İçinde R geçen 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "r" olan 17 harfli toplam 305 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde r harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu r harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında r harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖDÜLLENDİREBİLMEK

Ödüllendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇARPIKLAŞTIRILMAK

Çarpık duruma getirilmek.

ÇALIŞTIRICISIZLIK

Çalıştırıcısız olma durumu, antrenörsüzlük.

SELFDETERMİNASYON

Öz belirtim.

DEVREDİLEBİLİRLİK

Bir hakkın karşılıklı veya karşılıksız olarak başkasına geçirilebilme durumu.

YASALAŞTIRABİLMEK

Yasalaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SONUÇLANDIRABİLME

Sonuçlandırabilmek işi, neticelendirebilme.

NİTELENDİREBİLMEK

Nitelendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇİFTLEŞTİREBİLMEK

Çiftleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİTİŞTİRİLEBİLMEK

Bitiştirilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

MÜKEMMELLEŞTİRMEK

Mükemmel duruma getirmek.

GERÇEKLEŞTİRİLMEK

Gerçek duruma getirilmek.

ÇALIŞTIRILABİLMEK

Çalıştırılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SÜPERFOLİKÜLASYON

Dışarıdan gonagotropik hormon uygulamasıyla çok sayıda folikülün gelişmesinin uyarılması.

SEVİMSİZLEŞTİRMEK

Sevimsiz duruma getirmek, antipatikleştirmek.

YUKARIKIZILÇEVLİK

Kayseri ilinde, Pınarbaşı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

KOYULAŞTIRABİLMEK

Koyulaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

FESÇİTARAĞIGİLLER

Yaprakları karşılıklı ya da dairesel dizilişli, çiçekleri toplu hâlde ve bir simetrili, er dişi, çanak yaprakları 5-10 tane, taç yaprakları 4-5 parçalı olan, ovaryum alt durumlu, aken tipi meyveleri olan, ülkemizde 10 cins ve 200 kadar türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık otsu, nadiren çalımsı bitkiler.

PERİKARDİYOSENTEZ

Genellikle kalp kesesinde sıvı toplanıp toplanmadığını anlamak için kalp kesesine yapılan punksiyon, perikardiyal punksiyon.

KOLEKTİFLEŞTİRMEK

Ortaklaştırmak.