İçinde RAFYA geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "rafya" olan, toplam 19 tane kelime bulunuyor. İçerisinde rafya bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu rafya ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında rafya olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

İNSANCOĞRAFYASI

13 harfli kelimeler

BİBLİYOGRAFYA, COĞRAFYACILIK, PALEOCOĞRAFYA

12 harfli kelimeler

FİTOCOĞRAFYA, LİTOGRAFYACI, BİYOCOĞRAFYA

11 harfli kelimeler

KARTOGRAFYA, KOZMOGRAFYA

10 harfli kelimeler

COĞRAFYACI, ETNOGRAFYA, LİTOGRAFYA, TİPOGRAFYA, TOPOĞRAFYA, TOPOGRAFYA

9 harfli kelimeler

OROGRAFYA

8 harfli kelimeler

COĞRAFYA

7 harfli kelimeler

CURAFYA

5 harfli kelimeler

RAFYA

Bazı kelimelerin anlamları

RAFYA

Afrika ve Amerika'da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie). Bu palmiyenin dokuma işlerinde kullanılan lifleri. Bu liflerden yapılan.

BİBLİYOGRAFYA

Kaynakça.

LİTOGRAFYA

Taş basması. Bu yöntemle basılmış (yazı, resim).

COĞRAFYACILIK

Coğrafyacının yaptığı iş.

KOZMOGRAFYA

Gök biliminin, matematik ve fiziğin yalnız temel kavramlarından yararlanarak en belli başlı olayları ele alan dalı.

LİTOGRAFYACI

Litografya işi ile uğraşan, litografya yapan kimse.

İNSANCOĞRAFYASI

Toplumlar ya da bireyler ile doğal çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri incelemeyi amaçlayan, "Doğa insanın elleri arasında bir kil parçasıdır." görüşünü savunan toplumbilim akımı.

ETNOGRAFYA

Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi, kavmiyat.

BİYOCOĞRAFYA

Bitkilerin ve hayvanların yeryüzü dağılımı ile uğraşan bilim dalı. Bitki coğrafyası, hayvan coğrafyası.

TOPOĞRAFYA

Bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerini kâğıt üzerinde çizgilerle gösterme işi.

TİPOGRAFYA

Tipografi.

TOPOGRAFYA

(Alan kuramı) İçinde ya da aralarında ruhsal süreçlerin işlediği bölgeler ya da dizgeler.

PALEOCOĞRAFYA

Geçmiş çağların coğrafyasını araştıran bilim dalı.

KARTOGRAFYA

Haritacılık.

COĞRAFYACI

Coğrafya araştırmaları yapan kimse. Coğrafya öğretmeni.

FİTOCOĞRAFYA

Bitki coğrafyası.

  -   -   -  

Anlamında RAFYA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RAFYA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DOĞALCILIK

Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm. Gerçeğin yalnız doğa ile açıklanması, natüralizm. Doğa dışında hiç bir şeyin ve gücün var olmadığına inanan, her gerçeğin doğadan çıktığını ileri süren felsefe öğretisi. Rousseau'dan başlayarak John Dewey'e kadar birtakım filozof ve düşünürlerin geliştirdiği ve çocuğun doğal gelişmesi, kendi kendini yönetmesi, duyularına seslenilmesi, kişisel yaşantılar kazanması gibi ilkelere önem veren bir eğitim felsefesi. Ahlakı, içgüdülerin zorladığı kural ve yasalarla açıklayan öğreti ve çığır. İlkel adamın, kişileştirdiği ya da Tanrılaştırdığı kimi doğa öğeleriyle doğa olaylarının çevresinde yarattığı dinsel düzen. bk. din. karşılığı dirimsellik, yıldızcılık. Gerçekçiliğin içine bilime dayanan bazı felsefe ve ahlak öğretileri karıştıktan sonra onun aldığı ad (DOĞALCI, Naturaliste). Doğa: Tabiat. Toplumun gelişimini doğa etkenleri (iklim koşulları,coğrafya çevresi, halklar arasındaki dirimbilimsel ve ırksal ayrımlar) ile açıklamak isteyen öğreti. Fransa'da, XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan, deneye önem vererek doğayı ve gerçeği olduğu gibi anlatmayı sanatın ana görevi sayan yazın çığırı.

KAYNAKÇA

Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi.

ETNOGRAF

Etnografya uzmanı, budun betimci.

ATLAS

Yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü, saten. Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap. Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi.

BUZULBİLİM

Fiziksel coğrafyanın, başlıca dışgüçlerden biri olan buzulları ve yeryüzü üzerinde yaptıkları işlevleri konu alan bölümü.

TOPOĞRAFİK

Topoğrafyayla ilgili.

TİPOGRAFİ

Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi, tipografya. Basım.

HARİTA

Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı.

JEOPOLİTİK

Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti.

KAVMİYAT

Etnografya.

OTOGRAFİ

Yağlı mürekkeple özel kâğıda çizilen şekillerin litografya tekniği ile taş üzerine yazılması.

BİYOJEOGRAFİ

Bitki ve hayvanların yeryüzü üzerindeki dağılımını ve bunun sebeplerini inceleyen bilim, biyoloji coğrafyası.

GÖLBİLİM

Karalar üzerindeki durgun suları, özellikle gölleri inceleyen ve doğal coğrafyanın bir kolu olan bilim. Göl ve bataklıkların kimyasal, fiziksel, biyolojik niteliklerini inceleyen bilim kolu.

ETNOGRAFİK

Etnografya ile ilgili.

BİBLİYOGRAF

Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman.

TOPOĞRAF

Topoğrafya uzmanı.

CASSİNİ

1625-1712. Jean Dominique Kassini, Fransız astronomu, coğrafyacısı ve geometricisidir.

COĞRAFİ

Coğrafya ile ilgili.

CURAFYA

Coğrafya.

HARİTACILIK

Haritacının yaptığı iş. Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yapan bilim dalı, kartografi, kartografya.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük