemen yapmayıp bekleterek geri bırakma, tehir, tavik. Sırnaşan, tebelleş olan kimse. Birini tedirgin edecek kadar üzerine düşme.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük