İçinde R geçen 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "r" olan 6 harfli toplam 8605 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde r harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu r harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında r harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FORMÜL

Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.

EREMÜK

Ekinlerin içinde sararmış olanı. Olgunluk belirtileri (bitkiler için).

HALBUR

Kalbur. Günlük işlerde, kum ya da ekin elemede kullanılan kalbur.

SORSAT

Kötü.

HÜRLÜK

Hür, özgür olma durumu.

GÖKLER

Aksaray şehrinde, Ortaköy ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Ankara ilinde, Ayaş ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Bayburt şehri, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Konya şehri, Kulu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Kütahya ilinde, Çavdarhisar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kütahya kenti, Gediz ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

CORLAK

Bağırtlak denilen kuş.

KIRTAK

Ekin bitmeyen kıraç yer.

TURALP

Genç, delikanlı yiğit.

KORUNU

Olası sakınca ya da kaçınılar karşısında önlem alma yeteneği.

BARBON

Barbunya balığı.

RİZOİT

Kökçük.

FARAZA

Diyelim ki, sayalım ki, tutalım ki, varsayalım ki.

KOPÇUR

Kapıp kaçıcı. Tez canlı, ivecen.

AYRICA

Ayrı olarak, başkaca, antrparantez. Bundan başka. Ayrı bir önem verilerek.

ORTALA

Alıcı yönetmenine, konuyu çerçevenin ortasına getirmesi için verilen komut.

YUKARİ

Yukarı.

TÖREME

Torun.

KUVARI

Tel yumağı. Olmamış incir.

USTURA

Tıraş için kullanılan, açılır kapanır, çok keskin bıçak, baş bıçağı, yülgü.