İçinde R geçen 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "r" olan 3 harfli toplam 222 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde r harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu r harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında r harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TOR

Sık gözlü ağ. Çekingen, utangaç. Bir dairenin kendi düzleminde bulunan fakat merkezinden geçmeyen bir doğru çevresinde dönmesiyle oluşan cisim. Olgunlaşmamış, ham. Toy, acemi kimse. İşe alışkın olmayan, yabani.

KOR

İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası. Büyük acı, üzüntü, sıkıntı, dert. Kırmızı renkli.

KÖR

Görme engelli. Keskinliği yeterli olmayan. Az aydınlık veren. Kötü. Arkası tıkalı olan veya işlek olmayan. Olguları sezme ve kavrama yetisi, dikkati olmayan. 7. mec. Duyarlığını yitirmiş. Tahıllarda görülen sürme hastalığı. Sin, gömüt. Kullanılmış, eski pamuk. Hiç görmeyen ya da bütün düzeltmelere karşın iki gözündeki görme gücü, onda birden aşağı olan, bu nedenle eğitim ve öğretim etkinliklerinde görme gücünden yararlanamayan kimse. Mezar, kabir.

MER

Meğer.

KIR

Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk. Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ bayır. Bu renkte olan.

IRK

Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu. Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm. Soy.

IRV

Soluk alma yedek hacmi.

ÇER

Memeli hayvanların kızgınlık zamanlarında ve doğumları yaklaşınca dişilik organlarından akan sıvı. Yaramaz (çocuklar hakkında). Zehirli küçük böcek. Hayvan anlamında kullanılır: Çer gelmiyor ki. Hastalık (daha çok hayvanlar hakkında): Çer değmiş at kaçtı. İlenç olarak söylenir: Çer deye. Kayısı kurusu.

GÜR

Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran. Bol, verimli, feyyaz.

RAD

Absorblanmış doz birimi; herhangi bir maddeye aktarılan radyasyon enerjisini ya da dozunu göstermede kullanılır, l rad ışınlanan maddenin l kg'ına 100 Jüllük enerji veren radyasyon miktarı, l rad= 100 Gy. Maddeye aktarılan özgül enerji, kerma ve soğrulma dozunun eski birimi. Yeni birim: gray(Gy). 1 rad = 10¯² j. kg ¯¹. Bir gram ağırlığındaki bir dokuya 100 Erg'lik enerji veren radyasyon miktarı.

DER

Diğer. Ter. Granülsüz endoplazmik retikulum.

DÜR

İnci.

RUM

Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse. Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan, Roma yurttaşı haklarına sahip olan halk. Anadolu.

RİM

Osmanlılarda halk dilinde Roma kentine verilen ad.

ARR

Şaşma bildirir ünlem.

URI

Ora. Dere, yol. Oğul. Genç, delikanlı. Ses, gürültü.

ÖRT

Tam öğle zamanı. Ateş.

MOR

Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı. Bu renkte olan.

NER

Nehir - neri: nehri.

ORU

Oraya.