İçinde R geçen 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "r" olan 5 harfli toplam 5923 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde r harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu r harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında r harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HIRÇE

Küçük (çocuk için).

OKTAR

Ok atan, okçu.

TERİM

Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.

BARAN

Yağmur.

EVERE

Mandanın üç dört yaşına kadar olan dişi yavrusu.

HÜRAY

Hür-ay. Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız.

ARDAF

Terbiyesiz, huysuz, obur.

BÖRNÜ

Dağ yamacı.

İŞKİR

Becerikli.

HİLAR

Ayak bileğine takılan süs eşyası.

İLGAR

Çok çabuk, hızlı. Hayvanın yürümeyle koşma arası yürüyüşünü anlatır. Armağan.

ERÜĞÜ

Yün eğirmeye yarayan araç, kirmen.

ÇERDE

Bartın şehri, Ulus belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

GİDER

Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılmış olan harcamalar.

SİRKE

Bit, tahtakurusu vb. asalak böceklerin yumurtası. Salatalara, yemeklere ekşilik vermek için kullanılan ekşimiş üzüm, elma, limon vb. suyu. Birtakım kimyasal yöntemlerle hazırlanmış birleşiklerin ortak adı.

KIPRA

İki kulplu testi. Su tulumu.

YİRİL

Leş.

KERİK

Sert yer, toprak. Akıl. Bir çeşit sert, ufak incir, baba incir. Keçeden yapılmış ceket. Bıçak.

AVDIR

Erkeklik organı.

KORTE

Âşıktaşlık, flört.