İçinde R geçen 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "r" olan 7 harfli toplam 9866 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde r harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu r harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında r harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DIRICIT

Masanın köşesi, köşe.

ZIRZIRI

Tastamam.

SELEVÜR

Hayvana yüklenerek gübre ya da toprak taşınan, yumuşak hasır otundan örülmüş torba. Çeltik tarlalarında bir yıl önceki üründen kalan kök ve artıklar.

ÖMERKÖY

Balıkesir şehrinde, Ömerköy bucağına bağlı bir bölge. Eskişehir şehri, Mihalıççık ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Sinop ilinde, Boyabat belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ASVADIR

Sersem, budala, dikkatsiz.

ÖSTARİN

Açık denizlerle bağıntısı olan kapalı kıyı suları.

TEMİZER

Dürüst kimse.

İRDEMEK

Çekememek. Hırpalamak, zedelemek. Beğenmemek, istememek, nefret etmek. Azarlamak. Kıskanmak. Araştırmak. Eski türkçe irdemek: bir şeyi birine çok görmek; kıskanmak. Küçümsemek. Kusur bulmak, aşağılamak. Araştırmak, teftiş etmek, tetkik etmek, tecessüs etmek.

RESTORE

"Eski ve değerli bir yapıyı onarıp eski durumuna getirmek" anlamındaki restore etmek birleşik fiilinde geçen bir söz.

ERDEMLİ

Erdemi olan, faziletli, faziletkâr. Mersin iline bağlı ilçelerden biri.

DÜRÜMEK

Katlamak, katlayarak kaldırmak, sarmak, kıvırmak. Doğmak, olmak, türemek, büyümeye başlamak. Durulmak: Derenin suyu iyiden iyiye dürüdü.

KÜSURLU

Küsuru olan.

HAKİRGE

Akar suların geçtiği boru ya da künk gibi şeyler. Üzeri ev veya başka bir yapıyla örtülmüş olan akarsu, köprü taşı, su geçit yeri.

ÖBRÜMEK

Çok olgunlaşmak, içi geçmek (meyve için). Çok eskimek (giyecek için).

SAMAĞAR

Anlayışı kıt, anlayışsız.

NİTEDÜR

Nasıl oldu da.

MOLGRAM

Bir bileşiğin gram cinsinden mol kütlesi. Karbon dioksitin mol gramı 44,01 gramdır.

KÜREKEN

Güvey.

BIRTLAK

Fazla olgun: Bırtlak üzüm sevmem. Patlak (göz hakkında). Sarkık (yanak hakkında). Hamurdan yapılan bir yemek, lokma.

ARSAVAT

Arsız, utanmaz.